"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (satan) en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (Jezus); Dat zal u de kop vermorzelen." (Genesis 3:15) 

Heeft God een plan B? Misschien is het even een vreemde vraag, maar ik wil deze vandaag toch even stellen. Leven wij nu in plan A of in plan B? Ik bedoel hiermee: Toen Gods deze wereld heeft gemaakt was dat plan A. Het was Gods droom dat deze wereld zou voldoen aan Zijn maat. Het was ook Gods droom dat Hij ten volle zou kunnen genieten van wat Hij had gemaakt. Maar Gods droom is in duigen gevallen toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang. Maar wat heeft dat dan teweeg gebracht in Gods plan met deze wereld?

 

Betekent dat dan dat wij op dit moment niet meer in Gods plan A leven? Betekent dat dan dat we nu in plan B leven? Heeft God een escape moeten bedenken toen het is misgegaan? Ik geloof niet dat God een noodplan had klaar liggen. Sterker nog, ik geloof dat toen de mens geschapen werd, Gods plan al vaststond. Er is nooit een plan B geweest. God had maar één plan en dat is nooit veranderd. Tegelijk heeft God niet het kwaad gewild. God heeft wel iets anders gedaan in de schepping. God heeft ervoor gekozen om uit liefde gediend te willen worden. En dat niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. De engelen hadden een vrije wil om God te dienen en de mensen te dienen, maar uiteindelijk hadden ze dus ook een vrije wil om dit niet te doen. 

Op aarde was het met ons niet anders. Wij kregen van God de keus om te gehoorzamen, maar in die vrije wil zat ook de mogelijkheid dat we tegen God zouden kiezen. Dat was nodig, want God wilde liefde ontvangen en geen slaafse onderworpenheid. En zowel de test in de hemel bij de engelen, als de test op de aarde bij de mensen zijn beide mislukt. Niet omdat God het fout deed, maar omdat wij en de gevallen engelen hun wil gebruikten om voor het kwaad te kiezen. 

Maar was daarmee Gods droom in stukken gevallen? Dat lijkt wel zo. Maar Gods droom is een eeuwige droom, Gods droom is niet gestopt en God is nog steeds bezig om Zijn droom werkelijkheid te laten worden. God is bezig om uiteindelijk straks te stoppen met dromen en een eeuwige werkelijkheid te creëren waarin Zijn droom vervuld zal zijn. Er kwam geen plan B, maar God is gewoon doorgegaan waar Hij mee bezig was. Toen wij vielen, bleef God trouw aan Zijn droom met deze wereld en met ons. Gods liefde veranderde niet en Hij bleef ons vragen om onze liefde voor Hem. En tegelijk beloofde Hij dat er Iemand zou komen, die het kwaad zou overwinnen. 

Straks in de eeuwigheid zal Gods glorie groter zijn door de zondeval, dan zonder zondeval. Wij zullen straks God meer eren, dan dat we God hadden kunnen eren op het moment dat wij niet gevallen waren. Daarmee heeft God niet gekozen voor het kwaad, God heeft het kwaad ook niet bedacht, maar dat wat satan tot onze ondergang bedacht, zal straks de grootheid van de glorie van God groter maken. God leeft nog steeds in plan A en wij ook. 

Gebed: Almachtige HEER, U bedacht maar één plan! Begrijpen kunnen wij het niet, maar Uw plan is niet veranderd en U werk aan op de verwezenlijking van Uw droom: Een volmaakte wereld, vol van Uw glorie. 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu