Volheid van de heidenen en geheel Israël

 

"Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. (Romeinen 11:25 en 26a)

 

Op welk moment zal Israël dan uiteindelijk zalig worden? Het heil is naar de heidenen gegaan, maar op welk moment komt God terug op de beloften voor Israël? De teksten op dit punt zijn niet eenvoudig. Als je letterlijk leest wat er in onze vertaling staat, zou je daar verregaande conclusies uit kunnen trekken met betrekking tot het einde van de wereld. Maar dan komen we toch ook in conflict met hele grote delen uit de profeten. Paulus zegt hier wel duidelijk wat over, maar hoe moet dit dan gezien worden.

Paulus zegt dat de verharding over Israël wordt weggenomen op het moment dat de volheid van de heidenen is ingegaan. Dat is een lastige tekst. Veel mensen en ook ikzelf, lange tijd, denken dat op het moment dat alle heidenen die tot geloof moeten komen, ook daadwerkelijk zijn gaan geloven, dat dan het moment aanbreekt dat Israël tot geloof zal komen. Op dat moment zal dan geheel Israël zalig worden. Eigenlijk is de bekering van Israël en de wederkomst van Jezus bijna gelijktijdig, als je van deze gedachte uitgaat.

 

Het lastige is dat als je Micha leest en ook Zacharia, dan blijkt dat op het moment dat Israël in het laatste van de dagen tot geloof zal komen, dat vele heidenen naar Israël zullen toegaan vanwege de zegeningen van God. Nog sterker, Israël zal op dat moment zijn als de dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, te midden van de volken. Israël zal dan dus ook nog tot grote zegen worden. 

 

Maar over welke volheid van de heidenen heeft Paulus het hier dan? Het woord 'volheid' hoeft niet te betekenen dat er dan geen heidenen meer tot geloof kunnen komen. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan hier ook om een vol getal gaan van heidenen die zijn ingegaan, of nog beter, het moment dat overal aan de heidenen het Evangelie van het Koninkrijk is verkondigt. Dan hoeft dus nog niet gelijk het einde te zijn, maar dan komt er daarna ook nog een bloeitijd voor de kerk. En op diezelfde manier zal ook Israël dan, als volheid, tot geloof komen. Zoals alle heidenvolken het Evangelie hebben gehoord (en dus niet allemaal individueel zalig zijn geworden) zo zal ook Israël onder de bedekking vandaan komen als volk. Niet dat elke Jood dan tot geloof moet komen, maar het volk als geheel komt tot geloof zoals ook de heidenen tot geloof zijn gekomen.

 

Als we uitgaan van deze uitleg, die gezien alles wat Jesaja, Micha en Zacharia schrijven, heel sterk is, dan mogen we echt hopen op nog een bijzondere tijd in de eindtijd. Hoe die tijd er precies uit zal zien is nog wel de vraag. Maar Israël wacht nu op ons heidenen en uiteindelijk zal Israël een zegen worden voor ons, op een manier die nog niet eerder is gezien.

 

Gebed: Vader, Uw Israël wacht op ons. Laat Uw Evangelie in de hele wereld verkondigd worden, zodat ook Israël er weer bij kan horen en zalig zal worden en dat Uw kerk krachtig in geloof opstaat.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom