"Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Babel, heeft koning Kores bevel gegeven dit huis van God weer op te bouwen." (Ezra 5:13) 

Als je een oplettende lezer bent, denk je misschien vandaag: "Die tekst zegt ons toch helemaal niets nieuws meer? Hier zijn we toch mee begonnen bij het nadenken over Ezra?" Ja, dat klopt inderdaad. Het lijken bekende woorden. Maar er gaat iets aan vooraf. Misschien gaat er zelfs dit wel aan vooraf: Eerlijke kwetsbaarheid en openheid. Alle geheimen worden verteld. Daar ligt een groot geheim in. Iets wat wij liever maar niet doen. Want wat is er gebeurd?

 

De landvoogd van de streek waar Jeruzalem in lag was naar de koning gegaan omdat de Joden toch weer begonnen waren om te bouwen aan de tempel van God. En in de ogen van de tegenstanders klopte daar natuurlijk niets van. Ze wilden ook liefst dat dit zo snel mogelijk stopte. Toch zorgde de bescherming van God ervoor dat het hen niet lukte om de bouw tegen te houden. Uiteindelijk gaat de landvoogd met een brief naar de koning en in die brief staat een verslag van het onderzoek onder de Joden. 

De namen van de leiders worden genoemd, er staat precies in wat ze aan het doen zijn en er staat ook verslag. Maar toen er bij hen gevraagd werd waar ze mee bezig waren, zeiden ze niet gelijk: "Koning Kores had ons toch de opdracht gegeven?" Dat zeggen ze later wel, en misschien wisten de huidige regeringsleiders niet eens meer wat de afspraken waren, dus die tekst van vandaag is wel belangrijk om te herhalen. Wij moeten tegen de tegenstander van God soms ook dingen herhalen die hij al lang weet maar vergeten lijkt te zijn. 

Alleen daarvoor gebeurt nog iets. Ze hebben heel eerlijk verteld hoe ze uiteindelijk in Babel terecht zijn gekomen en nu weer terug zijn in hun eigen land. Eigenlijk zijn ze heel kwetsbaar in hun verklaring. Het is geen eigen verdienste dat ze weer in hun land zijn en de tempel van God weer mogen opbouwen. Ze hadden er een puinhoop van gemaakt. Ze zijn geen volk dat iets had verdiend en al helemaal niet dat God weer terug zou komen bij dit volk. 

Het volk van Israël was zich echt bewust dat ze door hun zonden, God vertoornd hadden. Dat wisten ze, maar daar waren ze ook open en eerlijk over. Ze zijn open over hun afkomst, maar ook over het feit dat ze uiteindelijk terug mochten keren van Kores. 

Hebben wij recht op een kerk, hebben wij er recht op dat we het lichaam van Christus mogen bouwen? Hoe komen wij eigenlijk zover? Niet anders dan dat God genadig is geweest en ons niet heeft laten zitten in de zonde waarmee wij onszelf hadden bevuild. Maar juist als God in Zijn genade naar ons omziet, dan gebeurt er ook iets met ons. Dan krijgen wij de kans weer om in onze bestemming te gaan wandelen. En wees er eerlijk over dat wij heel veel niet goed deden, maar dat God toch wilde ingrijpen. En waar we daar kwetsbaar over zijn, zullen tegenstanders veranderen in medestanders. Dan zul je zien dat de afstand kleiner wordt en God groter door ons heen. 

Gebed: HEER, ik dank U voor Uw genade. Ik schoot te kort en liep bij U vandaan, maar U hield niet op met zorgen en verzoende mij door Jezus en bracht mij weer terug in mijn bestemming. Mijn eerlijkheid hierover zal ook anderen in beweging zetten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu