"De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand, want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf." (Ezra 6:19 en 20)

Het blijkt ineens heel snel te kunnen gaan.Want toen het werk gewoon doorging, was het ook ineens snel klaar. Het is heel opmerkelijk hoe het volk reageert als ze klaar zijn. Je zou zeggen dat ze met een soort overwinningsfeest zouden laten weten dat het hen toch maar mooi gelukt was. Dat is het gevoel dat wij soms zo kunnen hebben. Als we dan uiteindelijk gezien hebben dat de tegenstanders niet veel kunnen uitrichten, dan hebben soms zo'n overwinningsgevoel waarmee we hen zouden uitlachen en zeggen dat we het toch maar mooi gedaan hebben. We lezen daar alleen in deze geschiedenis helemaal niets van.

 

Weet je hoe het volk van Israël het feest van de herbouw van de tempel viert? Het eerste feest dat ze vieren is het Pascha. Juist op deze plaats, waar ze weer vrij zijn van de ballingschap, juist op deze plaats waar de slavernij voorbij is en ze terugkomen uit de ballingschap, juist daar vieren ze als eerste het Pascha. Het Pascha is het feest dat God aan Israël verplicht had gesteld dat ze dit elk jaar zouden vieren. Altijd op hetzelfde moment in het jaar. Het hele Pascha draaide uiteindelijk om het herdenken dat ze uit de slavernij geleid waren door God en in de vrijheid waren gebracht. 

Ze vieren het feest van hun vrijheid, na jaren van onderdrukking. Eigenlijk vieren ze opnieuw het feest, eigenlijk worden ze nu voor de tweede keer door God in de vrijheid gebracht. En ze staan stil bij Gods machtige hand en Gods uitgestrekte arm. Dat is een term die je in het Tora telkens tegenkomt uit de mond van Mozes. Maar ook nu is dat de reden dat ze uit de ballingsschap komen. Het is ook de reden dat wij uit onze geestelijke ballingschap zijn gekomen. Het is Gods machtige hand en uitgestrekte arm die ons heeft verlost en gered. 

Israël had daar een symbolisch feest voor gekregen van God. Om telkens te beseffen waar ze vandaan kwamen. Misschien mag je zeggen dat God ons het Avondmaal hiervoor heeft gegeven. Het is ontzettend belangrijk om te geloven, maar ook om stil te staan hoe het Gods genade en kracht was dat wij in de vrijheid zijn gekomen. Misschien vieren we wel veel te weinig ons symbolische feest van het Avondmaal en zouden we dat veel vaker moeten doen met elkaar. Zodat wij herinnert worden dat we in de vrijheid zijn gezet om de tempel van het lichaam van Christus te bouwen. Want waardoor is onze tempel, een tempel geworden? Alleen door het werk van Jezus Zelf, waardoor Hij met Zijn krachtige armen, aan het kruis ging hangen en daar stierf en ons uit de ballingschap van de zonden heeft gehaald. Is dat dan geen reden voor een feest waarvoor Hij Zelf een symbolisch feest heeft gegeven? Laten wij dan Zijn feest vieren door Avondmaal te houden en te herdenken. 

Gebed: HEER, wat een machtige God bent U, toen en nu. U hebt mij uit de duisternis vandaan gehaald en daar een feest van herinnering voor gegeven. Elke keer als ik Avondmaal vier, herinnert U mij aan Uw machtige hand en uitgestrekte arm.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu