"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had," (Mattheüs 22:2) 

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Jezus had zeker iets met bruiloften en grote feesten. Opmerkelijk dat Jezus' eerste optreden bij Johannes de bruiloft in Kana is, dat Jezus Zelf meerdere gelijkenissen vertelt over een bruiloft en vervolgens ook nog in de gelijkenis van de verloren zoon, eindigt het verhaal met een groot feest. Jezus is zeker niet vies van een feest. Sterker nog, Hij vergelijkt meerdere keren het Koninkrijk van de hemel met een groot feest. Met andere woorden: Jezus benoemd als één van de eigenschappen van het hemelleven het feest. Het zal straks in het Koninkrijk van de hemel dus feest zijn, dit zal een onderdeel zijn van wat er in de hemel gebeurt.

 

Het Koninkrijk van de hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat is wat het Koninkrijk van God is. Het is een bruiloft voor Jezus. Het is goed om daar eerst even bij stil te staan. Straks in de hemel is het feest want Jezus trouwt met Zijn bruid. En inderdaad, het verhaal is zo lastig dat je niet alles letterlijk zult kunnen overzetten, want als wij de bruid zijn, wie zijn dan degenen die genodigd waren. Dat loopt in deze gelijkenis nogal door elkaar. Uiteindelijk is dat niet belangrijk. De hoofdboodschap is ook niet de bruiloft, maar de nodigingen die uitgaan. Tegelijk blijft wel staan dat Jezus spreekt over het Koninkrijk van God waar het om een bruiloft gaat. 

De koning in deze gelijkenis heeft maar één groot verlangen: Hij wil dat zijn zoon een bijzondere bruiloft krijgt. Hij verlangt dat zijn zoon een feest krijgt waarbij de bruiloftszaal tot de laatste stoel toe bezet zal zijn. Er mogen geen lege plaatsen zijn. Uiteindelijk maakt het niet uit wie er zitten, maar het moet vol zitten met mensen die echt willen komen. Mensen die niet willen, die laat deze koning voor wat ze zijn. 

Maar weet je, dit is het verlangen van God de Vader. God wil niet dat er straks in de hemel, als Jezus uiteindelijk alle dingen hersteld zal hebben, nog plaatsen onbezet zijn. Het feest in de hemel voor Zijn Zoon moet compleet zijn. Compleet met mensen die hun wil hebben gebruikt om te komen en de uitnodiging niet hebben afgeslagen. God de Vader wil in de hemel Zijn Zoon eren door de bruiloft die daar zal zijn, er zal niets aan ontbreken. En welke rol je ook hebt in deze gelijkenis, en er komen straks echt nog wel een paar rollen voorbij, het gaat uiteindelijk maar om één ding: De hemel zal straks de plaats zijn waar Jezus alle eer en glorie en heerlijkheid zal krijgen. Alles in de hemel zal straks centraal staan rond Jezus en Zijn bruid. Dat is het enige waar het om moet gaan. Elke uitnodiging voor deze bruiloft is niet een vraag of iemand de hel wil ontlopen, maar een vraag of hij echt Jezus wil eren om wat Hij heeft gedaan als de Zoon van God. Met deze gedachte in je achterhoofd kun je verder lezen in deze gelijkenis. 

Gebed: Jezus, Uw werk wordt door Uw Vader helemaal geëerd en straks zal het volkomen om U gaan. En wat bijzonder om te beseffen dat het straks in de hemel echt feest zal zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu