"Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap." (Mattheüs 25:5) 

Het is een opmerkelijk verhaal dat de bruidegom maar niet komt. Waar zou hij zoveel tijd aan kwijt zijn geweest? Als je wilt trouwen, dan schiet je toch op? Pas rond middernacht kwam hij. Dat is op zijn minst gezegd wat vreemd. En het blijkt dat de verschillende meiden niet anders reageren als ze moeten wachten. Maar ze waren niet gestopt met verwachten. Als ze gedacht hadden dat hij niet meer zou komen, dan waren ze wel naar huis gegaan en niet blijven wachten.

 

Het verschil tussen degenen die straks binnen mogen en degenen die buiten blijven is dus uiterlijk bijna niet te zien. Dat de bruidegom uitblijft met komen zal in een normale situatie niets te maken hebben met wat de bruidsmeisjes deden, maar in deze gelijkenis zit het wachten van Jezus natuurlijk er wel in. Gezien het vorige verhaal van Jezus is wel duidelijk dat dit wachten erbij hoort. Het is dus de genade dat Jezus op dit moment nog niet terug is gekomen.  

Dat is de ene kant. Jezus wacht nog en geeft degenen die er niet klaar voor zijn nog de tijd. Als je dus wel Jezus wil verwachten, maar dit doet omdat jij slechts de hemel wil binnengaan, besef dan dat Jezus je hier een dwaas noemt. Ik hoor christenen vaak zeggen: "Na de dood is het leven mij bereid, daar zie ik zo naar uit." En dit wordt als een allerheiligste vorm van geloven gezien. Maar wat is dit een onzin. Natuurlijk mogen we verlangen naar Jezus' komst en natuurlijk mogen verlangen naar volledig herstel en zaligheid, maar als dat het doel is, dan is je lamp straks ontmaskert als een lamp die gericht is op jouw feestje. 

Ik geloof dat ook die wijze meiden verlangt hebben naar de bruidegom. Natuurlijk zagen ze uit naar het grote feest van de bruiloft, maar het doel was niet hun geluk, maar het geluk van de bruidegom. Neem die gedachte nu eens mee. Waar ben je op gericht als het gaat om de komst van Jezus? Wat moet Hij hier op aarde aantreffen? Het feest kan alleen een feest zijn als alles klaar is. Het is in de gelijkenis vooral het beeld van de lampen en de feestzaal, maar hoe zou een bruiloft zijn, waar geen gasten zijn? En als Jezus dan straks komt, wat treft Hij dan aan? 

Wat verlangen wij eigenlijk voor Jezus als Hij terugkomt? Verlang je dan dat velen Hem verwachten om Hem echt te eren en gericht op Hem de glorie te brengen? Onze focus moet niet onze verlossing zijn, maar de kerk die welkom is bij Jezus is de kerk die Hem het grootste en het heerlijkste gunt. Die niet eerder tevreden is totdat het feest ook echt een feest is voor de Koning. En Jezus wacht nog, om ons de tijd te geven om Zijn feest compleet te maken. En Hij wacht om het onderscheid zichtbaar te maken. Uiteindelijk zullen zij die het niet om Jezus ging, openbaar worden. En tot die tijd is de kans er nog steeds om het voor Jezus te gaan doen. 

Gebed: Jezus, U verdient het grootste feest en het gaat niet om mijn verlossing, al is dat ook geweldig, maar ik wil leven voor U en alles in gereedheid brengen voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu