"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had," (Mattheüs 22:2) 

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Jezus had zeker iets met bruiloften en grote feesten. Opmerkelijk dat Jezus' eerste optreden bij Johannes de bruiloft in Kana is, dat Jezus Zelf meerdere gelijkenissen vertelt over een bruiloft en vervolgens ook nog in de gelijkenis van de verloren zoon, eindigt het verhaal met een groot feest. Jezus is zeker niet vies van een feest. Sterker nog, Hij vergelijkt meerdere keren het Koninkrijk van de hemel met een groot feest. Met andere woorden: Jezus benoemd als één van de eigenschappen van het hemelleven het feest. Het zal straks in het Koninkrijk van de hemel dus feest zijn, dit zal een onderdeel zijn van wat er in de hemel gebeurt.

 

Het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat is wat het Koninkrijk van God is. Het is een bruiloft voor Jezus. Het is goed om daar eerst even bij stil te staan. Straks in de hemel is het feest want Jezus trouwt met Zijn bruid. En inderdaad, het verhaal is zo lastig dat je niet alles letterlijk zult kunnen overzetten, want als wij de bruid zijn, wie zijn dan degenen die genodigd waren. Dat loopt in deze gelijkenis nogal door elkaar. Uiteindelijk is dat niet belangrijk. De hoofdboodschap is ook niet de bruiloft, maar de nodigingen die uitgaan. Tegelijk blijft wel staan dat Jezus spreekt over het Koninkrijk van God waar het om een bruiloft gaat. 

De koning in deze gelijkenis heeft maar één groot verlangen: Hij wil dat zijn zoon een bijzondere bruiloft krijgt. Hij verlangt dat zijn zoon een feest krijgt waarbij de bruiloftszaal tot de laatste stoel toe bezet zal zijn. Er mogen geen lege plaatsen zijn. Uiteindelijk maakt het niet uit wie er zitten, maar het moet vol zitten met mensen die echt willen komen. Mensen die niet willen, die laat deze koning voor wat ze zijn. 

Maar weet je, dit is het verlangen van God de Vader. God wil niet dat er straks in de hemel, als Jezus uiteindelijk alle dingen hersteld zal hebben, nog plaatsen onbezet zijn. Het feest in de hemel voor Zijn Zoon moet compleet zijn. Compleet met mensen die hun wil hebben gebruikt om te komen en de uitnodiging niet hebben afgeslagen. God de Vader wil in de hemel Zijn Zoon eren door de bruiloft die daar zal zijn, er zal niets aan ontbreken. En welke rol je ook hebt in deze gelijkenis, en er komen straks echt nog wel een paar rollen voorbij, het gaat uiteindelijk maar om één ding: De hemel zal straks de plaats zijn waar Jezus alle eer en glorie en heerlijkheid zal krijgen. Alles in de hemel zal straks centraal staan rond Jezus en Zijn bruid. Dat is het enige waar het om moet gaan. Elke uitnodiging voor deze bruiloft is niet een vraag of iemand de hel wil ontlopen, maar een vraag of hij echt Jezus wil eren om wat Hij heeft gedaan als de Zoon van God. Met deze gedachte in je achterhoofd kun je verder lezen in deze gelijkenis. 

Gebed: Jezus, Uw werk wordt door Uw Vader helemaal geëerd en straks zal het volkomen om U gaan. En wat bijzonder om te beseffen dat het straks in de hemel echt feest zal zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu