"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

We moeten dus waakzaam zijn met betrekking op de komst van Jezus. Maar wat is het verhaal achter de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Als ze alle tien olie hebben, ze alle tien slapen als de Bruidegom komt, als ze alleen verschillen in de hoeveelheid olie, wat is dan het verhaal er achter? Betekent het dan dat alleen zij die volharden er komen? Ook dat lijkt niet te boodschap te zijn van dit gedeelte.

 

Om te begrijpen wat Jezus hier zegt, moet je eerst begrijpen wat deze meiden voor personen waren. Als je alleen leest wat er staat, maar niet weet wat er zich afspeelde dan lijkt er te staan dat alle tien deze meiden hun lampen namen en deze meenamen, terwijl ze op weg gingen om de bruidegom te onthalen. Maar dan ga je voorbij aan de rol van deze meiden. Wat zijn dit eigenlijk voor meiden? 

Deze tien meiden zijn door de bruidegom gevraagd om de feestzaal klaar te maken. Het waren eigenlijk een soort bruidsmeisjes met een bijzondere taak. En straks als de bruidegom zou komen moest de feestzaal helemaal klaar zijn voor de bruiloft. Niets mocht er aan ontbreken en ze moesten niet bezig zijn om zelf een feest te hebben, maar het moest er om gaan dat de bruidegom met zijn bruid een perfect feest hadden. Met dat doel waren de meisjes op weg gegaan naar de feestzaal. En toen ze klaar waren gingen ze de bruidegom tegemoet. De lampen die ze bij zich hadden waren lampen van de feestverlichting. En vijf meiden hadden lampen en olie meegenomen naar de feestzaal, maar 5 meiden hadden alleen lampen meegenomen waar alleen in de lampen olie zat. 

Het gaat in deze gelijkenis niet alleen om het waakzaam zijn, maar het gaat over de intentie waar je voor leeft. Deze meiden waren op weg gegaan om de feestzaal klaar te maken. Daarin waren ze uiterlijk wel gelijk, maar het verschil komt openbaar als de bruidegom niet gelijk komt, terwijl ze hem wel verwachten. Er waren vijf meiden die er alles aan deden om het feest voor de bruidegom te laten slagen, zij namen zelfs extra olie mee. Zij zorgden ervoor dat het feest niet vroegtijdig in het donker zou zitten. 

Maar er waren ook nog vijf andere meiden. Die hadden best zin in een feestje, maar die wilden zelf een feestje en het ging hen uiteindelijk niet om de bruidegom, maar om het feest. Dat moet je even beseffen als je deze gelijkenis leest. Die dwaze meiden waren gericht op hun feestje. Die dwaze meiden zijn diegenen die Jezus wel verwachten, maar Hem verwachten zodat ze zelf naar de hemel kunnen. Maar die wijze meiden zijn diegenen die alles voor de bruidegom over hadden. Dat zijn diegenen die leven voor Jezus. Er is een verschil tussen zij die zich christen noemen omdat ze naar de hemel willen en er zijn christenen die Jezus volgen en alles voor Hem willen doen. Die zijn gericht op het feest voor Jezus. Daar ligt het snijvlak in deze gelijkenis. Leef jij voor de hemel, of leef jij voor Jezus? 

Gebed: Jezus, U komst zal echt mijn heil volmaken, maar ik wil eigenlijk maar één ding: Dat U alles krijgt wat U verdient, zelfs al moet ik dan nog vele jaren langer op deze aarde dienen. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu