"Maar het oog van God rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen." (Ezra 5:5) 

Wie zouden we meer moeten gehoorzamen? De overheid of God? Het gaat dan niet over een overheid die iets stelt waar wij geen zin in hebben en we dan maar net doen alsof we God willen dienen om niet te gehoorzamen. Ik heb al wat uitleggen gehoord over belasting die je niet zou hoeven te betalen omdat de overheid niet goed met belastinggeld omgaat. En dan zou je maar geen belasting hoeven te betalen. Wat er hier bij Ezra gebeurt is natuurlijk iets heel anders.

 

De profeten hebben duidelijk aangegeven dat de bouw van de tempel van God door moet gaan omdat het uiteindelijk Gods opdracht is geweest die Kores in gang zette. Maar door alle tegenstand, nieuwe koningen en vijandschap was het werk stil komen te liggen. Aan het einde van het vierde hoofdstuk lijkt het woord moedeloosheid dan misschien wel een te sterk woord. Ze zijn bij de pakken gaan neerzitten, maar als je bij hoofdstuk 4 zou stoppen te lezen in het boek Ezra, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat wat er gebeurd gewoon gehoorzaamheid is aan de overheid. 

Als we dan zien hoe God via de profeten laat weten dat de bouw door moet gaan, dan lijkt dat misschien tegen de overheid in te gaan, maar als je beseft dat God de opdracht heeft gegeven voor de herbouw van de tempel, komt alles ineens in een ander licht te staan. De overheid mag Gods werk helemaal niet tegenhouden, dat is wat er hier wel gebeurt. En hoewel Israël dan bij de pakken gaat neerzitten, is dat niet wat God wilde.  

Soms zijn wij niet zo heel veel anders en dreigen ook wij de prioriteit van Gods werk  te laag te zetten. Zeker bij tegenstand en moeite, dan haken we soms zo makkelijk af. Maar God wil ons bemoedigen met de geschiedenis van Ezra. Je moet eens kijken wat er gebeurd als de Joden toch gaan bouwen, terwijl het eigenlijk niet mocht van de tegenstanders. Uiteindelijk doet God iets bijzonders op het moment dat ze toch in beweging komen. De profeten spreken hen namens God aan en sporen hen op een bepaalde manier aan om gewoon weer te gaan bouwen. En natuurlijk staan de tegenstanders er gelijk weer bij met hun bijdehante opmerkingen van: "Jullie mochten toch niet bouwen." Maar God beloont de gehoorzaamheid van de Joden. Gods oog rust op jou, als jij gehoorzaam bent in het bouwen van Zijn Koninkrijk, ook als er tegenstanders om je heen zijn. 

Uiteindelijk kan niemand de Joden tegenhouden die weer waren gaan bouwen. Als Gods oog op je is omdat jij gehoorzaam bent, dan is dat ook je bescherming en ben je onaantastbaar voor de vijand. Het is goed om dat te beseffen. Het oog van God is op je, en zelfs satan kan je dan niets doen en jij mag doorgaan in het werk waar God je toe roept. Natuurlijk, tegenstanders hoor je wel mopperen en het er niet mee eens zijn, maar uiteindelijk zal God je beschermen als jij slechts doet wat Hij van je vraagt. 

Gebed: HEER, ik dank U voor alle bescherming die U geeft als ik U gehoorzaam. Zelfs als niemand het er mee eens is, zal ik Uw wil doen en vertrouw ik op Uw bescherming.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu