"Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20) 

Als je even flink op z'n kop gezet wil worden, dan moet je eens proberen om je te verplaatsen in Petrus. Petrus was een man die nog nooit iets had gegeten dat onrein was. Dat moet je eerst even goed beseffen. Petrus is in Joppe en hij wil gaan bidden. Om te gaan bidden klimt hij het dak op. En er staat niet of hij specifiek ergens om ging bidden, hij ging gewoon bidden. En terwijl dat hij gaat bidden spreekt God. 

Dit is een les die wij moeten leren als het gaat om het verstaan van Gods stem. God spreekt heel vaak tijdens je gewone gebedsmomenten. Petrus was niet direct op zoek naar dat wat hij nu van God te horen krijgt. Want terwijl ze beneden eten klaar maken, raakt Petrus in geestvervoering. De Geest van God nam zijn gedachten mee en geeft hem een visioen te zien. Hij ziet een laken met onreine dieren en een stem zegt dat hij moet slachten en eten. Dit gebeurt tot drie keer toe en Petrus zegt dat hij dit niet wil. 

Weet je wat nu zo opmerkelijk is? Petrus krijgt helemaal geen toelichting, hij krijgt geen uitleg, hij krijgt alleen een visioen. Meer niet en daar moet hij het mee doen. Er staat dan zelfs dat hij er nog over nadacht. Soms geeft God je een beeld dat je nog niet kunt plaatsen. Het is soms een beeld op je netvlies, een visioen of wat ook, maar begrijpen doe je het niet. En God maakt het soms ook nog helemaal niet duidelijk. 

Op het moment dat Petrus nadenkt over het visioen, zegt de Geest tegen hem dat drie mannen hem zoeken en dat hij naar beneden moet gaan en met hen moet meegaan. Hoe leg je die stem nu uit? Eigenlijk maakt het niet eens uit of dit nu een letterlijke stem is, of een gedachte, de enige manier om te toetsen hoe het zit is in dit geval om gewoon te gehoorzamen. Petrus staat op en gaat naar beneden. En wat treft hij daar aan? Drie mannen die hem zoeken en verzoeken mee te gaan naar Cornelius.  

Petrus gaat op weg, met een visioen waart hij niets van snapt en met drie mannen waarvan hij wist dat ze beneden zouden klaarstaan. En dan komt hij bij Cornelius en wat moet hij daar eten? Precies: onreine dieren. En op dat moment weet Petrus: Dit was het visioen. En ik geloof dat je in die ontspanning mag zoeken naar Gods stem in jouw situatie. Soms openbaart God je dingen, die je echt nog niet kunt plaatsen. Maar toch zijn dat de dingen die er uiteindelijk toe zullen doen. Reageer gewoon op de stem van God in je hart. Leer te durven reageren op wat God vraagt, leer te durven vragen naar een openbaring op het moment dat dingen onduidelijk zijn. En zelf heb ik geleerd om een beeld ook te delen in de situatie waarin ik ben en heel vaak snapte ik niets, maar was het direct voor iemand bedoeld. 

Gebed: Heer, Uw Geest wil mij leiden en ik wil geleid worden, help mij daarbij om Uw stem te verstaan, te reageren en te luisteren.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu