Volheid van de heidenen en geheel Israël

 

"Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. (Romeinen 11:25 en 26a)

 

Op welk moment zal Israël dan uiteindelijk zalig worden? Het heil is naar de heidenen gegaan, maar op welk moment komt God terug op de beloften voor Israël? De teksten op dit punt zijn niet eenvoudig. Als je letterlijk leest wat er in onze vertaling staat, zou je daar verregaande conclusies uit kunnen trekken met betrekking tot het einde van de wereld. Maar dan komen we toch ook in conflict met hele grote delen uit de profeten. Paulus zegt hier wel duidelijk wat over, maar hoe moet dit dan gezien worden.

Paulus zegt dat de verharding over Israël wordt weggenomen op het moment dat de volheid van de heidenen is ingegaan. Dat is een lastige tekst. Veel mensen en ook ikzelf, lange tijd, denken dat op het moment dat alle heidenen die tot geloof moeten komen, ook daadwerkelijk zijn gaan geloven, dat dan het moment aanbreekt dat Israël tot geloof zal komen. Op dat moment zal dan geheel Israël zalig worden. Eigenlijk is de bekering van Israël en de wederkomst van Jezus bijna gelijktijdig, als je van deze gedachte uitgaat.

 

Het lastige is dat als je Micha leest en ook Zacharia, dan blijkt dat op het moment dat Israël in het laatste van de dagen tot geloof zal komen, dat vele heidenen naar Israël zullen toegaan vanwege de zegeningen van God. Nog sterker, Israël zal op dat moment zijn als de dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, te midden van de volken. Israël zal dan dus ook nog tot grote zegen worden. 

 

Maar over welke volheid van de heidenen heeft Paulus het hier dan? Het woord 'volheid' hoeft niet te betekenen dat er dan geen heidenen meer tot geloof kunnen komen. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan hier ook om een vol getal gaan van heidenen die zijn ingegaan, of nog beter, het moment dat overal aan de heidenen het Evangelie van het Koninkrijk is verkondigt. Dan hoeft dus nog niet gelijk het einde te zijn, maar dan komt er daarna ook nog een bloeitijd voor de kerk. En op diezelfde manier zal ook Israël dan, als volheid, tot geloof komen. Zoals alle heidenvolken het Evangelie hebben gehoord (en dus niet allemaal individueel zalig zijn geworden) zo zal ook Israël onder de bedekking vandaan komen als volk. Niet dat elke Jood dan tot geloof moet komen, maar het volk als geheel komt tot geloof zoals ook de heidenen tot geloof zijn gekomen.

 

Als we uitgaan van deze uitleg, die gezien alles wat Jesaja, Micha en Zacharia schrijven, heel sterk is, dan mogen we echt hopen op nog een bijzondere tijd in de eindtijd. Hoe die tijd er precies uit zal zien is nog wel de vraag. Maar Israël wacht nu op ons heidenen en uiteindelijk zal Israël een zegen worden voor ons, op een manier die nog niet eerder is gezien.

 

Gebed: Vader, Uw Israël wacht op ons. Laat Uw Evangelie in de hele wereld verkondigd worden, zodat ook Israël er weer bij kan horen en zalig zal worden en dat Uw kerk krachtig in geloof opstaat.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom