"Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap." (Mattheüs 25:5) 

Het is een opmerkelijk verhaal dat de bruidegom maar niet komt. Waar zou hij zoveel tijd aan kwijt zijn geweest? Als je wilt trouwen, dan schiet je toch op? Pas rond middernacht kwam hij. Dat is op zijn minst gezegd wat vreemd. En het blijkt dat de verschillende meiden niet anders reageren als ze moeten wachten. Maar ze waren niet gestopt met verwachten. Als ze gedacht hadden dat hij niet meer zou komen, dan waren ze wel naar huis gegaan en niet blijven wachten.

 

Het verschil tussen degenen die straks binnen mogen en degenen die buiten blijven is dus uiterlijk bijna niet te zien. Dat de bruidegom uitblijft met komen zal in een normale situatie niets te maken hebben met wat de bruidsmeisjes deden, maar in deze gelijkenis zit het wachten van Jezus natuurlijk er wel in. Gezien het vorige verhaal van Jezus is wel duidelijk dat dit wachten erbij hoort. Het is dus de genade dat Jezus op dit moment nog niet terug is gekomen.  

Dat is de ene kant. Jezus wacht nog en geeft degenen die er niet klaar voor zijn nog de tijd. Als je dus wel Jezus wil verwachten, maar dit doet omdat jij slechts de hemel wil binnengaan, besef dan dat Jezus je hier een dwaas noemt. Ik hoor christenen vaak zeggen: "Na de dood is het leven mij bereid, daar zie ik zo naar uit." En dit wordt als een allerheiligste vorm van geloven gezien. Maar wat is dit een onzin. Natuurlijk mogen we verlangen naar Jezus' komst en natuurlijk mogen verlangen naar volledig herstel en zaligheid, maar als dat het doel is, dan is je lamp straks ontmaskert als een lamp die gericht is op jouw feestje. 

Ik geloof dat ook die wijze meiden verlangt hebben naar de bruidegom. Natuurlijk zagen ze uit naar het grote feest van de bruiloft, maar het doel was niet hun geluk, maar het geluk van de bruidegom. Neem die gedachte nu eens mee. Waar ben je op gericht als het gaat om de komst van Jezus? Wat moet Hij hier op aarde aantreffen? Het feest kan alleen een feest zijn als alles klaar is. Het is in de gelijkenis vooral het beeld van de lampen en de feestzaal, maar hoe zou een bruiloft zijn, waar geen gasten zijn? En als Jezus dan straks komt, wat treft Hij dan aan? 

Wat verlangen wij eigenlijk voor Jezus als Hij terugkomt? Verlang je dan dat velen Hem verwachten om Hem echt te eren en gericht op Hem de glorie te brengen? Onze focus moet niet onze verlossing zijn, maar de kerk die welkom is bij Jezus is de kerk die Hem het grootste en het heerlijkste gunt. Die niet eerder tevreden is totdat het feest ook echt een feest is voor de Koning. En Jezus wacht nog, om ons de tijd te geven om Zijn feest compleet te maken. En Hij wacht om het onderscheid zichtbaar te maken. Uiteindelijk zullen zij die het niet om Jezus ging, openbaar worden. En tot die tijd is de kans er nog steeds om het voor Jezus te gaan doen. 

Gebed: Jezus, U verdient het grootste feest en het gaat niet om mijn verlossing, al is dat ook geweldig, maar ik wil leven voor U en alles in gereedheid brengen voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu