"Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde." (Mattheüs 25:14) 

Het is duidelijk dat de gelijkenis van de tien meiden alles te maken heeft met de intentie waarmee we Jezus dienen. Die feestzaal staat eigenlijk symbool voor het Koninkrijk van God waaraan wij geroepen worden om te bouwen. En als de Bruidegom dan straks komt, hebben wij dat de zaal voor Hem klaar gemaakt, of gaat het ons er om dat wij in ieder geval maar binnen zijn. En dat het vooral om de intentie gaat waarmee we voor Jezus leven, wordt nog veel duidelijker als je achter deze gelijkenis, direct de volgende gelijkenis leest. De gelijkenis van de talenten. Dan blijkt dat wij op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar voor Jezus Zelf.

 

Je moet eens lezen op welke manier Jezus, bijna zonder adem te halen, de volgende gelijkenis begint te vertellen: "Want het is als iemand die naar het buitenland ging." Dit is de werkelijkheid die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan, maar tegelijk laat Hij ons niet werkeloos achter. Dat is natuurlijk ook de boodschap die in de vorige gelijkenis zat. Terwijl wij wachten op Jezus' komst, zijn we geroepen alles in gereedheid te brengen voor Zijn komst. Dan kun je bij een bruiloft aan een feestzaal denken, maar als we naar de komst van Jezus kijken heeft het alles te maken met Zijn Koninkrijk dat op aarde gebouwd moet zijn als Hij komt. En hoe zijn we daar dan mee bezig? 

Als je doorleest in de gelijkenis over de talenten kom je namelijk tot de nogal schokkende ontdekking dat wij op aarde niet zijn achterlaten met een beetje goede wil of een goede intentie op ons voor te bereiden op de komst van Jezus, maar Jezus heeft ons achtergelaten met alles van Hemzelf! Lees wat er staat in het tweede gedeelte van vers 14: "Hij riep zijn eigen slaven bij zich en vertrouwde hun Zijn bezittingen toe." 

Jezus ging naar de hemel, maar Hij zei erbij dat dit nuttig was, want daardoor zouden wij die geloven, de Heilige Geest van Hem ontvangen, Die zou ons leiden in de weg van de waarheid, maar wij zouden ook Zijn bediening, het bouwen van het Koninkrijk op aarde, voortzetten. "Jullie zullen dezelfde dingen doen als Ik, en nog meer dan deze", waren de woorden van Jezus. Dus als je nadenkt over de gelijkenis van de talenten, dan staat die niet los van de gelijkenis van 10 meiden, helemaal niet zelfs. Ze horen bij elkaar omdat het duidelijk maakt wat onze roeping op aarde is, terwijl we op Jezus wachten. We maken alles klaar voor de komst van Jezus en zorgen er voor dat Hij een Bruiloftszaal aantreft die aan Zijn verlangen voldoet. En tegelijk is dat niet iets van onszelf, maar dat is door ons heen Zijn eigen werk, want Jezus is naar een ver land gegaan en heeft Zijn bezittingen aan ons toevertrouwd. Hij is ver weg gegaan, maar alles wat in Hem was, heeft Hij in ons gelegd. Daarom kan Jezus uiteindelijk, als die 5 meiden met lege lampen komen, de deur dichthouden, want ze zijn bezig geweest om Zijn gaven te verkwanselen voor eigen plezier. 

Gebed: Heer, U hebt mij rijk bedeeld zodat U door mij heen kunt werken, zodat Uw komst groots en heerlijk voor U zal zijn. Zo wil ik U dienen, met alles wat in mij is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu