"En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg." (Mattheüs 25:15) 

De taak van ons op aarde is een taak die te maken heeft met onze intentie. Het gaat niet om wat wij voor onszelf er aan hebben, maar wat wij voor Jezus doen. En Jezus heeft daar ook recht op want Hij gaf Zijn Eigen bezittingen aan ons. Dat als Jezus straks terugkomt en Hij verwacht dat alles voor Zijn feest in gereedheid is, is geen verwachting die Hij heeft ten kostte van ons, want alles waarmee het in gereedheid wordt gebracht is uiteindelijk dat wat van Hem is. 

 

Het gaat in de gelijkenis van de talenten dan ook niet dat we in het normale, dagelijkse leven ons best moeten doen met onze gaven en talenten. Zo wordt er nog wel eens over deze gelijkenis gesproken. Alsof het betekent dat je op school je best moet doen en op je werk ook. Nee, het gaat hier over het verlengde van de bruiloftszaal uit de vorige gelijkenis.  

Maar er is nog iets dat belangrijk is. Uiteindelijk gaat het er dus niet om hoeveel je doet in Gods Koninkrijk. Want in deze gelijkenis blijkt ook dat er geen gelijke verdeling is van de talenten. Jezus gaat naar de hemel en deelt Zijn Geest uit, dat is wat de gelijkenis zegt, maar wel ieder naar zijn bekwaamheid. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden voor dat wat hij kan doen binnen de bekwaamheid die hij heeft. Het gaat dus niet om een strijd wie het meeste heeft gebouwd aan het Koninkrijk van de talenten die hem zijn gegeven, maar het gaat om de vraag of je maximaal hebt ingezet met de hoeveelheid talenten die je kreeg. 

Als Jezus straks terugkomt, heb jij dan je gericht op Jezus en op Zijn feest? Het gaat er niet om dat jij jezelf hoeft te meten met anderen. Soms krijg je dat gevoel wel. Alsof er uiteindelijk geteld wordt op de dag dat Jezus komt. Bij alle drie de mannen uit de gelijkenis wordt er gekeken naar de intentie, net als bij de wijze en dwaze meiden. Met welke intentie zijn ze aan het werk gegaan. Ging het om binnen te komen op het feest of ging het om het feest voor de bruidegom? En ging het om het Koninkrijk dat zichtbaar wordt omdat de bezittingen van de heer uit de gelijkenis verdubbeld worden? Want die talenten zijn gelijk aan de bezittingen van de heer.  

Verdubbel jij het bezit van Jezus, of is je intentie 'als ik er maar kom'? In beide gelijkenissen is dat funest. Als je er wilt komen, maar je niet richt op de eer en glorie van Jezus, dan loopt het mis. Uiteindelijk is er dan dus ook gewoon geen geloof, dan is er hooguit het ontvluchten van straf en dan maar voor de hemel willen werken. Maar bij Jezus werk je niet om de beloning, maar werk je vor de eer van je Koning. En wat doe jij, als Jezus je Zijn bezit geeft. Al heb je maar één talent gekregen, wat doe je er dan mee. Nergens staat dat de ééntalenters geen kans hebben. De kans is dezelfde. Eéntalenters zijn niet hopeloos, ze zijn net zo kansrijk dan de anderen. Als je met de intentie om te willen verdubbelen maar wilt leven. 

Gebed: Heer, U moet groter worden in mijn voorbereidingen voor Uw komst, maar ook in mijn verdubbelen van Uw bezit. Dat wil ik en zo wil ik voor U leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu