"Terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde zich een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem; want ook het volk huilde luid. (Ezra 10:1) 

Als je het gebed van Ezra, aan het einde van hoofdstuk 9 leest, dan merk je hoe diep deze zonde van het volk gaat. Het trouwen met heidense vrouwen, gaat zo ver dat Ezra beseft dat alles misschien zelfs wel voor niets is geweest. Het trouwen met die heidense vrouwen en de menggodsdienst die gewoon verder dreigt te gaan waar het is gebleven voor de ballingschap, lijkt niet te kunnen stoppen. God is genadig, maar toch, dit is bijna niet te stoppen. Waarom blijft dat volk in dezelfde zonden vallen?

 

Is het je wel eens opgevallen hoe vaak het volk in de zonde van afgoderij is gevallen door die vreemde vrouwen? Al is het ook wel erg makkelijk om te wijzen naar Israël. Laten we eerlijk zijn, ook wij struikelen vaak maar al te makkelijk een dezelfde zonde. Maar sta dan eens even stil bij wat Ezra doet. Hij begint niet om het volk te straffen. Dat is het eerste dat in je zou opkomen: zolang God nog niet tot straf overgaat, dan zou hij het kunnen doen, zodat God misschien wat genadiger kan zijn. Overigens diep van binnen wel een manier die ons ook wel ligt. En dan kan straffen heel letterlijk zijn, maar het kan ook zijn dat je tegen jezelf zegt dat je niets meer verdient, en je zo voorbereid op de straf die gaat komen. Maar dit doet Ezra niet. 

Ezra gaat ook de zonde van het volk verstoppen. Ook dat is een manier waarmee wij het soms maar al te makkelijk willen oplossen. En hij geeft het volk ook geen opdracht om te compenseren. Ook iets dat wij nog wel eens gebruiken. Alsof we onze fouten bij God moeten compenseren door goede daden. Hij doet dit allemaal niet. Het enige dat hij doet is de zonde van het volk bij God brengen. Luid en duidelijk, overigens. Hij brengt de zonde van het volk voor God en hij vertelt ook hoe het voelt en wat God hier van moet denken. En dat hele diepe, die diepe frustratie benoemd hij ook. Hij zegt eerlijk dat ze net terug zijn en dat juist deze zonde van die heidense vrouwen het begin van de ellende is geweest en dat het nu weer gebeurt. 

Ik geloof dat wij mogen leren dat wij geen conclusie moeten trekken over hoe God gaat reageren. Overigens reageert God doorgaans uit genade op onze zonden die we bij Hem brengen. Er hoeft helemaal niets tegenover te staan. Geen straf, geen compensatie, maar gewoon eerlijkheid als het misgaat. En ook als dit moreel gezien een bepaald gevolg zou moeten hebben. Vertel maar gerust wat er zou moeten gebeuren, dat je echt wel beseft dat God, als Hij een mens was, direct weer alle vrijheden zou moeten wegnemen. Voorwaardelijk uit de ballingschap en dan gelijk al weer in de fout. Ezra gaat er slechts mee naar God en het volk komt erbij in beweging. Uiteindelijk huilt iedereen voor Gods aangezicht. Dit is wat Ezra ons leert als het zo vaak toch nog misgaat. En God wijst ons juist dan niet af. 

Gebed: HEER, ook als Uw kind gaat het nog regelmatig fout en vaak op mijn zwakke punten. Maar ik wil er mee bij U komen. Ik wil buigen en belijden, maar ook van genade leven. Straf en compenseren is niet wat Uw genade mij leert. Eerlijkheid en berouw is voldoende bij Uw genade.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu