"Vervolgens braken wij op van de rivier de Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg." (Ezra 8:31) 

Wil je ervaren hoe groot Gods bescherming is? Wil je voelen hoe groot het engelenlegioen is om je heen? Dat kun je voelen, dat kun je ervaren. Er is ene voorwaarde: je moet gaan in geloof. Stel je voor dat Ezra en zijn gevolg bij de rivier waren blijven zitten en niet hadden gedurfd om verder te gaan, dan hadden ze nooit ervaren dat God met hen zou zijn. Ja, maar onderweg kunnen ze alles roven, de vijand kan met een overmacht komen waar je stil van wordt. Dat is waar, dat kan, maar als je wilt weten hoe groot Gods nabijheid is voor degenen die Hem liefhebben, dan zul je moeten opstaan en leren gaan in geloof! 

Ik besef dat dit heel heftig kan zijn. Maar bedenk eens even hoe groot het gevaar was waar Ezra voorstond. Ik kom christenen tegen die voor veel minder gevaar blijven zitten en blijven bidden om Gods leiding en Gods weg, terwijl ze maar één ding hadden moeten doen: Ze hadden moeten gaan. Bij Ezra gaat het nog om het complete kapitaal van de koning, maar bij ons gaat het vaak om niet veel meer dan onze eigen angst en eer en twijfel. Als God je op een weg stuurt, dan is het goed om in gebed te zoeken naar Gods weg en te vragen om bescherming, maar uiteindelijk ga je de bescherming pas ervaren als je het gevaar instapt 

Ik geloof dat de kerk in onze tijd te veel blijft zitten bij de rivier en afwacht tot God ons komt halen. Maar Ezra werd niet gehaald door God, hij moest met al het gevaar voor zich, zelf naar Jeruzalem gaan. Hij was er nooit gekomen als hij was blijven zitten. Hij was er ook niet gekomen als hij in geloof dat God echt kan beschermen, was blijven zitten. Want, o ja, wij geloven echt wel dat God ons kan beschermen, maar toch blijven we heel makkelijk zitten. En wat kan het je kosten? Misschien wat spot van je omgeving? Onbegrip misschien?  

God vraagt van ons dat we Zijn huis, Zijn Koninkrijk en Zijn lichaam bouwen op aarde. En dat gaat niet zonder gevaar en ook niet zonder risico. En elke nieuwe stap voelt als een stap van de rivier op weg naar Jeruzalem. Elke nieuwe stap voelt als levensgroot gevaar, maar uiteindelijk vraagt God je alleen maar om in geloofsvertrouwen je volgende stap te zetten. Ik weet niet hoe jij nu bij jouw rivier van gebed zit. Misschien zit je al maanden of jaren op die plek en bent geen stap verder meer gekomen omdat de stap die voor je ligt wel duidelijk is, maar ook zo eng dat je niet durft. 

Misschien is het vandaag tijd voor jouw nieuwe traject om vrij te komen van je verleden, misschien is het jouw tijd om de volgende stap te zetten in Gods Koninkrijk, maar als je blijft zitten gebeurt er niets. Maar op het moment dat jij je stap zet, laat God je ervaren dat Zijn hand met je is. Ga in geloof in de weg die God je wijst en laat geen angst je nog langer tegenhouden. 

Gebed: HEER, ik kies er voor om tegen elke angst en tegen elk gevaar in op te breken bij mijn rivier en de volgende stap met U te zetten. Ik zal Uw weg gaan en ik zal U volgen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu