"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." (2 Korinthe 4:18) 

Gods droom komt er en wij zijn er zelfs een onderdeel in. Wij zijn geroepen om er ambassadeurs van te zijn, maar tegelijk kan ik niet zeggen het altijd makkelijk gaat. Ik kan niet altijd zeggen dat ik Gods droom nu echt al in vervulling ziet gaan, er zijn momenten dat je het zicht daarop helemaal kwijt raakt. God is met ons onderweg naar het herstel van alle dingen, maar tegelijkertijd leven we in de woestijn.

 

Laten we elkaar niet voor de gek houden en het ook maar eerlijk zeggen dat het leven op aarde, ook een strijd is die tegen alles van ons lijkt in te gaan. En soms dreig je de moed te verliezen omdat er zoveel om je heen is dat echt niets te maken heeft met Gods droom. En voor de duidelijkheid, Gods droom is een volmaakte aarde en een volmaakte hemel vol mensen die volkomen voldoen aan Zijn beeld. Het plan A, dat Hij nooit heeft losgelaten en waar Hij altijd aan heeft gewerkt. 

En ja, de vervulling van die droom van God gaat er komen. Straks zullen alle dingen nieuw worden, maar tot die tijd leven wij wel in een onvolmaakte en gebroken wereld. En nee, daar blijven wij niet in hangen terwijl wij hier nog leven. En zelfs als ons lichaam lijdt onder deze barre werkelijkheid, we verliezen de moed niet. Dat zeggen we tegen elkaar. Ik ben er geen voorstander van om een christendom te kweken dat alleen maar wil vluchten van deze aarde en alleen op zichzelf is gericht als het om redding gaat, maar er zijn momenten van moedeloosheid en strijd dat het echt zwaar is. En juist op die momenten verliezen we de moed niet. Blijkbaar ziet Paulus dat in de Korinthebrief als een keus.  

Wij worden opgeroepen om moed te houden door vooruit te kijken naar wat uiteindelijk zal komen. Wij richten onze ogen niet op de dingen die we zien, want dat zijn slechts dingen van het ogenblik. Maar wat wij gekregen hebben is het geloof in de dingen die we niet zien, Gods volmaakte droom. Dat is een alles overtreffende heerlijkheid waarnaar wij nu onderweg zijn. Daar zijn wij ambassadeurs van, daar zijn wij verkondigers van, maar daar zijn wij ook zelfs in geloof naar onderweg. En nu kan het in onze aardse omstandigheden zwaar zijn, maar wij weten dat wij een gebouw van God in de hemel hebben. 

Ik wil je bemoedigen in deze tijd die je op aarde mag dienen voor God. Ik wil je bemoedigen met met de werkelijkheid die je soms niet kunt zien, maar die er wel is: God wacht op je en Hij droomt over de eeuwige toekomst met jou. En Hij weet zeker dat Hij Zijn droom met ons zal waarmaken, maar Hij weet ook dat het plan met deze wereld en met het aantal mensen dat moet zalig worden nog niet klaar is. Hij vraagt je om in geloof te blijven zien op Hem! 

Gebed: Vader, Uw droom zult U vervullen en wilt U mij helpen om in alle strijd en verdrukking te blijven zien naar U!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu