"Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." (Johannes 3:3) 

Gods plan is niet gestopt. Hij is gewoon vast blijven houden aan plan A! Dat is bijna niet te bevatten. Als wij er over nadenken dan klopt het in ons hoofd helemaal niet. In ons denken moet God wel aan een plan B zijn begonnen. Maar toch is Gods plan van eeuwigheid al vast en onbeweeglijk geweest. Het is ook echt onbegrijpelijk hoe God op ons reageert. Door de zonde van Adam en Eva zijn wij allemaal in zonden geboren. De macht van de zonde en de dood had ons in de greep gekregen. We waren mensen geworden die niet meer voldeden aan Gods doel. En wat zou God doen met deze situatie?

 

Wij kunnen best op een Bijbelse manier het antwoord geven. We weten het toch precies hoe het zit? Maar kun je eens proberen om het dichterbij jezelf te houden? Ik heb mij serieus afgevraagd wat ik gedaan zou hebben als ik in Gods plaats zou hebben gestaan. Ooit vroeg ik aan kinderen op de openbare school wat ze zouden doen als ze een prachtig bouwwerk van Lego gemaakt zouden hebben en je broertje komt langs en die trapt jouw prachtige werk in elkaar. Ze zeiden tegen mij: "Ik zou hem in elkaar schoppen." 

Wat deed God, toen wij Zijn Meesterwerk in elkaar trapten? Hij bleef vasthouden aan Zijn Meesterplan. Ik had de aardbol waarschijnlijk vastgepakt en had hem helemaal leeggeschud en ik was opnieuw begonnen, maar niet met die eigenwijze mensen die mijn meesterwerk kapot hadden gemaakt en ook niet met engelen die toch niet betrouwbaar waren. Maar God deed het anders. God is God en Hij bleef trouw aan Zijn Meesterplan. En dat was alleen maar gericht op herstel. Gods droom is nooit weggeweest. God is blijven dromen van Zijn diepste verlangen.  

Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden." De dood en gebrokenheid in ons zal uiteindelijk afsterven, maar daarom moeten wij een nieuw leven hebben. En dat leven dat Jezus bedoelt is niet een leven zoals we dat nu hebben, maar opnieuw geboren worden dat is niets anders dan het leven van Jezus in ons ontvangen. De voltooiing van Gods droom zal niet pas straks in gang gezet worden, maar de voltooiing van Gods plan is in gang gezet toen Jezus kwam en Zijn leven uitdeelde in ieder die in Hem gelooft. Op dat moment begint het herstel van alle dingen. 

Het plan van God ging door toen Hij mensen opnieuw geboren liet worden door het geloof in Jezus. Dat Nicodemus daar niets van begreep en dat dat hij opnieuw in de buik van zijn moeder moest kruipen is niet zo vreemd, want zonder dat je begrijpt wat er is gebeurd, is dit ook bijna niet te begrijpen. Maar het feit dat jij gelooft in Jezus, bepaalt dat je ook opnieuw bent geboren. De Geest van Jezus is in jou komen wonen. En niet omdat dit voor jouzelf zo nodig was, maar met maar één doel: God verlangt dat Zijn droom werkelijkheid zal worden. En die droom van God, daar gebruikt Hij mensen voor die Hij eigenlijk van de aardbol had moeten afschudden, maar die door het geloof in Jezus, vernieuwd zijn naar het beeld van God. 

Gebed: Vader, ik begrijp het onmogelijk, maar ik geloof het met heel mijn hart. Ondanks mijzelf, dank ik U dat U in mij woont en mij een nieuw leven hebt gegeven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu