"De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand, want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf." (Ezra 6:19 en 20)

Het blijkt ineens heel snel te kunnen gaan.Want toen het werk gewoon doorging, was het ook ineens snel klaar. Het is heel opmerkelijk hoe het volk reageert als ze klaar zijn. Je zou zeggen dat ze met een soort overwinningsfeest zouden laten weten dat het hen toch maar mooi gelukt was. Dat is het gevoel dat wij soms zo kunnen hebben. Als we dan uiteindelijk gezien hebben dat de tegenstanders niet veel kunnen uitrichten, dan hebben soms zo'n overwinningsgevoel waarmee we hen zouden uitlachen en zeggen dat we het toch maar mooi gedaan hebben. We lezen daar alleen in deze geschiedenis helemaal niets van.

 

Weet je hoe het volk van Israël het feest van de herbouw van de tempel viert? Het eerste feest dat ze vieren is het Pascha. Juist op deze plaats, waar ze weer vrij zijn van de ballingschap, juist op deze plaats waar de slavernij voorbij is en ze terugkomen uit de ballingschap, juist daar vieren ze als eerste het Pascha. Het Pascha is het feest dat God aan Israël verplicht had gesteld dat ze dit elk jaar zouden vieren. Altijd op hetzelfde moment in het jaar. Het hele Pascha draaide uiteindelijk om het herdenken dat ze uit de slavernij geleid waren door God en in de vrijheid waren gebracht. 

Ze vieren het feest van hun vrijheid, na jaren van onderdrukking. Eigenlijk vieren ze opnieuw het feest, eigenlijk worden ze nu voor de tweede keer door God in de vrijheid gebracht. En ze staan stil bij Gods machtige hand en Gods uitgestrekte arm. Dat is een term die je in het Tora telkens tegenkomt uit de mond van Mozes. Maar ook nu is dat de reden dat ze uit de ballingsschap komen. Het is ook de reden dat wij uit onze geestelijke ballingschap zijn gekomen. Het is Gods machtige hand en uitgestrekte arm die ons heeft verlost en gered. 

Israël had daar een symbolisch feest voor gekregen van God. Om telkens te beseffen waar ze vandaan kwamen. Misschien mag je zeggen dat God ons het Avondmaal hiervoor heeft gegeven. Het is ontzettend belangrijk om te geloven, maar ook om stil te staan hoe het Gods genade en kracht was dat wij in de vrijheid zijn gekomen. Misschien vieren we wel veel te weinig ons symbolische feest van het Avondmaal en zouden we dat veel vaker moeten doen met elkaar. Zodat wij herinnert worden dat we in de vrijheid zijn gezet om de tempel van het lichaam van Christus te bouwen. Want waardoor is onze tempel, een tempel geworden? Alleen door het werk van Jezus Zelf, waardoor Hij met Zijn krachtige armen, aan het kruis ging hangen en daar stierf en ons uit de ballingschap van de zonden heeft gehaald. Is dat dan geen reden voor een feest waarvoor Hij Zelf een symbolisch feest heeft gegeven? Laten wij dan Zijn feest vieren door Avondmaal te houden en te herdenken. 

Gebed: HEER, wat een machtige God bent U, toen en nu. U hebt mij uit de duisternis vandaan gehaald en daar een feest van herinnering voor gegeven. Elke keer als ik Avondmaal vier, herinnert U mij aan Uw machtige hand en uitgestrekte arm.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu