"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

Het moment komt dat Jezus terug gaat komen. En op dat moment vallen alle beslissingen definitief en is er geen andere keus meer mogelijk. Alles wat dan door Jezus beslist wordt is definitief. En daar hoeven we niet angstig over te doen, maar het is wel een feit. Ook Jezus was opmerkelijk duidelijk over dat moment. Jezus preekte nooit angst, maar als het over het einde van de tijden ging, was Jezus wel heel duidelijk. De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes maakt dit heel duidelijk. Het is alleen de vraag of wij echt begrijpen wat Jezus daarmee wil zeggen.

 

De gelijkenis begint met het woordje 'dan'. Dit woordje wijst terug op het voorgaande. Wij neigen er soms een beetje naar om met een nieuw hoofdstuk ook maar een nieuw thema te beginnen, maar Jezus doet dat hier niet. Hoofdstuk 25 is echt het vervolg op het vorige hoofdstuk. En daar ging het over het einde van de tijd en de ernstige oproep om altijd waakzaam te zijn. We moeten altijd er rekening mee houden dat Jezus plotseling kan komen. 

Het mag straks niet zo zijn dat als de heer van het huis terugkomt dat de slaven niets aan het doen zouden zijn. Dat is de boodschap in de gelijkenis die voor de wijze en dwaze meisjes staat. Dat verhaal ervoor is nooit een gelijkenis genoemd, maar het is er wel eentje. Het gaat over een slaaf die handelend aangetroffen moet worden als de heer van het huis terugkomt. Een slaaf die er alles aan doet om het huis van zijn heer te onderhouden en die er alles aan doet om het werk van zijn heer door te laten gaan terwijl zijn heer ver weg is. 

Die boodschap mag duidelijk zijn. Wij zijn aangesteld over het huis van onze Heer! En hoe staan we daarin? Dienen wij werkelijk op de manier zoals Jezus ons de opdracht heeft gegeven. Ik vind het opmerkelijk om christenen te zien die alleen bezig zijn met hun eigen zaak met God. Alsof het op aarde om onze persoonlijke relatie met God draait. Het draait om het Koninkrijk, waar wij onze relatie met God bij nodig hebben. 

Dit is de ene kant waar het om moet gaan op het moment dat Jezus terugkomt. Zijn wij bezig met de zaak van Jezus? En dan begint Jezus aan de andere gelijkenis. Gaat het dan nog een keer over waakzaamheid? Is de kern van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes dan dat we op scherp moeten staan en niet moeten slapen? Dan is de gelijkenis opmerkelijk, want dan betekent het zowel de wijze, als de dwaze meisjes het niet zouden redden. Gaat het dan om de olie? En hebben de dwaze meisjes niet genoeg olie? Is dat dan de Heilige Geest? En als dat dan zo is, kun je dan uiteindelijk buitenstaan, terwijl je wel de Heilige Geest hebt? Voel je aan dat je begint vast te lopen als je de lijn een op een gaat doortrekken? We moeten dus dieper zoeken, terwijl wij wel Jezus verwachten. 

Gebed: Jezus, wat zal Uw komst bijzonder zijn. Maar wat U precies bedoelt te zeggen is nog niet altijd zo duidelijk. Ik wil waakzaam zijn, maar ook ontdekken welke diepe betekenis U hebt gelegd in deze gelijkenis.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu