Slechts een overblijfsel

 

"En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten zouden wij als Sodom en Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest." (Romeinen 9:29)

 

Het hele dubbele tussen Israël en de volken blijft moeilijk voor ons. De vraag waar Paulus ons nog wel antwoord op geeft is wat er uiteindelijk van Israël dan nog over zal blijven. Opmerkelijk is het dat Paulus eigenlijk ook niet mals met zijn eigen volk omgaat. Paulus gaat helemaal niet staan aan de kant van: "wat doet God nu?". Paulus gaat aan de kant van de profeet Jesaja staan die aangeeeft hoe verschrikkelijk het gesteld is met het Joodse volk. Hun zonden zijn net zo groot als die van Sodom en Gomorra. Wat had God dan moeten doen?

Het is heel eenvoudig, maar God had met Israël dezelfde korte metten moeten maken als met Sodom en Gomorra. De Heere van de legermacht, noemt Paulus God hier. Dat is de Heere Die de strijd voert zoals bij Jericho de Engel van de Heere bij Jozua komt en zegt: "De stad is in jouw hand." Zo stelt Jesaja God dus voor in het licht van de zonden van Israël. Dat had God dus echt moeten doen. Eigenlijk had Israël geen recht meer om te blijven bestaan. En toch er zal een overblijfsel zijn dat behouden zal worden. God voltooit een zaak en handelt deze ook af. Ook deze zaak van Israël. Dat is vastbesloten, maar uiteindelijk zal er een rest overblijven van het volk Israël en zullen tot die tijd enkelen behouden worden. En dat ligt niet aan God, maar aan de bedekking die zij over zich hebben gebracht!

 

Ik vind dit wel echt een schokkende boodschap. Natuurlijk is hier troost in dat God uiteindelijk niet loslaat, maar als Hij dit zelfs bij Israël doet, wat doet Hij dan met de kerken in Nederland. Vreemdelingen tot wie het heil is gekomen maar ten diepste niet Zijn volk zijn en die vervallen in een godsdienst van regel op regel, wet op wet. Als wij als kerken in Nederland de keuze maken om religieus bezig te zijn, maar niet leven vanuit de relatie met Jezus, dan zijn we nu op dit moment in een veel groter gevaar dan dat wij bedenken. Ik geloof dat de kerken één moeten worden in het gebed, ik geloof dat het Koninkrijk gepreekt moet worden met woorden, tekenen en wonderen, maar zolang religie mag heersen boven de relatie, dan gaat het mis.

Het begon bij Israël met zonden, barre zonden zoals in Sodom en Gomorra. Maar uiteindelijk hadden ze niet meer genoeg aan Jezus en wilden ze de religie. Dat was hun leven geworden en ze zijn het heil daardoor kwijtgeraakt. Natuurlijk wordt er een rest behouden, maar velen grijpen door dit ongeloof naar hun redding. En ik geloof dat velen in Nederland, Reformatorisch en Evangelisch in religie verstrikt zijn geraakt en geen relatie met Jezus hebben, maar werken, werken en werken voor hun behoud! De macht van de zonde is niet gebroken door ongeloof, de zonde moet eerst rechtgezet worden en eerder kun je niet komen. Of je moet eerst op een andere manier voldoen aan heilige voorschriften. Overdenk slechts waar jij nu staat!

Gebed: Jezus, U weet mijn aversie tegen religie, U weet dat ik alleen verlang uit de relatie met U te leven. Velen dreigen om te komen omdat ze leven met regels, ik bid voor hen of U het hen op dit moment wil laten zien!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom