"In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel." (Jesaja 6:1) 

Gods stem verstaan is iets dat lastig kan zijn. Tegelijk moeten we ook zeggen dat de term 'Gods stem verstaan' een term is die echt niet precies zegt met wat er bedoeld wordt. Want als we het hebben over het verstaan van Gods stem dan is het meer dan het horen naar een letterlijke stem. Het heeft er mee te maken dat we vanuit de relatie met God, antwoord krijgen op de vragen over dat wat God van ons vraagt. En niet in algemene zin, maar in specifieke zin. Heel persoonlijk en gericht op je levensweg of je levenstaak.

 

En als je met dat in je achterhoofd over dit thema nadenkt dan komen we er ineens achter dat God op een heleboel manieren 'spreekt'. En is we daarnaast geloven dat God eeuwig is, gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde omdat eeuwigheid het altijd 'nu' is, dan is God ook in Zijn spreken niet veranderd, maar nog steeds Dezelfde. Gods stem verstaan is op de manieren zoals we vanuit de Zijn Woord lezen, ook voor ons actueel. En niet alleen actueel, maar zelfs noodzakelijk voor elke gelovige omdat we anders verkeerde keuzes maken. 

Bij Jesaja zien we hoe God Zich aan hem openbaart. En die manier is niet een hele bijzondere manier, het is een manier die we vaker tegenkomen. Niet altijd in de grootsheid, maar wel op de manier waarop het gebeurt. Dromen zijn voor ons soms heel lastig. Psychologisch verklaren we dromen als een verwerking van de dag die we hebben meegemaakt. Maar toch is wat er hier gebeurd wel meer dan gewoon een droom. We weten niet precies wat het was bij Jesaja, maar het is wel duidelijk dat hij dit op een manier ervaart die niet de gewone werkelijkheid is. 

Dat blijkt ook wel uit de manier van beschrijven. Hij zag de Heer zitten op Zijn troon en er stonden engelen om Hem heen. En de heiligheid van God kwam met zoveel kracht over Jesaja dat hij beefde. Er komt zelfs een engel naar hem toe gevlogen die zijn lippen van de ongerechtigheid reinigt. En door het geheel heen gaat het op dit punt om de roeping van Jesaja. 

Het is wel duidelijk dat Jesaja geen moment twijfelt dat het hier gaat om een visioen van God. De manier hoe God hier spreekt is een manier die we vaker zien in de Bijbel. God geeft eigenlijk een beeld van dat wat Jesaja moet zien van de werkelijkheid die geestelijk is. Er zijn momenten dat God door beelden spreekt. Zeker de beelddenkers onder ons zijn hier echt gevoelig voor. Natuurlijk kun je je afvragen of dit niet een beeld is dat je zelf bedenkt, maar heel vaak zijn het dan dingen die je zelf echt niet had kunnen bedenken. Om dit te leren moet je niet gelijk in grote bedieningen denken, maar begin gewoon eens om aan God te vragen of Hij je bij kleine dingen op deze manier wil laten zien wat van belang is. En op momenten dat je een beeld ergens van hebt, deel dat dan ook, ook als je het zelf nog niet begrijpt. 

Gebed: HEER, ik wil U vragen om mij in concrete situaties te laten zien wat U wilt zeggen en mij wil leren op welke manier ik door beelden of visioenen Uw stem kan verstaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu