"Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." (Johannes 3:3) 

Gods plan is niet gestopt. Hij is gewoon vast blijven houden aan plan A! Dat is bijna niet te bevatten. Als wij er over nadenken dan klopt het in ons hoofd helemaal niet. In ons denken moet God wel aan een plan B zijn begonnen. Maar toch is Gods plan van eeuwigheid al vast en onbeweeglijk geweest. Het is ook echt onbegrijpelijk hoe God op ons reageert. Door de zonde van Adam en Eva zijn wij allemaal in zonden geboren. De macht van de zonde en de dood had ons in de greep gekregen. We waren mensen geworden die niet meer voldeden aan Gods doel. En wat zou God doen met deze situatie?

 

Wij kunnen best op een Bijbelse manier het antwoord geven. We weten het toch precies hoe het zit? Maar kun je eens proberen om het dichterbij jezelf te houden? Ik heb mij serieus afgevraagd wat ik gedaan zou hebben als ik in Gods plaats zou hebben gestaan. Ooit vroeg ik aan kinderen op de openbare school wat ze zouden doen als ze een prachtig bouwwerk van Lego gemaakt zouden hebben en je broertje komt langs en die trapt jouw prachtige werk in elkaar. Ze zeiden tegen mij: "Ik zou hem in elkaar schoppen." 

Wat deed God, toen wij Zijn Meesterwerk in elkaar trapten? Hij bleef vasthouden aan Zijn Meesterplan. Ik had de aardbol waarschijnlijk vastgepakt en had hem helemaal leeggeschud en ik was opnieuw begonnen, maar niet met die eigenwijze mensen die mijn meesterwerk kapot hadden gemaakt en ook niet met engelen die toch niet betrouwbaar waren. Maar God deed het anders. God is God en Hij bleef trouw aan Zijn Meesterplan. En dat was alleen maar gericht op herstel. Gods droom is nooit weggeweest. God is blijven dromen van Zijn diepste verlangen.  

Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden." De dood en gebrokenheid in ons zal uiteindelijk afsterven, maar daarom moeten wij een nieuw leven hebben. En dat leven dat Jezus bedoelt is niet een leven zoals we dat nu hebben, maar opnieuw geboren worden dat is niets anders dan het leven van Jezus in ons ontvangen. De voltooiing van Gods droom zal niet pas straks in gang gezet worden, maar de voltooiing van Gods plan is in gang gezet toen Jezus kwam en Zijn leven uitdeelde in ieder die in Hem gelooft. Op dat moment begint het herstel van alle dingen. 

Het plan van God ging door toen Hij mensen opnieuw geboren liet worden door het geloof in Jezus. Dat Nicodemus daar niets van begreep en dat dat hij opnieuw in de buik van zijn moeder moest kruipen is niet zo vreemd, want zonder dat je begrijpt wat er is gebeurd, is dit ook bijna niet te begrijpen. Maar het feit dat jij gelooft in Jezus, bepaalt dat je ook opnieuw bent geboren. De Geest van Jezus is in jou komen wonen. En niet omdat dit voor jouzelf zo nodig was, maar met maar één doel: God verlangt dat Zijn droom werkelijkheid zal worden. En die droom van God, daar gebruikt Hij mensen voor die Hij eigenlijk van de aardbol had moeten afschudden, maar die door het geloof in Jezus, vernieuwd zijn naar het beeld van God. 

Gebed: Vader, ik begrijp het onmogelijk, maar ik geloof het met heel mijn hart. Ondanks mijzelf, dank ik U dat U in mij woont en mij een nieuw leven hebt gegeven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu