"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

We moeten dus waakzaam zijn met betrekking op de komst van Jezus. Maar wat is het verhaal achter de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Als ze alle tien olie hebben, ze alle tien slapen als de Bruidegom komt, als ze alleen verschillen in de hoeveelheid olie, wat is dan het verhaal er achter? Betekent het dan dat alleen zij die volharden er komen? Ook dat lijkt niet te boodschap te zijn van dit gedeelte.

 

Om te begrijpen wat Jezus hier zegt, moet je eerst begrijpen wat deze meiden voor personen waren. Als je alleen leest wat er staat, maar niet weet wat er zich afspeelde dan lijkt er te staan dat alle tien deze meiden hun lampen namen en deze meenamen, terwijl ze op weg gingen om de bruidegom te onthalen. Maar dan ga je voorbij aan de rol van deze meiden. Wat zijn dit eigenlijk voor meiden? 

Deze tien meiden zijn door de bruidegom gevraagd om de feestzaal klaar te maken. Het waren eigenlijk een soort bruidsmeisjes met een bijzondere taak. En straks als de bruidegom zou komen moest de feestzaal helemaal klaar zijn voor de bruiloft. Niets mocht er aan ontbreken en ze moesten niet bezig zijn om zelf een feest te hebben, maar het moest er om gaan dat de bruidegom met zijn bruid een perfect feest hadden. Met dat doel waren de meisjes op weg gegaan naar de feestzaal. En toen ze klaar waren gingen ze de bruidegom tegemoet. De lampen die ze bij zich hadden waren lampen van de feestverlichting. En vijf meiden hadden lampen en olie meegenomen naar de feestzaal, maar 5 meiden hadden alleen lampen meegenomen waar alleen in de lampen olie zat. 

Het gaat in deze gelijkenis niet alleen om het waakzaam zijn, maar het gaat over de intentie waar je voor leeft. Deze meiden waren op weg gegaan om de feestzaal klaar te maken. Daarin waren ze uiterlijk wel gelijk, maar het verschil komt openbaar als de bruidegom niet gelijk komt, terwijl ze hem wel verwachten. Er waren vijf meiden die er alles aan deden om het feest voor de bruidegom te laten slagen, zij namen zelfs extra olie mee. Zij zorgden ervoor dat het feest niet vroegtijdig in het donker zou zitten. 

Maar er waren ook nog vijf andere meiden. Die hadden best zin in een feestje, maar die wilden zelf een feestje en het ging hen uiteindelijk niet om de bruidegom, maar om het feest. Dat moet je even beseffen als je deze gelijkenis leest. Die dwaze meiden waren gericht op hun feestje. Die dwaze meiden zijn diegenen die Jezus wel verwachten, maar Hem verwachten zodat ze zelf naar de hemel kunnen. Maar die wijze meiden zijn diegenen die alles voor de bruidegom over hadden. Dat zijn diegenen die leven voor Jezus. Er is een verschil tussen zij die zich christen noemen omdat ze naar de hemel willen en er zijn christenen die Jezus volgen en alles voor Hem willen doen. Die zijn gericht op het feest voor Jezus. Daar ligt het snijvlak in deze gelijkenis. Leef jij voor de hemel, of leef jij voor Jezus? 

Gebed: Jezus, U komst zal echt mijn heil volmaken, maar ik wil eigenlijk maar één ding: Dat U alles krijgt wat U verdient, zelfs al moet ik dan nog vele jaren langer op deze aarde dienen. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu