"Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrond en kent mij." (Psalm 139:1) 

Hoe is het met jouw aanbidding gesteld? Dat is een behoorlijke confronterende vraag. De vraag naar jouw aanbidding stel ik niet zo maar. Want aanbidding zorgt er voor dat je je echt op God richt. Aanbidding zorgt er voor dat je God groot maakt en waardoor je tot Hem nadert, als antwoord op Wie Hij is. En waar je dat doet, daar kom je ook in Gods tegenwoordigheid. Het was niet zomaar dat David zoveel lofpsalmen heeft geschreven waarin Hij het vooral heeft over hoe groot God is. En als jij in Gods tegenwoordigheid wil komen, is aanbidding om Wie Hij is van fundamenteel belang.

 

Maar waar begint dan die aanbidding? Dat begint maar op ene plaats, dat begint bij God en Wie Hij is. Niet eens over wat Hij geeft, maar aanbidding begint bij het wezen van God en niet bij Zijn daden. Aanbidding is daarmee dus ook niet afhankelijk van hoe jij je voelt en wat jij ontvangt, maar staat daar los van. Een psalm waar David God werkelijk groot maakt om Zijn wezen is psalm 139. Misschien is deze psalm wel mijn lievelingspsalm omdat er geen psalm is waarin meer duidelijk wordt hoe intens geliefd je bent bij God. 

David begint deze psalm met een opmerkelijke zin. Veel mensen denken dat deze psalm een ernstig gebed is of God ons wil doorgronden, of Hij onze zonden wil aanwijzen en ons wil laten zien welke zonden Hij bij ons ziet, maar dit is absoluut niet wat David in deze psalm doet. Deze psalm is een lofzang op Gods grootheid. David begint niet angstig aan God te vragen naar zijn zonden, maar David begint te jubelen dat God hem doorgrondt. Dat er Iemand in het universum is die jou helemaal kent, echt kent, dat is voor David een wonder en een zegen.  

God is zo groot, dat Hij je niet alleen heeft gemaakt, maar Hij kent je ook echt. Hij kent je zelfs nog beter dan dat jij jezelf kent. En dat is voor David een reden om te juichen en te jubelen. Hij kan niet anders dan dankbaar en blij zijn dat hij echt gekend is. Daar moet je gewoon eens over nadenken. Kun jij er blij om zijn dat er Iemand is bij jij echt helemaal gekend bent. Iemand bij wie je niet hoeft te bedenken: "wat zal Hij van mij vinden", omdat Hij gewoon alles al weet. 

Dit is heel eng, als je bedenkt dat je niet verzoend zou zijn met God. Dan is het wel echt een risico, maar als je door Jezus verzoend bent met God en er niets meer tussen jou en God in staat, is er dan juist niet een reden om intens blij te zijn? God, Die jou echt, helemaal kent. Niets is voor Hem een verrassing, nergens kijkt Hij van op, maar niemand beter dan Hij weet ook wat jij nodig hebt. En als je daar over nadenkt, hoe groot is God dan in jouw leven. Sta de komende dag gewoon hier eens bij stil, zodat er iets van aanbidding begint te ontstaan in je hart. 

Gebed: HEER, ik prijs en loof U, ik dank U en ik aanbidt U omdat ik door U gekend ben en dat U weet wat mij bezighoudt en wat ik nodig heb. Ik aanbid U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu