"Toen hield het werk aan het huis van God op in Jeruzalem, ja het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië." (Ezra 4:24) 

Als je soms op de wereld rondkijkt, dan krijg je soms het gevoel dat het met de kerk van Jezus Christus lang niet altijd zo goed gaat. We zien in Nederland een teruggang, we zien ontzettende machten als IS en andere onderdrukkers van de kerk die de groei van de kerk lijken tegen te staan. Sterker nog, het lijkt soms alsof de tegenstanders van de kerk hun zin krijgen.

 

God had toch gezegd dat de Israëlieten de tempel in Jeruzalem moesten bouwen? En God heeft toch ook de opdracht gegeven dat het Evangelie in de hele wereld gehoord moet worden? En toch is er zoveel tegenstand dat er zelfs hier, in het boek Ezra, een lange tijd komt dat er niets meer gebeurt aan de bouw van de tempel. Nadat men naar de koning was gegaan was er een brief gekomen dat de tempelbouw moest stoppen. En dat werd duidelijk gemaakt met geweld. En dan stopt ineens de bouw van de tempel en is de terugkeer van Israël plotseling nog heel ver weg. 

Toch was het Gods plan en Zijn bedoeling dat de tempel herbouwd zou worden. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms begrijp je niet dat bepaalde dingen kunnen gebeuren. Het is toch onbegrijpelijk dat God dit lijkt toe te laten? Maar dat is in onze tijd veel anders. Blijkbaar mogen de tegenstanders van God behoorlijk wat ruimte nemen om het werk van Gods Koninkrijk te verstoren.  

We moeten er dus ook niet vreemd van opkijken dat dit gebeurt. Het is niet onverwachts dat de tegenstanders alles op alles zetten om het lichaam van Christus te dwarsbomen. Het is wel de vraag hoe wij hier dan mee moeten omgaan. Het bijltje erbij neergooien is helemaal niet zo erg vreemd. Je zou de moed toch ook werkelijk verliezen? En wat dan als er niemand meer opstaat? Want dat gebeurt er hier bij Israël. Ze laten het ook echt gebeuren en de bouw ligt stil. 

Hoe vaak speelt moedeloosheid bij ons ook een rol? Soms lijkt het wel of we tegen de verdrukking in moeten bouwen aan Gods werk. En ja, deels klopt dat nog ook. We gaan tegen de verdrukking in. Maar kijk er dan ook niet vreemd van op dat dit zo gebeurt. Als we de geschiedenis doorlezen blijkt dat er pas weer iets gebeurd als er een paar profeten beginnen te vertellen wat Gods plan was. Het gevaar van tegenstand is dat we heel Gods roeping dan maar naast ons neerleggen en we ons laten manipuleren door kracht en macht en door geweld. Maar uiteindelijk wil God door met Zijn kerk. Moedeloosheid speelt in de hele periode van de herbouw van de tempel telkens een rol. Moedeloosheid maakt ons zo machteloos om te bewegen in Gods bestemming. Het is toch ook allemaal zinloos? Maar laten we niet vergeten dat een roeping van God nooit zinloos zal zijn. Het lijkt soms onmogelijk, maar zou God een opdracht geven voor iets dat onmogelijk is? 

Gebed: HEER, ik wil mij niet door moedeloosheid terneer laten drukken en door moedeloosheid mijn strijdlust laten ontnemen. Uw werk mag niet stilliggen omdat er tegenstand is, maar ik wil Uw wil doen en leert U mij omgaan met tegenstand.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu