"En zie een zeker wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (Lukas 10:25) 

Er zijn van die vragen die mensen aan Jezus stellen, waarvan je al denkt het antwoord te weten. Heb jij dat ook wel eens? Wat zou jij als antwoord geven aan iemand die je vraagt hoe je in de hemel kunt komen? Ik zou hem zo snel mogelijk uitleggen dat Jezus naar deze wereld is gekomen en dat Hij is gestorven en begraven en daarna ook weer opgestaan. En als je gelooft dat Hij dat voor jou deed, dan kom je uiteindelijk in de hemel. Ik zou misschien nog wel een gevoel hebben van: Alsof het alleen maar over de hemel moet gaan, hier op aarde hebben we ook een bestemming. Maar het antwoord van Jezus is totaal anders.

 

Het gekke is dat Jezus deze vraag in het Lukas-evangelie twee keer krijgt. Ene keer van de wetgeleerde uit deze geschiedenis en ene keer van de rijke jongeman. Het doel van hun vragen was verschillend, maar het antwoord van Jezus kwam op hetzelfde neer. Beiden kregen het antwoord dat ze iets moesten doen. Deze wetgeleerde moet doen zoals de Barmhartige Samartiaan deed en de rijke jongeman moet, nadat hij alle geboden heeft gehouden, alles wat hij heeft verkopen en Jezus volgen. En voor beide is dit het antwoord. 

Als ik dit op deze manier zou zeggen, zouden veel lezers zeggen: "Dit klopt gewoon echt niet, je kunt de hemel niet verdienen." Apart hè, dat Jezus dit antwoord wel lijkt te geven. Of zegt Jezus uiteindelijk iets meer dan dit? De gelijkenissen die Jezus verteld heeft, hebben over het algemeen meerdere lagen. En dat wat in het oppervlakkige verhaal te lezen is, is vaak maar het topje van de ijsberg. En zeker bij de Barmhartige Samaritaan. Jezus zegt veel meer dan wat wij lijken te lezen, maar daar kom je pas achter, als je ook wat achtergronden kent. 

Het begint in ieder geval met een wetgeleerde die heel goed wist wat er in de Thora stond. Hij wist precies te vertellen welke regel op welke plaats stond en juist deze man vraag hoe je in de hemel kunt komen. Dat weet hij toch zelf ook wel? Of misschien wist hij het helemaal niet, want de verwarring in die tijd was groot en de hele godsdienst was slechts een verdienmodel geworden.  

Jezus maakt het antwoord dan ook niet heel moeilijk. Hij heeft ongetwijfeld begrepen wat Jezus hem antwoordde. Sterker nog, hij zal enigszins geïrriteerd zijn geweest over het antwoord, want Jezus laat Zich niet vangen. Jezus stelt gewoon dat je God boven alles moet liefhebben en je naaste als jezelf. Als je dat doet zijn we er. Maar was het maar zo makkelijk, dus vraagt de man wie dan zijn naaste is. Over dat liefhebben van God, zal hij niet getwijfeld hebben in zijn eigen ogen. Hij was immers een wetgeleerde, dat zat wel goed. Of Jezus daar zo ook over dacht is nog maar de vraag, maar het probleem zit hem bij die naaste. Want wie is dat dan? En wat bedoelt Jezus dan met de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan? We zullen morgen verder kijken, naar de laag onder het verhaal. 

Gebed: Vader, hoe dan ook blijft het bevel staan dat ik mijn naaste lief moet hebben als mijzelf. Dat gaat nog al eens mis in mijn leven. Open mijn ogen voor mijn naaste en leer mij zijn zoals U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu