"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." (Psalm 139:14) 

Hoe kijk jij naar jezelf? Nou, dat is misschien wel echt een lastige, of misschien wel een vervelende vraag. Kun jij voor de spiegel staan en 's morgens vol verwondering zeggen: "HEER, ik loof U omdat U mij prachtig hebt gemaakt?" Is het voor wie mogelijk om echt te geloven dat God jou heeft gewild? Of, zijn dit vragen die je het liefst maar gewoon uit de weg blijft. Misschien is het dit zelfs wel wat psalm 139 een hele lastige psalm maakt. David kan wel zeggen dat hij dankbaar is dat God hem door en door kent, maar kun jij daar wel echt blij mee zijn.

 

We begonnen wel heel positief aan deze psalm vanuit de gedachte dat God je echt kent en en overal bij je is. Alleen, wat nu als het al moeilijk is om jezelf te accepteren, kun je dan geloven dat God je echt accepteert? En die lijkt echt zo'n pubermeiden onderwerp, maar mijn ervaring in het pastoraat is dat dit een heel breed probleem is in ons Calvinistische Nederland, waar we een cultuur van veroordeling hebben en waar eeuwen lang alleen benadrukt is wat we fout doen. 

Vandaag wil ik benadrukken dat God heel anders naar je kijkt. Je bent geen mislukkeling, al heb je dat misschien vaak gehoord. Natuurlijk, er is door de zondeval een heleboel kapot gegaan, maar je bent geen mislukkeling, je bent ook geen foutje. Je bent gewild en gemaakt door een Almachtig God en je bent geliefd door je Vader in de hemel. En als je daar aan twijfelt, dan wil ik dat je vandaag eens nadenkt over het feit dat God jou heeft gemaakt. Ga dan God eens grootmaken in je aanbidding omdat Hij jou heeft gewild. Al heeft de hele wereld je op de hoop geveegd met mensen die er niet bij horen, al is je nog zoveel pijn aangedaan, wil je vandaag dan God eens danken dat Hij het wel met jou zag zitten? 

Of dacht jij niet dat Hij van te voren wist dat als Hij jou ging maken, dat het mis zou gaan? Denk je dat God niet wist dat jij op aarde fouten zou maken? God wist dat al lang. En toch staat er dat Hij je nieren heeft geschapen. Ik kan je zeggen dat dit, na je hersenen, wellicht het ingewikkeldste onderdeel van je lichaam is. Met alle kennis die we hebben, kunnen wij slechts 10% van de nierfunctie overnemen door techniek. Maar daar blijft het niet bij. 

God heeft jou, toen je groeide in de buik van je moeder, geweven. En even later zegt David ook nog dat God hem heeft geborduurd in het verborgene. Ga daar eens over nadenken. Jij bent zo geliefd, dat God de tijd nam om jou te weven en te borduren. Dat is een intensief geduldwerk. Maar met zoveel geduld heeft God jou gemaakt. Ben je dan gewild door Hem of niet? Ga God vandaag een loven omdat Hij jou zo intens heeft gewild. Ga Hem vandaag aanbidden, ook als je gevoel daar op dit moment in achter blijft, omdat elke vezel van je bestaan, door God geweven is. Dat is de God Die jou helemaal kent. Je bent geliefd en gewild. 

Gebed: HEER, ik loof U omdat U mij heel wonderlijk en op een bijzondere manier heeft gemaakt, maar ook heeft gewild. Leert U mij om zo naar mijzelf te kijken. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu