"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

We moeten dus waakzaam zijn met betrekking op de komst van Jezus. Maar wat is het verhaal achter de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Als ze alle tien olie hebben, ze alle tien slapen als de Bruidegom komt, als ze alleen verschillen in de hoeveelheid olie, wat is dan het verhaal er achter? Betekent het dan dat alleen zij die volharden er komen? Ook dat lijkt niet te boodschap te zijn van dit gedeelte.

 

Om te begrijpen wat Jezus hier zegt, moet je eerst begrijpen wat deze meiden voor personen waren. Als je alleen leest wat er staat, maar niet weet wat er zich afspeelde dan lijkt er te staan dat alle tien deze meiden hun lampen namen en deze meenamen, terwijl ze op weg gingen om de bruidegom te onthalen. Maar dan ga je voorbij aan de rol van deze meiden. Wat zijn dit eigenlijk voor meiden? 

Deze tien meiden zijn door de bruidegom gevraagd om de feestzaal klaar te maken. Het waren eigenlijk een soort bruidsmeisjes met een bijzondere taak. En straks als de bruidegom zou komen moest de feestzaal helemaal klaar zijn voor de bruiloft. Niets mocht er aan ontbreken en ze moesten niet bezig zijn om zelf een feest te hebben, maar het moest er om gaan dat de bruidegom met zijn bruid een perfect feest hadden. Met dat doel waren de meisjes op weg gegaan naar de feestzaal. En toen ze klaar waren gingen ze de bruidegom tegemoet. De lampen die ze bij zich hadden waren lampen van de feestverlichting. En vijf meiden hadden lampen en olie meegenomen naar de feestzaal, maar 5 meiden hadden alleen lampen meegenomen waar alleen in de lampen olie zat. 

Het gaat in deze gelijkenis niet alleen om het waakzaam zijn, maar het gaat over de intentie waar je voor leeft. Deze meiden waren op weg gegaan om de feestzaal klaar te maken. Daarin waren ze uiterlijk wel gelijk, maar het verschil komt openbaar als de bruidegom niet gelijk komt, terwijl ze hem wel verwachten. Er waren vijf meiden die er alles aan deden om het feest voor de bruidegom te laten slagen, zij namen zelfs extra olie mee. Zij zorgden ervoor dat het feest niet vroegtijdig in het donker zou zitten. 

Maar er waren ook nog vijf andere meiden. Die hadden best zin in een feestje, maar die wilden zelf een feestje en het ging hen uiteindelijk niet om de bruidegom, maar om het feest. Dat moet je even beseffen als je deze gelijkenis leest. Die dwaze meiden waren gericht op hun feestje. Die dwaze meiden zijn diegenen die Jezus wel verwachten, maar Hem verwachten zodat ze zelf naar de hemel kunnen. Maar die wijze meiden zijn diegenen die alles voor de bruidegom over hadden. Dat zijn diegenen die leven voor Jezus. Er is een verschil tussen zij die zich christen noemen omdat ze naar de hemel willen en er zijn christenen die Jezus volgen en alles voor Hem willen doen. Die zijn gericht op het feest voor Jezus. Daar ligt het snijvlak in deze gelijkenis. Leef jij voor de hemel, of leef jij voor Jezus? 

Gebed: Jezus, U komst zal echt mijn heil volmaken, maar ik wil eigenlijk maar één ding: Dat U alles krijgt wat U verdient, zelfs al moet ik dan nog vele jaren langer op deze aarde dienen. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu