"En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg." (Mattheüs 25:15) 

De taak van ons op aarde is een taak die te maken heeft met onze intentie. Het gaat niet om wat wij voor onszelf er aan hebben, maar wat wij voor Jezus doen. En Jezus heeft daar ook recht op want Hij gaf Zijn Eigen bezittingen aan ons. Dat als Jezus straks terugkomt en Hij verwacht dat alles voor Zijn feest in gereedheid is, is geen verwachting die Hij heeft ten kostte van ons, want alles waarmee het in gereedheid wordt gebracht is uiteindelijk dat wat van Hem is. 

 

Het gaat in de gelijkenis van de talenten dan ook niet dat we in het normale, dagelijkse leven ons best moeten doen met onze gaven en talenten. Zo wordt er nog wel eens over deze gelijkenis gesproken. Alsof het betekent dat je op school je best moet doen en op je werk ook. Nee, het gaat hier over het verlengde van de bruiloftszaal uit de vorige gelijkenis.  

Maar er is nog iets dat belangrijk is. Uiteindelijk gaat het er dus niet om hoeveel je doet in Gods Koninkrijk. Want in deze gelijkenis blijkt ook dat er geen gelijke verdeling is van de talenten. Jezus gaat naar de hemel en deelt Zijn Geest uit, dat is wat de gelijkenis zegt, maar wel ieder naar zijn bekwaamheid. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden voor dat wat hij kan doen binnen de bekwaamheid die hij heeft. Het gaat dus niet om een strijd wie het meeste heeft gebouwd aan het Koninkrijk van de talenten die hem zijn gegeven, maar het gaat om de vraag of je maximaal hebt ingezet met de hoeveelheid talenten die je kreeg. 

Als Jezus straks terugkomt, heb jij dan je gericht op Jezus en op Zijn feest? Het gaat er niet om dat jij jezelf hoeft te meten met anderen. Soms krijg je dat gevoel wel. Alsof er uiteindelijk geteld wordt op de dag dat Jezus komt. Bij alle drie de mannen uit de gelijkenis wordt er gekeken naar de intentie, net als bij de wijze en dwaze meiden. Met welke intentie zijn ze aan het werk gegaan. Ging het om binnen te komen op het feest of ging het om het feest voor de bruidegom? En ging het om het Koninkrijk dat zichtbaar wordt omdat de bezittingen van de heer uit de gelijkenis verdubbeld worden? Want die talenten zijn gelijk aan de bezittingen van de heer.  

Verdubbel jij het bezit van Jezus, of is je intentie 'als ik er maar kom'? In beide gelijkenissen is dat funest. Als je er wilt komen, maar je niet richt op de eer en glorie van Jezus, dan loopt het mis. Uiteindelijk is er dan dus ook gewoon geen geloof, dan is er hooguit het ontvluchten van straf en dan maar voor de hemel willen werken. Maar bij Jezus werk je niet om de beloning, maar werk je vor de eer van je Koning. En wat doe jij, als Jezus je Zijn bezit geeft. Al heb je maar één talent gekregen, wat doe je er dan mee. Nergens staat dat de ééntalenters geen kans hebben. De kans is dezelfde. Eéntalenters zijn niet hopeloos, ze zijn net zo kansrijk dan de anderen. Als je met de intentie om te willen verdubbelen maar wilt leven. 

Gebed: Heer, U moet groter worden in mijn voorbereidingen voor Uw komst, maar ook in mijn verdubbelen van Uw bezit. Dat wil ik en zo wil ik voor U leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu