"De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen." (Ezra 5:1) 

Ja, en dan ligt het hele werk van de tempelbouw stil. Er gebeurt jarenlang niets meer! Moedeloos, overweldigd zijn de Joden gestopt met bouwen. Wat had het voor zin? Het mocht niet meer van de koning, er was tegenstand en wat doe je dan? Stel je voor dat wij te horen krijgen dat we zondag niet meer naar de kerk mogen, geloven doe je maar binnen de muren van je eigen huis. Hoe zouden wij reageren als dit onder grote druk opgelegd zou worden?

 

Maar als het dan lang stil blijft en er geen spijker meer in het hout wordt geslagen, dan staan er ineens drie profeten op. Ze lijken uit het niets te voorschijn te komen en ineens staan ze daar met de woorden van God. Ze beginnen te profeteren, ze beginnen Gods woorden uit te spreken met Goddelijke volmacht. En dan gebeurt er weer wat. En hoe! De grote mannen die erbij waren toen koning Kores hen stuurde naar Jeruzalem, staan op en gaan, tegen elke opdracht en tegen elke macht en kracht in, gewoon weer aan het bouwen. 

Weet je, het gaat niet om zomaar een huis of om zomaar een tempel van een één of andere god, maar het gaat om de tempel van de levende God. De enige God Die leeft. Er ligt niet een bouwplan stil van een afgod of van een rijke man, maar het bouwplan van de levende God ligt stil. En wat die profeten hebben gezegd staat er niet, maar het blijkt wel dat ze vervolgens ineens weer in gaan geloven. Of misschien is het nog anders, en beseffen ze dat ze niet eens mogen stoppen met het werk aan de tempel, maar dat ze in de Naam van God moeten opstaan over Zijn werk. 

Soms kan het werken in Gods Koninkrijk echt niet eenvoudig zijn en tegenstand kan ons inderdaad soms bijna laten afhaken. Maar wat is het woord van God als het gaat over Zijn Koninkrijk, over Zijn lichaam op aarde? In de Naam van de Levende God, zeg ik je dat Gods werk niet gestopt mag worden. Daarmee zeg ik niet dat vervolging, als dat uiteindelijk het gevolg zal zijn, iets is waar we blij van moeten worden, maar beseffen wij nog dat het gaat om het werk van God Zelf dat door onze handen uiteindelijk tot stand komt. 

Soms is de passie en de kracht er bij ons uit, maar laten het dan Gods Woorden zijn die ons aanzetten tot het werk voor Zijn Naam. Wie staat er op, als God ons op deze manier, net als de Israëlieten, aanspreekt? Uiteindelijk zorgen deze profeten er weer voor dat er beweging komt. Het zal ook zeker bemoedigend geweest zijn om de woorden te horen van God en te horen wat Gods plan ook al weer was. En daarom zeggen wij het ook in onze tijd: Het werk van God mag niet stoppen, want het is het werk van de Schepper van hemel en aarde Die uiteindelijk heen werkt naar een nieuw begin met Zijn schepping.  

Gebed: HEER, het is een wonder hoe U werkt en zelfs als wij het niet meer zien zitten, dat het nog steeds blijft gaan om Uw plan, om Uw Koninkrijk. Ik zal opstaan, ook als ik het moeilijk vind.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu