"Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen." (Lukas 10:30) 

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is overbekend. En het lijkt inderdaad alsof Jezus tegen de wetgeleerde wil zeggen: Wees goed voor je naaste, loop niet aan hem voorbij als hij halfdood langs de kant van de weg ligt, zelfs als je daardoor onrein zou worden en dan komt het goed met je. En dat is wel een hele bijzondere benadering van Jezus. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Maar het verhaal zit veel dieper. Jij en ik, en ook die wetgeleerde, zijn niet in de eerste plaats die Barmhartige Samaritaan, maar jij en ik zijn in de eerste plaats die in elkaar geslagen man. 

Misschien frons je nu even je wenkbrauwen, maar in het verhaal zitten aspecten die een veel diepere, geestelijke lading hebben. En als je die te pakken hebt, dan begrijp je waarom Jezus zegt dat als je doet als die Samaritaan, dat het dan goed komt met je voor de eeuwigheid. Wat is er met die man aan de hand in deze gelijkenis? 

Deze man is de stad Jeruzalem uitgelopen. Waarschijnlijk omdat hij handel wilde drijven. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, Jezus spreekt er ook helemaal geen oordeel over uit. Het verhaal blijft heel erg objectief. En dan buiten de muren van de stand Jeruzalem gaat hij op weg naar Jericho. En op dat moment gaat het mis. Op dat moment komt hij in gevaar. En welk moment is dat? Aan de ene kant op het moment dat Hij de Godsstad verlaat en op weg gaat naar een stad zonder bestaansrecht. Jericho was namelijk een stad die er helemaal niet mocht zijn. Jericho was, nadat deze gevallen was in de geschiedenis met Rachab, de hoer, door God vervloekt. Deze stad mocht nooit meer herbouwd worden. Degene die deze stad wel zou herbouwen daarvan zou deze stad gebouwd worden op het bloed van zijn kinderen. 

Dat betekent dat deze stad een vervloekte stad is die er nooit met mogen en moeten zijn. En juist op weg naar deze stad wordt deze man in elkaar geslagen. Natuurlijk is dit maar een gelijkenis, maar wel een duidelijk. Symbolisch loopt de weg van Jeruzalem naar Jericho ook nog een sterk naar beneden. Het hele beeld dat hier achter zit is niet alleen het beeld van een man die in elkaar geslagen wordt en geholpen moet worden, maar het is het beeld van jou en mij. Dit is hoe het is gegaan met ons. Wij zijn vanuit het paradijs op weggegaan naar een vervloekte aarde en zijn daar uitgekleed door satan en zijn onze heilige kleren kwijtgeraakt en dodelijk verwond geraakt. 

Ik leg hier nooit heel veel nadruk op, maar ik geloof dat dit voor het begrijpen van deze gelijkenis en het begrijpen van de opdracht van Jezus wezenlijk belangrijk is. Deze wetgeleerde krijgt niet alleen zijn taak te horen, maar ook dat zijn taak slechts datgene is wat hij ook zelf nodig heeft. Als wij, geestelijk gezien, geen Barmhartige Samaritaan ontmoeten bloeden we dood buiten de Godsstad. Dit besef heb je nodig, om morgen verder te komen met de opdracht van Jezus. 

Gebed: Jezus, als deze gelijkenis ook het beeld van mijzelf is, dan besef ik nu al dat Uw komst naar deze aarde het grootste wonder in de wereldgeschiedenis is geworden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu