"Vervolgens braken wij op van de rivier de Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg." (Ezra 8:31) 

Wil je ervaren hoe groot Gods bescherming is? Wil je voelen hoe groot het engelenlegioen is om je heen? Dat kun je voelen, dat kun je ervaren. Er is ene voorwaarde: je moet gaan in geloof. Stel je voor dat Ezra en zijn gevolg bij de rivier waren blijven zitten en niet hadden gedurfd om verder te gaan, dan hadden ze nooit ervaren dat God met hen zou zijn. Ja, maar onderweg kunnen ze alles roven, de vijand kan met een overmacht komen waar je stil van wordt. Dat is waar, dat kan, maar als je wilt weten hoe groot Gods nabijheid is voor degenen die Hem liefhebben, dan zul je moeten opstaan en leren gaan in geloof! 

Ik besef dat dit heel heftig kan zijn. Maar bedenk eens even hoe groot het gevaar was waar Ezra voorstond. Ik kom christenen tegen die voor veel minder gevaar blijven zitten en blijven bidden om Gods leiding en Gods weg, terwijl ze maar één ding hadden moeten doen: Ze hadden moeten gaan. Bij Ezra gaat het nog om het complete kapitaal van de koning, maar bij ons gaat het vaak om niet veel meer dan onze eigen angst en eer en twijfel. Als God je op een weg stuurt, dan is het goed om in gebed te zoeken naar Gods weg en te vragen om bescherming, maar uiteindelijk ga je de bescherming pas ervaren als je het gevaar instapt 

Ik geloof dat de kerk in onze tijd te veel blijft zitten bij de rivier en afwacht tot God ons komt halen. Maar Ezra werd niet gehaald door God, hij moest met al het gevaar voor zich, zelf naar Jeruzalem gaan. Hij was er nooit gekomen als hij was blijven zitten. Hij was er ook niet gekomen als hij in geloof dat God echt kan beschermen, was blijven zitten. Want, o ja, wij geloven echt wel dat God ons kan beschermen, maar toch blijven we heel makkelijk zitten. En wat kan het je kosten? Misschien wat spot van je omgeving? Onbegrip misschien?  

God vraagt van ons dat we Zijn huis, Zijn Koninkrijk en Zijn lichaam bouwen op aarde. En dat gaat niet zonder gevaar en ook niet zonder risico. En elke nieuwe stap voelt als een stap van de rivier op weg naar Jeruzalem. Elke nieuwe stap voelt als levensgroot gevaar, maar uiteindelijk vraagt God je alleen maar om in geloofsvertrouwen je volgende stap te zetten. Ik weet niet hoe jij nu bij jouw rivier van gebed zit. Misschien zit je al maanden of jaren op die plek en bent geen stap verder meer gekomen omdat de stap die voor je ligt wel duidelijk is, maar ook zo eng dat je niet durft. 

Misschien is het vandaag tijd voor jouw nieuwe traject om vrij te komen van je verleden, misschien is het jouw tijd om de volgende stap te zetten in Gods Koninkrijk, maar als je blijft zitten gebeurt er niets. Maar op het moment dat jij je stap zet, laat God je ervaren dat Zijn hand met je is. Ga in geloof in de weg die God je wijst en laat geen angst je nog langer tegenhouden. 

Gebed: HEER, ik kies er voor om tegen elke angst en tegen elk gevaar in op te breken bij mijn rivier en de volgende stap met U te zetten. Ik zal Uw weg gaan en ik zal U volgen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu