"Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht." (Psalm 139:12) 

Ben jij wel eens bang geweest in het donker? Heel veel kinderen zijn regelmatig bang in het donker en heel veel volwassenen trouwen ook, al zullen velen daar niet voor uit komen. Maar bang in het donker is wel echt iets wat lastig is, want het is toch behoorlijk wat uren donker in je leven. Letterlijk in ieder geval, maar misschien geestelijk ook wel. En nog een andere vraag: "Als jij van God morgen de opdracht krijgt om te verhuizen, misschien zelfs naar het einde van de wereld, wat is dan jouw eerste reactie?"

 

Het zijn vragen waar je wellicht al eens over hebt nagedacht. Misschien wel omdat je een antwoord zou willen hebben als er zo'n vraag zou komen. Maar het zijn ook wel vragen die er zomaar kunnen zijn. Misschien dat die laatste vraag al een vraag is als je op vakantie gaat. Dat gevoel dat je krijgt als je een stukje controle moet loslaten als je Nederland verlaat. Toch zijn dit juist de vragen waar David helemaal geen vraag over heeft. Hij heeft alleen een conclusie. Hij is er heel duidelijk over: Zelfs als hij zover zou opstijgen als naar de hemel, daar zou Gods hand hem geleiden. Zelfs daar zou God zijn. En David gaat zelfs zo ver dat hij zegt: Als ga ik in het graf, ook daar zult U zijn. En zeker voor iemand uit het Oude Testament, toen de dood nog niet was overwonnen, was dit een hele grote troost. Waarschijnlijk is voordat Jezus kwam zijn de zielen van de overledenen in het graf gebleven onder de macht van de Engel des Doods. Dus dat David deze troost heeft dat hij zelfs dan niet verlaten is geweest is een krachtig getuigenis van de grootheid van God.

En in de diepste nacht, zelfs als er geen licht meer is, hoe groot is God dan? Welke aanbidding is God waard voor de momenten van duisternis? Letterlijk, maar zeker ook geestelijk. Als de machten van de hel zich samenspannen, als het rijk van de duisternis zich laat gelden, waar is dan het licht in die duisternis? Dan, op die momenten, als jij soms geen hand meer voor ogen ziet, op die momenten, juist dan, is de HEER een Licht om je heen. Dat is geen woord dat je altijd voelt, maar het is een woord dat altijd zo is. Dit is een woord van geloof! 

God de HEER is niet alleen de God Die jou door en door kent, maar Hij is ook in alle omstandigheden en overal daar waar jij bent. Het einde van de aarde, Afrika of Alaska, China of gewoon Nederland, is voor Hem niet ver, want Hij is overal en altijd bij hen die Hem aanbidden om Wie Hij is. En welke duisternis je ook tegenkomt op je levensweg, ook daar zal Hij het licht zijn. Soms lijkt de duisternis je wel op te slokken, maar uiteindelijk zal het Licht overwinnen. Nergens zal de God Die jou door en door kent, ontbreken in jouw bestaan. Nooit ben jij alleen en nooit sta jij er alleen voor. 

Gebed: HEER, in mijn ogen is de aarde zo groot, maar U houdt de aarde in Uw hand en daarom geloof ik dat U er altijd zult zijn, daar waar ik ben en dat U altijd licht zult zijn in elke duisternis.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu