"En hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft." (Mattheüs 22:3 en 4) 

Als jij beseft dat Jezus een feest in de hemel verdient waarbij geen stoel onbezet mag zijn, wat zou jij doen? Of als je het gewoon al even betrekt op het aardse, wat zou je er voor over hebben als je gevraagd zou worden door je beste vriend om zijn bruiloft te organiseren, hoe zou jij de zaal voor de bruiloft vol proberen te krijgen? Zou je er alles voor doen?

De eerste vraag is of jij gewillig bent om mee te werken om de bruiloftszaal van Jezus vol te krijgen.  

In de gelijkenis worden er slaven op uit gestuurd om de zaal vol te krijgen en om de genodigden te roepen. Blijkbaar waren er al mensen uitgenodigd. Ze waren uitgenodigd om op het feest van de zoon van de koning aanwezig te zijn. Stel je voor dat jij een uitnodiging hebt van onze koning en de dienstknechten van de koning bellen bij je aan en vertellen dat het feest gepland is en dat je verwacht wordt op een bepaalde datum. Wat zou jij doen? Zou jij het durven om niet te komen op de uitnodiging van de koning? 

Bij de koning in de gelijkenis kwamen de genodigden niet opdagen. Ze wilde niet. En dan heeft de koning nog even geduld en laat hij een tweede poging doen en hij vertelt erbij dat alles klaar is. En dan moet je eens lezen wat er gebeurt. Ze hebben of allemaal een smoes en sommigen die vermoorden zelfs de slaven van de koning. Je kunt je natuurlijk afvragen wat Jezus met deze genodigden bedoelt.  

Om duidelijk te krijgen wat Jezus bedoelt, dan moet je eigenlijk even de gelijkenis van de slechte landbouwers, die ervoor staat lezen. Daar gaat het ondubbelzinnig duidelijk over de Farzeeën en de Schriftgeleerden. Ze worden dan zelfs boos op Jezus. Maar Jezus zegt dat door hen, het Koninkrijk van hen zal worden weggenomen en aan een ander volk worden gegeven. En direct daarna vervolgt Jezus met deze gelijkenis. Er staat zelfs dat het een antwoord van Jezus is op die boze Farizeeën en Schriftgeleerden. 

De genodigden, die uiteindelijk niet willen komen, dat gaat over het Joodse volk. Zij waren uitgenodigd als genodigden van de Koning. Zij waren degenen die de bruiloftszaal van Jezus hadden moeten volmaken, maar zij wilden niet. Het is goed om dat te beseffen dat dit het eerste doel was geweest. Maar Israël wilde niet. De ene was druk met zijn rund en de volgende met zijn vrouw, maar uiteindelijk wilden ze niet God de echte eerste prioriteit geven. Degenen, van Wie Jezus het bloed in Zich had, wezen Hem af. Dat is wat Jezus duidelijk maakt. Dat is de kern van de boodschap. Niet het feest, maar het uiteindelijk afwijzen door de Joden en de gevolgen die dat had voor de rest van de wereld. 

Gebed: HEER, dat ik door U ben uitgenodigd is wel bijzondere genade en uiteindelijk is het niet te begrijpen dat Israël U niet de eer wilde geven die U waard was. Ik wil U eren door op het grote feest, U de aanbidding te brengen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu