"Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen." (Ezra 7:10) 

Is het verhaal nu klaar als de tempel uiteindelijk weer is gebouwd en hersteld? Dat zou je bijna als vanzelfsprekend kunnen aannemen, maar zo eenvoudig bleek het dus niet te zijn. Want je kunt de tempel wel herbouwen en je kunt feestvieren voor wat God heeft gedaan, maar de feesten zullen de Joden wellicht nog wel hebben geweten, maar hoe zit het dan met de rest van Gods wil? Bedenk ook dat Israël nog steeds onder de oude bedeling leefde en dat de hele tempeldienst moest voldoen aan de aller strengste wetten. Niets mocht onheilig gebeuren, want God strafte dat met de dood. Maar hoe konden ze daar in Jeruzalem ooit feilloos doen wat God had gevraagd.

 

Na het zesde hoofdstuk verschijnt ineens Ezra op het toneel. Is het je al eens opgevallen dat we al zes hoofdstukken uit het boek Ezra hebben besproken, maar dat de naam van Ezra nog niet is gevallen? Ezra was al die tijd nog in Babel. Hij was niet meegegaan naar Jeruzalem. En Ezra, wie was hij eigenlijk? Als je goed leest zie je dat Ezra een ver nageslacht is van Aäron. Hij stamt rechtstreeks af van Aäron en daarmee is hij dus een priester uit de zuivere lijn van zijn voorvader. Daarnaast was hij ook bedreven in het onderwijzen van de wet van de HEER. Deze Ezra blijkt te weten dat hij naar Jeruzalem moet gaan. We lezen dat hij dit met de koning overlegd en dat de koning hem alles geeft wat hij vraagt. 

Dat zijn ook wel weer opmerkelijke dingen. Hij wordt dus niet door de koning gestuurd, maar hij gaat uit eigen initiatief. De koning was tevreden met een tempel voor God, maar Ezra wist dat dit niet genoeg was. Er was meer nodig. Leven met God betekent niet alleen uiterlijk een tempel bouwen, maar het lag op zijn hart om Gods wet te onderzoeken en om die te onderwijzen in Jeruzalem. Het doel was dat het onderwijs over Gods wil in Jeruzalem zou klinken. 

Eigenlijk is dit onderwijs het enige dat ervoor kan zorgen dat het niet weer misgaat. Wij zijn als christenen niet erg meer voor veel onderwijs en Gods wet klinkt heel negatief. En inderdaad, als je onder de genade bent, is de wet niet nodig om je te redden. Tegelijk is Gods wet, of misschien beter gezegd, Gods wil, wel belangrijk om met Hem te kunnen wandelen. Daarom is onderwijs in wat God wil en wat Zijn verlangen is met deze wereld, fundamenteel belangrijk. Zonder onderwijs, gaat een volk verloren. Laten wij, net als Ezra, beseffen dat als het onderwijs ontbreekt, het niet goed gaat.  

Soms zeggen christenen in onze tijd dat je dan heel erg wettisch bent, maar het gaat niet om iets te verdienen, maar juist om je te helpen om echt te leven voor God en te wandelen in alle ontspanning met Hem. Zo onderhoud je de relatie met God, niet door regels te stellen, maar wel door het Vaderhart van God te leren kennen. 

Gebed: HEER, soms lijkt onderwijs in onze tijd uit de mode te zijn, maar als we Uw diepste verlangens niet kennen, kunnen ook niet met U wandelen. Laat ook mij een Ezra zijn die Uw Woord doorzoekt en het ook weer onderwijst.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu