"En hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft." (Mattheüs 22:3 en 4) 

Als jij beseft dat Jezus een feest in de hemel verdient waarbij geen stoel onbezet mag zijn, wat zou jij doen? Of als je het gewoon al even betrekt op het aardse, wat zou je er voor over hebben als je gevraagd zou worden door je beste vriend om zijn bruiloft te organiseren, hoe zou jij de zaal voor de bruiloft vol proberen te krijgen? Zou je er alles voor doen?

De eerste vraag is of jij gewillig bent om mee te werken om de bruiloftszaal van Jezus vol te krijgen.  

In de gelijkenis worden er slaven op uit gestuurd om de zaal vol te krijgen en om de genodigden te roepen. Blijkbaar waren er al mensen uitgenodigd. Ze waren uitgenodigd om op het feest van de zoon van de koning aanwezig te zijn. Stel je voor dat jij een uitnodiging hebt van onze koning en de dienstknechten van de koning bellen bij je aan en vertellen dat het feest gepland is en dat je verwacht wordt op een bepaalde datum. Wat zou jij doen? Zou jij het durven om niet te komen op de uitnodiging van de koning? 

Bij de koning in de gelijkenis kwamen de genodigden niet opdagen. Ze wilde niet. En dan heeft de koning nog even geduld en laat hij een tweede poging doen en hij vertelt erbij dat alles klaar is. En dan moet je eens lezen wat er gebeurt. Ze hebben of allemaal een smoes en sommigen die vermoorden zelfs de slaven van de koning. Je kunt je natuurlijk afvragen wat Jezus met deze genodigden bedoelt.  

Om duidelijk te krijgen wat Jezus bedoelt, dan moet je eigenlijk even de gelijkenis van de slechte landbouwers, die ervoor staat lezen. Daar gaat het ondubbelzinnig duidelijk over de Farzeeën en de Schriftgeleerden. Ze worden dan zelfs boos op Jezus. Maar Jezus zegt dat door hen, het Koninkrijk van hen zal worden weggenomen en aan een ander volk worden gegeven. En direct daarna vervolgt Jezus met deze gelijkenis. Er staat zelfs dat het een antwoord van Jezus is op die boze Farizeeën en Schriftgeleerden. 

De genodigden, die uiteindelijk niet willen komen, dat gaat over het Joodse volk. Zij waren uitgenodigd als genodigden van de Koning. Zij waren degenen die de bruiloftszaal van Jezus hadden moeten volmaken, maar zij wilden niet. Het is goed om dat te beseffen dat dit het eerste doel was geweest. Maar Israël wilde niet. De ene was druk met zijn rund en de volgende met zijn vrouw, maar uiteindelijk wilden ze niet God de echte eerste prioriteit geven. Degenen, van Wie Jezus het bloed in Zich had, wezen Hem af. Dat is wat Jezus duidelijk maakt. Dat is de kern van de boodschap. Niet het feest, maar het uiteindelijk afwijzen door de Joden en de gevolgen die dat had voor de rest van de wereld. 

Gebed: HEER, dat ik door U ben uitgenodigd is wel bijzondere genade en uiteindelijk is het niet te begrijpen dat Israël U niet de eer wilde geven die U waard was. Ik wil U eren door op het grote feest, U de aanbidding te brengen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu