Gerechtigheid uit het geloof

 

"De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken." (Romeinen 10:6-8)

 

Het blijk al in de Oude Testament dat God niet van de wet op zichzelf een weg van behoud had gemaakt. Paulus legt hier in Romeinen 10 uit wat de gerechtigheid zegt, die uit het geloof is. Dus niet de gerechtigheid hoe ISraël deze wilde verdienen, maar de gerechtigheid die Jezus heeft verdiend en die alleen maar gelooft hoeft te worden. Paulus neemt dan een citaat uit Deuteronomium 30. En dat klinkt wellicht niet heel eenvoudig, maar daar geeft God de opdracht aan Israël om Gods geboden te houden en zich tot God te bekeren. En dat is niet moeilijk. Nou ja, zo zegt God het...

En toch is dat waar, want het gaat niet om een volmaakte vervulling van de wet door ons mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat ook de Israëliet van het Oude Testament door de wetten en ceremoniën heen zag op de Messias die zou komen. En zo is het nu ook met de gerechtigheid van het geloof. En als wij geloven dat Jezus onze gerechtigheid bij God is door het geloof, dan zeggen wij ook: "Je hoeft niet naar de hemel op te klimmen om het voor elkaar te krijgen." Als je dat doet en door hard werken bezig bent je zaligheid te verdienen, dan gebeurt er wat Paulus hier als citaat aanhaalt uit Deuteronomium 30. Dan halen we daarmee Christus van Zijn plaats als de Zoon van God, Die mens werd zoals wij. Als dit zo zou zijn dat we de hemel konden verdienen, dan zou alles rond Jezus onzin zijn geweest. Dan was Jezus de enige volmaakte mens en halen we Hem als God Zelf naar beneden.

 

En de andere kant is ook waar, als je zelfs zover zou willen gaan om de dood te gaan verslaan en op die manier, door bijna een occulte weg zoals ook priesters van de afgoden wel deden, zou proberen God van gedachten te laten veranderen, dan maakt je de overwinning van Jezus op de dood compleet tot een leugen. Wij hoeven niet naar de hemel, we hoeven ook niet in het graf om daar iets te verdienen, onze gerechtigheid is te vinden in ons hart en in onze mond. Tenminste, als daar het Woord van God is. Als daar de Woorden van geloof zijn die wij met onze mond uitspreken. Waar ligt onze gerechtigheid in? In het werk van Jezus! En toch is dat niet genoeg, want Jezus is gestorven en opgestaan, maar als het daarbij blijft heb je er niets aan. Het moet in je hart en in je mond zijn. Het Woord dat God is, moet woorden krijgen in onze mond! En als dat zo is, dan geeft God beloften die ons absolute zekerheid geven!

Gebed: Vader, ladders naar de hemel, zoeken in de dood, maar uiteindelijk is er niets te verdienen. Dank U wel dat U alles Zelf hebt gedaan voor mij. En ik geloof dat Jezus mijn gerechtigheid is.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom