"Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen." (Handelingen 5:9) 

Is Gods stem verstaan altijd mooi en bijzonder? Dat hopen wij natuurlijk wel. Wij hopen meestal dat we een bijzonder woord mogen ontvangen om door te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel eens anders is. Regelmatig weet ik tijdens een gesprek, zeker waar het gaat om bevrijding, dingen, die alleen God mij te kennen kan geven. Het enige dat ik kan doen is het toetsen en zien wat er gebeurt. En meerdere keren bleken juist deze dingen fundamenteel in een gesprek te zijn. Soms komen er zonden op tafel en andere keren geheimen.

 

Er is een geschiedenis in het boek Handelingen die we meestal liever maar overslaan. Niet omdat we er niet in geloven, maar vooral omdat we er niet goed mee uit de voeten kunnen. Het is de geschiedenis van Ananias en Safira. En nee, ik wil over deze twee mensen niet te veel zeggen en ik wil al helemaal niet gaan speculeren waar de ziel van deze mensen nu is. Het gaat mij nu om hoe Petrus reageert. Want de reactie van Petrus roept misschien wel net zoveel vragen op als de vraag waarom Ananias en Safira de Heilige Geest bedriegen. Het antwoord op die laatste vraag is misschien ook wel veel makkelijker in te vullen. Wellicht iets met geldzucht en ook graag in de gemeente bekend staan als mensen die echt alles over hebben voor God? We weten het niet. Maar wat nog opmerkelijker is, is de reactie van Petrus. 

Moet je even bedenken: Ananias komt binnen met zijn zak met geld en legt dat voor de voeten van Petrus neer. Wat zou je dan verwachten? Je zou verwachten dat Petrus zou zeggen: "Joh, broeder, wat ben ik hier blij mee, dankjewel!" Maar dat doet hij niet. Petrus zegt precies de waarheid van dat moment. Hij stelt de vraag waarom Ananias door satan zijn hart heeft laten vervullen en waarom hij liegt tegen de Heilige Geest. Hij had het helemaal niet hoeven te geven, niemand die dat van hem had gevraagd. En op het moment dat Ananias dit hoort valt hij direct dood neer. Er zit een lastige vraag in waarom dit gebeurt. Maar wat ik nog veel lastiger vind is de stelligheid van Petrus.  

Je zou kunnen denken dat Petrus hier vanaf wist omdat er iemand wist hoeveel had land had opgebracht. Maar als dan Safira binnenkomt dan zegt Petrus precies hoe ze het met elkaar in het geheim hebben afgesproken. Dit kan alleen maar kennis zijn door Gods Geest. En het enige dat Petrus doet met de overtuiging in zijn hart, is dat hij deze uitspreekt. Petrus kent de stem van de Geest in zijn hart. Of dit nu hardop of in een gedachte of overtuiging kwam, Petrus wist hoe God hem dingen bekend maakt. Misschien heeft ook Petrus er wel eens naast gezeten, maar door afgestemd te zijn op Gods Geest, is dit het gevolg: Dan weet je dat je het weet en dan kun je het zeggen.  

Gebed: Vader, sommige dingen die U bekendmaakt zijn niet leuk om mee te moeten confronteren, maar uiteindelijk wil ik toch dat uitspreken waarvan U zegt dat het moet gebeuren. Leer mij steeds meer om afgestemd te zijn op Uw stem.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu