Slechts een overblijfsel

 

"En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten zouden wij als Sodom en Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest." (Romeinen 9:29)

 

Het hele dubbele tussen Israël en de volken blijft moeilijk voor ons. De vraag waar Paulus ons nog wel antwoord op geeft is wat er uiteindelijk van Israël dan nog over zal blijven. Opmerkelijk is het dat Paulus eigenlijk ook niet mals met zijn eigen volk omgaat. Paulus gaat helemaal niet staan aan de kant van: "wat doet God nu?". Paulus gaat aan de kant van de profeet Jesaja staan die aangeeeft hoe verschrikkelijk het gesteld is met het Joodse volk. Hun zonden zijn net zo groot als die van Sodom en Gomorra. Wat had God dan moeten doen?

Het is heel eenvoudig, maar God had met Israël dezelfde korte metten moeten maken als met Sodom en Gomorra. De Heere van de legermacht, noemt Paulus God hier. Dat is de Heere Die de strijd voert zoals bij Jericho de Engel van de Heere bij Jozua komt en zegt: "De stad is in jouw hand." Zo stelt Jesaja God dus voor in het licht van de zonden van Israël. Dat had God dus echt moeten doen. Eigenlijk had Israël geen recht meer om te blijven bestaan. En toch er zal een overblijfsel zijn dat behouden zal worden. God voltooit een zaak en handelt deze ook af. Ook deze zaak van Israël. Dat is vastbesloten, maar uiteindelijk zal er een rest overblijven van het volk Israël en zullen tot die tijd enkelen behouden worden. En dat ligt niet aan God, maar aan de bedekking die zij over zich hebben gebracht!

 

Ik vind dit wel echt een schokkende boodschap. Natuurlijk is hier troost in dat God uiteindelijk niet loslaat, maar als Hij dit zelfs bij Israël doet, wat doet Hij dan met de kerken in Nederland. Vreemdelingen tot wie het heil is gekomen maar ten diepste niet Zijn volk zijn en die vervallen in een godsdienst van regel op regel, wet op wet. Als wij als kerken in Nederland de keuze maken om religieus bezig te zijn, maar niet leven vanuit de relatie met Jezus, dan zijn we nu op dit moment in een veel groter gevaar dan dat wij bedenken. Ik geloof dat de kerken één moeten worden in het gebed, ik geloof dat het Koninkrijk gepreekt moet worden met woorden, tekenen en wonderen, maar zolang religie mag heersen boven de relatie, dan gaat het mis.

Het begon bij Israël met zonden, barre zonden zoals in Sodom en Gomorra. Maar uiteindelijk hadden ze niet meer genoeg aan Jezus en wilden ze de religie. Dat was hun leven geworden en ze zijn het heil daardoor kwijtgeraakt. Natuurlijk wordt er een rest behouden, maar velen grijpen door dit ongeloof naar hun redding. En ik geloof dat velen in Nederland, Reformatorisch en Evangelisch in religie verstrikt zijn geraakt en geen relatie met Jezus hebben, maar werken, werken en werken voor hun behoud! De macht van de zonde is niet gebroken door ongeloof, de zonde moet eerst rechtgezet worden en eerder kun je niet komen. Of je moet eerst op een andere manier voldoen aan heilige voorschriften. Overdenk slechts waar jij nu staat!

Gebed: Jezus, U weet mijn aversie tegen religie, U weet dat ik alleen verlang uit de relatie met U te leven. Velen dreigen om te komen omdat ze leven met regels, ik bid voor hen of U het hen op dit moment wil laten zien!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom