"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Ik weet niet of jij wel eens hebt gekampeerd, maar ik geloof dat, nu in de vakantietijd, het woord kamperen ook een Bijbels woord is waar we even over mogen nadenken. En dan niet alleen kamperen, maar ook rust nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat kamperen in de Bijbel altijd met rust te maken heeft, maar misschien wel met een leven vanuit de rust. Leven vanuit een andere plaats, leven vanuit een plaats van rust en zo hier op aarde aanwezig zijn. Wat bedoel ik te zeggen.

 

Heb jij wel eens gekampeerd met God? Ja, je leest het goed. Kamperen met God. Het was een thema dat ik ooit eens meekreeg toen ik gevraagd werd voor een jeugddienst. Maar wat is dit thema eigenlijk precies wat ons leven zou moeten zijn. Ons leven op aarde zou eigenlijk kamperen met God moeten zijn. Kamperen, dat lijkt iets heel moois te zijn dat met vakantie te maken heeft, maar de vraag die er aan vooraf gaat is wat kamperen eigenlijk is? Kamperen is wonen in een tijdelijk verblijf op een plaats waar je niet thuis bent. 

Kamperen doe je nu eenmaal niet in je achtertuin, maar dat doe je op een plaats waar je niet thuis bent. Dat betekent dat je ergens bent, ver van huis. Je bent ergens tijdelijk, maar je thuis is op een andere plek. Paulus zegt eigenlijk dit soort dingen ook in de brief aan de gemeente van Filippi. De hele brief aan de gemeente van Filippi gaat over hoe je als christen leeft met de identiteit van Christus. Hoe je leeft met de gezindheid van Christus. Dat is eigenlijk een samenvatting van de hele brief. Nergens komen in deze brief echte verwijten naar voren, maar de hele brief draait om het leven als een christen op aarde. 

En wat Paulus dan zegt tegen zijn lezers is dit: "Jullie zijn hemelburgers." Eigenlijk zegt hij: "Jullie zijn mensen met jullie burgerrecht in de hemel." Dat betekent dus dat je paspoort getekend is met als woonplaats 'de hemel'. Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Zodra je in Christus bent, ben je ingeschreven in het Koninkrijk van de hemel. Dat ben je niet door wat je doet, maar dat ben je, waardoor je ook zo kunt gaan leven.  

Het is de waarheid waaruit je als christen moet leren leven. De waarheid dat jij een bewoner bent van de hemel. De waarheid dat je van burgerschap bent verandert. Je bent overgezet naar het Koninkrijk van Jezus. Je bent burger, maar ook gevuld met de kenmerken van Jezus, de Koning van de hemel, zelf. Dat is waar het om gaat bij Jezus: Dat wij nog wel op aarde zijn, maar daar zijn als burgers van het Koninkrijk hierboven! Het is de bedoeling dat wij hier op aarde dus kamperen. Wij zijn hier tijdelijk en ons Thuis is Boven. Begin eens om dat vandaag te beseffen. Door dit te beseffen en te geloven begint er namelijk al iets te veranderen. Dan ben je namelijk afgestemd op Boven.

Gebed: Vader, ik ben door Uw genade een hemelburger geworden en ik kampeer slechts op aarde. Wilt U mij vandaag helpen om echt te geloven dat ik van Boven ben en niet van beneden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu