"Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is." (Kolossenzen 3:12-14) 

Veel christenen zijn in hun geloof vooral bezig met het feit dat ze gered moeten worden of gered zijn. En natuurlijk is dit van eeuwigheidswaarde en bepaalt onze redding ook de vervulling van Gods droom. Gods droom is nog steeds onveranderd, en alles wat God heeft gedaan om ons te redden is allemaal nog steeds plan A. Gods plan is nooit gewijzigd, maar dat betekent dus ook dat plan A ook geldt voor ons leven nu.

 

Stel je voor dat het God alleen te doen zou zijn geweest om ons te redden, dan is het op zijn minst erg vreemd dat we allemaal, na onze redding nog steeds op deze aarde rond moeten blijven lopen. En echt waar, jij bent geschapen voor Gods heerlijkheid, daar bestaat geen twijfel over. God heeft ons allemaal gemaakt voor Zijn heerlijkheid en voor Zijn glorie. Dat is echt ons doel, ook degenen die niet geloven, daarvan is hun doel in hun leven nog steeds niet veranderd. 

Maar het betekent niet dat onze redding ons einddoel mag zijn. Gods droom zal straks volkomen uitkomen, al Gods verlangens zullen op de nieuwe aarde en in de hemel straks vervuld worden. Maar tot die tijd leven wij in de tussentijd en zijn we geroepen als ambassadeurs van Gods droom! Daar moet je gewoon eens over nadenken. Gods volmaakte droom, daar zijn wij nu al onderdeel van. Op dit moment vervullen wij al een gedeelte van Gods droom en maken dat verlangen van God bekend in onze houding. Tenminste, dat is wel onze roeping. 

Paulus verwoord het aan de gemeente in Kolosse heel duidelijk. Hij roept ons op om ons te bekleden met datgene wat Gods diepste droom is. Het gaat om dat waarvoor God deze wereld heeft geschapen en zelfs nadat Zijn Meesterwerk kapot is gegaan, is Zijn Meesterplan nog steeds aanwezig. En daarom, door onze wedergeboorte, hebben wij het hemelse leven al in ons gekregen en kan Paulus tegen ons zeggen: Bekleed je met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, verdraag elkaar en kleed je vooral met de liefde. 

Op het moment dat dit gebeurt in ons leven, dan zien we al iets van Gods droom en zien anderen om ons heen Gods diepste verlangen. Ik heb er wel eens moeite mee om op zondag in een gemeente, als ik preek, de wet te lezen. Maar als je de wet van Gods ziet als Gods diepste Vader-verlangen voor deze wereld, dan kun je er ineens heel anders naar kijken. Je bent nu geroepen om Gods droom al een klein beetje te vervullen en een ambassadeur te zijn van Gods Koninkrijk. Wij hebben zo'n belangrijke taak en daarom is onze redding geen eindpunt, maar het beginpunt van het nieuwe leven. Redding is het ene, maar beschikbaar zijn om het leven van Jezus uit te delen is er onlosmakelijk aan verbonden. 

Gebed: Vader, wat een wonder dat ik Uw droom mag helpen verwezenlijken. Nu al in de tijd en straks in de eeuwigheid. Ik ben beschikbaar voor Uw droom.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu