"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen." (Filippenzen 3:21) 

Kamperen met God, daar lijkt soms niet zoveel ontspanning in te zitten. Als je bedenkt dat je als hemelburger geroepen bent om op aarde te leven, dan lijkt dat meer een soort overleving te zijn dan dat het leven is. En toch is kamperen, net zoals kamperen in het gewone leven, ook iets dat rust mag geven. Kamperen is in het dagelijkse leven is ontspannends, maar in het geestelijke leven zou dat ook moeten. Hemelburger zijn is niet een zwaar leven, maar het is vooral een leven waarin je vanuit de ontspanning met God mag leven.

 

Lukt dat dan altijd? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar leven in ontspanning als hemelburger op aarde, vind ik soms ook lastig en ik moet ook vaak echt afstemmen op dat God hierin wil. Soms volg je zo makkelijk je eigen weg waarin je denkt dat dit iets is dat God van je vraagt. Toch is afgestemd zijn op Gods stem en waar Hij wil dat het hemelse leven zichtbaar wordt en doorbreekt zal komen.  

Maar tegelijk is er nog iets dat ons soms zoveel ontspanning ontneemt. Want we ervaren, ondanks dat we hemelburgers zijn, zoveel gebrokenheid, ook in ons eigen leven. Het is zo vaak helemaal niet volmaakt en ons aardse lichaam doet soms zo niet mee in wat we graag op een hemelse manier willen uitleven op aarde. Sterker nog, ook ons lichaam lijdt, tot onze laatste dag toe onder de gebrokenheid van onze aardse tent. Het verlangen om hier van verlost te zijn is, terwijl we hier op aarde leven, daarom ook niet vreemd. Sterker nog, dat mag er echt ook zijn.  

Maar juist die gebrokenheid, neemt vaak zoveel ontspanning weg en voelt het soms als kramperen in plaats van als kamperen. God weet ook van die gebrokenheid in jouw leven. Hij kent je en Hij weet er vanaf, maar Hij wil je leren om telkens je focus te houden op wie je in Christus al bent: Een volmaakte hemelburger. En nu op aarde zucht ook ons lichaam nog onder de gebrokenheid. In Christus zijn wel gezond, maar ervaren we nog wel ziekte. En God wil ons leren om te leven vanuit ons hemelburgerschap. Laat gebrokenheid en ziekte je daarom niet ontmoedigen, maar houdt de hoop vast dat er straks een moment komt, als een beloning, dat je aardse lichaam wordt overgezet naar een hemels lichaam. En op het moment dat dit gebeurt zal alles volmaakt zijn en zal er geen gebrek meer zijn. 

Op dat moment is het Thuiskomen en mag je als hemelburger daar zijn waar God je bestemming vervolmaakt. Dat is het uitzicht dat we hebben terwijl wij in ons aardse tentje soms kreunen en steunen, maar laat dat niet je richting bepalen. Laat de gebrokenheid niet bepalend zijn voor wat je doet, maar sta in geloof op en doe wat nog mogelijk is. Ook in ziekte, ben je niet uitgeschakeld, maar mag jij je focus houden op Jezus. Straks zal Hij komen, maar tot die tijd bepaald je identiteit je koers en niet de gebrokenheid van deze wereld. En houdt moed, tot de dag dat Jezus komt. 

Gebed: Vader, mijn aardse tent is soms zo gebrekkig en er is zoveel gebrokenheid waardoor ik soms de moed kwijtraak, maar leert U mij om mijn zicht op U te houden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu