"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen." (Filippenzen 3:21) 

Kamperen met God, daar lijkt soms niet zoveel ontspanning in te zitten. Als je bedenkt dat je als hemelburger geroepen bent om op aarde te leven, dan lijkt dat meer een soort overleving te zijn dan dat het leven is. En toch is kamperen, net zoals kamperen in het gewone leven, ook iets dat rust mag geven. Kamperen is in het dagelijkse leven is ontspannends, maar in het geestelijke leven zou dat ook moeten. Hemelburger zijn is niet een zwaar leven, maar het is vooral een leven waarin je vanuit de ontspanning met God mag leven.

 

Lukt dat dan altijd? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar leven in ontspanning als hemelburger op aarde, vind ik soms ook lastig en ik moet ook vaak echt afstemmen op dat God hierin wil. Soms volg je zo makkelijk je eigen weg waarin je denkt dat dit iets is dat God van je vraagt. Toch is afgestemd zijn op Gods stem en waar Hij wil dat het hemelse leven zichtbaar wordt en doorbreekt zal komen.  

Maar tegelijk is er nog iets dat ons soms zoveel ontspanning ontneemt. Want we ervaren, ondanks dat we hemelburgers zijn, zoveel gebrokenheid, ook in ons eigen leven. Het is zo vaak helemaal niet volmaakt en ons aardse lichaam doet soms zo niet mee in wat we graag op een hemelse manier willen uitleven op aarde. Sterker nog, ook ons lichaam lijdt, tot onze laatste dag toe onder de gebrokenheid van onze aardse tent. Het verlangen om hier van verlost te zijn is, terwijl we hier op aarde leven, daarom ook niet vreemd. Sterker nog, dat mag er echt ook zijn.  

Maar juist die gebrokenheid, neemt vaak zoveel ontspanning weg en voelt het soms als kramperen in plaats van als kamperen. God weet ook van die gebrokenheid in jouw leven. Hij kent je en Hij weet er vanaf, maar Hij wil je leren om telkens je focus te houden op wie je in Christus al bent: Een volmaakte hemelburger. En nu op aarde zucht ook ons lichaam nog onder de gebrokenheid. In Christus zijn wel gezond, maar ervaren we nog wel ziekte. En God wil ons leren om te leven vanuit ons hemelburgerschap. Laat gebrokenheid en ziekte je daarom niet ontmoedigen, maar houdt de hoop vast dat er straks een moment komt, als een beloning, dat je aardse lichaam wordt overgezet naar een hemels lichaam. En op het moment dat dit gebeurt zal alles volmaakt zijn en zal er geen gebrek meer zijn. 

Op dat moment is het Thuiskomen en mag je als hemelburger daar zijn waar God je bestemming vervolmaakt. Dat is het uitzicht dat we hebben terwijl wij in ons aardse tentje soms kreunen en steunen, maar laat dat niet je richting bepalen. Laat de gebrokenheid niet bepalend zijn voor wat je doet, maar sta in geloof op en doe wat nog mogelijk is. Ook in ziekte, ben je niet uitgeschakeld, maar mag jij je focus houden op Jezus. Straks zal Hij komen, maar tot die tijd bepaald je identiteit je koers en niet de gebrokenheid van deze wereld. En houdt moed, tot de dag dat Jezus komt. 

Gebed: Vader, mijn aardse tent is soms zo gebrekkig en er is zoveel gebrokenheid waardoor ik soms de moed kwijtraak, maar leert U mij om mijn zicht op U te houden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu