"Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen." (Handelingen 5:9) 

Is Gods stem verstaan altijd mooi en bijzonder? Dat hopen wij natuurlijk wel. Wij hopen meestal dat we een bijzonder woord mogen ontvangen om door te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel eens anders is. Regelmatig weet ik tijdens een gesprek, zeker waar het gaat om bevrijding, dingen, die alleen God mij te kennen kan geven. Het enige dat ik kan doen is het toetsen en zien wat er gebeurt. En meerdere keren bleken juist deze dingen fundamenteel in een gesprek te zijn. Soms komen er zonden op tafel en andere keren geheimen.

 

Er is een geschiedenis in het boek Handelingen die we meestal liever maar overslaan. Niet omdat we er niet in geloven, maar vooral omdat we er niet goed mee uit de voeten kunnen. Het is de geschiedenis van Ananias en Safira. En nee, ik wil over deze twee mensen niet te veel zeggen en ik wil al helemaal niet gaan speculeren waar de ziel van deze mensen nu is. Het gaat mij nu om hoe Petrus reageert. Want de reactie van Petrus roept misschien wel net zoveel vragen op als de vraag waarom Ananias en Safira de Heilige Geest bedriegen. Het antwoord op die laatste vraag is misschien ook wel veel makkelijker in te vullen. Wellicht iets met geldzucht en ook graag in de gemeente bekend staan als mensen die echt alles over hebben voor God? We weten het niet. Maar wat nog opmerkelijker is, is de reactie van Petrus. 

Moet je even bedenken: Ananias komt binnen met zijn zak met geld en legt dat voor de voeten van Petrus neer. Wat zou je dan verwachten? Je zou verwachten dat Petrus zou zeggen: "Joh, broeder, wat ben ik hier blij mee, dankjewel!" Maar dat doet hij niet. Petrus zegt precies de waarheid van dat moment. Hij stelt de vraag waarom Ananias door satan zijn hart heeft laten vervullen en waarom hij liegt tegen de Heilige Geest. Hij had het helemaal niet hoeven te geven, niemand die dat van hem had gevraagd. En op het moment dat Ananias dit hoort valt hij direct dood neer. Er zit een lastige vraag in waarom dit gebeurt. Maar wat ik nog veel lastiger vind is de stelligheid van Petrus.  

Je zou kunnen denken dat Petrus hier vanaf wist omdat er iemand wist hoeveel had land had opgebracht. Maar als dan Safira binnenkomt dan zegt Petrus precies hoe ze het met elkaar in het geheim hebben afgesproken. Dit kan alleen maar kennis zijn door Gods Geest. En het enige dat Petrus doet met de overtuiging in zijn hart, is dat hij deze uitspreekt. Petrus kent de stem van de Geest in zijn hart. Of dit nu hardop of in een gedachte of overtuiging kwam, Petrus wist hoe God hem dingen bekend maakt. Misschien heeft ook Petrus er wel eens naast gezeten, maar door afgestemd te zijn op Gods Geest, is dit het gevolg: Dan weet je dat je het weet en dan kun je het zeggen.  

Gebed: Vader, sommige dingen die U bekendmaakt zijn niet leuk om mee te moeten confronteren, maar uiteindelijk wil ik toch dat uitspreken waarvan U zegt dat het moet gebeuren. Leer mij steeds meer om afgestemd te zijn op Uw stem.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu