"Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20) 

Als je even flink op z'n kop gezet wil worden, dan moet je eens proberen om je te verplaatsen in Petrus. Petrus was een man die nog nooit iets had gegeten dat onrein was. Dat moet je eerst even goed beseffen. Petrus is in Joppe en hij wil gaan bidden. Om te gaan bidden klimt hij het dak op. En er staat niet of hij specifiek ergens om ging bidden, hij ging gewoon bidden. En terwijl dat hij gaat bidden spreekt God. 

Dit is een les die wij moeten leren als het gaat om het verstaan van Gods stem. God spreekt heel vaak tijdens je gewone gebedsmomenten. Petrus was niet direct op zoek naar dat wat hij nu van God te horen krijgt. Want terwijl ze beneden eten klaar maken, raakt Petrus in geestvervoering. De Geest van God nam zijn gedachten mee en geeft hem een visioen te zien. Hij ziet een laken met onreine dieren en een stem zegt dat hij moet slachten en eten. Dit gebeurt tot drie keer toe en Petrus zegt dat hij dit niet wil. 

Weet je wat nu zo opmerkelijk is? Petrus krijgt helemaal geen toelichting, hij krijgt geen uitleg, hij krijgt alleen een visioen. Meer niet en daar moet hij het mee doen. Er staat dan zelfs dat hij er nog over nadacht. Soms geeft God je een beeld dat je nog niet kunt plaatsen. Het is soms een beeld op je netvlies, een visioen of wat ook, maar begrijpen doe je het niet. En God maakt het soms ook nog helemaal niet duidelijk. 

Op het moment dat Petrus nadenkt over het visioen, zegt de Geest tegen hem dat drie mannen hem zoeken en dat hij naar beneden moet gaan en met hen moet meegaan. Hoe leg je die stem nu uit? Eigenlijk maakt het niet eens uit of dit nu een letterlijke stem is, of een gedachte, de enige manier om te toetsen hoe het zit is in dit geval om gewoon te gehoorzamen. Petrus staat op en gaat naar beneden. En wat treft hij daar aan? Drie mannen die hem zoeken en verzoeken mee te gaan naar Cornelius.  

Petrus gaat op weg, met een visioen waart hij niets van snapt en met drie mannen waarvan hij wist dat ze beneden zouden klaarstaan. En dan komt hij bij Cornelius en wat moet hij daar eten? Precies: onreine dieren. En op dat moment weet Petrus: Dit was het visioen. En ik geloof dat je in die ontspanning mag zoeken naar Gods stem in jouw situatie. Soms openbaart God je dingen, die je echt nog niet kunt plaatsen. Maar toch zijn dat de dingen die er uiteindelijk toe zullen doen. Reageer gewoon op de stem van God in je hart. Leer te durven reageren op wat God vraagt, leer te durven vragen naar een openbaring op het moment dat dingen onduidelijk zijn. En zelf heb ik geleerd om een beeld ook te delen in de situatie waarin ik ben en heel vaak snapte ik niets, maar was het direct voor iemand bedoeld. 

Gebed: Heer, Uw Geest wil mij leiden en ik wil geleid worden, help mij daarbij om Uw stem te verstaan, te reageren en te luisteren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu