"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen." (Filippenzen 3:21) 

Kamperen met God, daar lijkt soms niet zoveel ontspanning in te zitten. Als je bedenkt dat je als hemelburger geroepen bent om op aarde te leven, dan lijkt dat meer een soort overleving te zijn dan dat het leven is. En toch is kamperen, net zoals kamperen in het gewone leven, ook iets dat rust mag geven. Kamperen is in het dagelijkse leven is ontspannends, maar in het geestelijke leven zou dat ook moeten. Hemelburger zijn is niet een zwaar leven, maar het is vooral een leven waarin je vanuit de ontspanning met God mag leven.

 

Lukt dat dan altijd? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar leven in ontspanning als hemelburger op aarde, vind ik soms ook lastig en ik moet ook vaak echt afstemmen op dat God hierin wil. Soms volg je zo makkelijk je eigen weg waarin je denkt dat dit iets is dat God van je vraagt. Toch is afgestemd zijn op Gods stem en waar Hij wil dat het hemelse leven zichtbaar wordt en doorbreekt zal komen.  

Maar tegelijk is er nog iets dat ons soms zoveel ontspanning ontneemt. Want we ervaren, ondanks dat we hemelburgers zijn, zoveel gebrokenheid, ook in ons eigen leven. Het is zo vaak helemaal niet volmaakt en ons aardse lichaam doet soms zo niet mee in wat we graag op een hemelse manier willen uitleven op aarde. Sterker nog, ook ons lichaam lijdt, tot onze laatste dag toe onder de gebrokenheid van onze aardse tent. Het verlangen om hier van verlost te zijn is, terwijl we hier op aarde leven, daarom ook niet vreemd. Sterker nog, dat mag er echt ook zijn.  

Maar juist die gebrokenheid, neemt vaak zoveel ontspanning weg en voelt het soms als kramperen in plaats van als kamperen. God weet ook van die gebrokenheid in jouw leven. Hij kent je en Hij weet er vanaf, maar Hij wil je leren om telkens je focus te houden op wie je in Christus al bent: Een volmaakte hemelburger. En nu op aarde zucht ook ons lichaam nog onder de gebrokenheid. In Christus zijn wel gezond, maar ervaren we nog wel ziekte. En God wil ons leren om te leven vanuit ons hemelburgerschap. Laat gebrokenheid en ziekte je daarom niet ontmoedigen, maar houdt de hoop vast dat er straks een moment komt, als een beloning, dat je aardse lichaam wordt overgezet naar een hemels lichaam. En op het moment dat dit gebeurt zal alles volmaakt zijn en zal er geen gebrek meer zijn. 

Op dat moment is het Thuiskomen en mag je als hemelburger daar zijn waar God je bestemming vervolmaakt. Dat is het uitzicht dat we hebben terwijl wij in ons aardse tentje soms kreunen en steunen, maar laat dat niet je richting bepalen. Laat de gebrokenheid niet bepalend zijn voor wat je doet, maar sta in geloof op en doe wat nog mogelijk is. Ook in ziekte, ben je niet uitgeschakeld, maar mag jij je focus houden op Jezus. Straks zal Hij komen, maar tot die tijd bepaald je identiteit je koers en niet de gebrokenheid van deze wereld. En houdt moed, tot de dag dat Jezus komt. 

Gebed: Vader, mijn aardse tent is soms zo gebrekkig en er is zoveel gebrokenheid waardoor ik soms de moed kwijtraak, maar leert U mij om mijn zicht op U te houden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu