"En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was." (Ezra 1:6) 

Als God het huis niet bouwt, dan gaat alles mislukken, maar àls God het huis bouwt, dan zàl het ook lukken. Misschien is dit een krachtige uitspraak, waar we niet altijd alles van zien, maar dit is wel de werkelijkheid waar het om gaat. En het is wel heel bijzonder hoe God soms aan het huis bouwt, of nog anders gezegd: het is soms uiterst bijzonder om te zien op welke manier God Zijn Koninkrijk bouwt. Dat begint al in onszelf, maar dat is het zeker ook als we het breder zien. 

Gisteren zagen we al dat koning Kores het op zijn hart kreeg om de Joden weer terug te laten keren naar Israël om daar voor de God van hemel en aarde een huis te bouwen. Of Kores nu precies begreep hoe het zat weten we niet, misschien heeft hij God gewoon gezien als één van de vele goden, maar in ieder geval is het zijn overtuiging dat de God van de hemel ervoor heeft gezorgd dat hij alle koninkrijken van de aarde heeft gekregen. En dat is wel een erkenning van God, ongeacht wat hij met alle andere goden deed. 

Misschien is het zelfs voor ons wel iets waar we van mogen leren, omdat alles wat wij hebben, geen verdienste van onszelf zijn, maar dat God het gaf en ons zegende. Maar Gods zorg gaat dan gelijk ook voor Israël nog veel verder. Je moet er eens over nadenken dat die arme Joden terug mochten naar hun land, maar wel met de opdracht om daar de tempel te herbouwen. Hoe zouden ze dat moeten doen? Heb je er wel eens over nagedacht op welke manier de tempel was voorzien van allerlei rijkdom ter ere van God? Overal was goud en overal was pracht en praal. Hoe ga je dat ooit herbouwen? Als je het laatste hoofdstuk uit Kronieken leest, kom je er achter dat werkelijk alles gesloopt was. 

En wat doet God dan? Hij zorgt ervoor dat Kores de opdracht geeft dat iedereen die teruggaat om Gods huis te bouwen, uit zijn omgeving goud en zilveren voorwerpen mogen meenemen en ook vee en andere kostbaarheden. God voorziet de Israëlieten in alles wat ze uiteindelijk nodig hebben om Hem een huis te bieden. 

Maar is dat ook niet precies hoe het ook geestelijk werkt? Denk jij dat je zelf de spullen mee moet nemen om de tempel van jouw leven aanzien te geven? Alles wat God vraag van je, dat geeft Hij je ook Zelf. Dit is zo heerlijk om hier geestelijk in te ontspannen. Als God je vraagt om beschikbaar te zijn om Zijn Woord te preken, dan zal Hij je toerusten, als jouw tempel bedoeld is om heel veel mensen op te vangen uit liefde, dan zal God je voorzien van barmhartigheid. Weet je hoe bijzonder het is dat je zo mag ontspannen in de roeping die God voor je heeft. Ja, de woonplaats van God moet vol glorie en heerlijkheid zijn, maar tegelijk zal God je in alles voorzien. 

Gebed: HEER, wat een ontspanning geeft U mij in de roeping waarmee U mij roept. Ik hoef niets mee te brengen, U voorziet mij in alles en ik mag het gebruiken om aan mijn roeping te voldoen. U geeft mij ontspanning!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu