"In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel." (Jesaja 6:1) 

Gods stem verstaan is iets dat lastig kan zijn. Tegelijk moeten we ook zeggen dat de term 'Gods stem verstaan' een term is die echt niet precies zegt met wat er bedoeld wordt. Want als we het hebben over het verstaan van Gods stem dan is het meer dan het horen naar een letterlijke stem. Het heeft er mee te maken dat we vanuit de relatie met God, antwoord krijgen op de vragen over dat wat God van ons vraagt. En niet in algemene zin, maar in specifieke zin. Heel persoonlijk en gericht op je levensweg of je levenstaak.

 

En als je met dat in je achterhoofd over dit thema nadenkt dan komen we er ineens achter dat God op een heleboel manieren 'spreekt'. En is we daarnaast geloven dat God eeuwig is, gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde omdat eeuwigheid het altijd 'nu' is, dan is God ook in Zijn spreken niet veranderd, maar nog steeds Dezelfde. Gods stem verstaan is op de manieren zoals we vanuit de Zijn Woord lezen, ook voor ons actueel. En niet alleen actueel, maar zelfs noodzakelijk voor elke gelovige omdat we anders verkeerde keuzes maken. 

Bij Jesaja zien we hoe God Zich aan hem openbaart. En die manier is niet een hele bijzondere manier, het is een manier die we vaker tegenkomen. Niet altijd in de grootsheid, maar wel op de manier waarop het gebeurt. Dromen zijn voor ons soms heel lastig. Psychologisch verklaren we dromen als een verwerking van de dag die we hebben meegemaakt. Maar toch is wat er hier gebeurd wel meer dan gewoon een droom. We weten niet precies wat het was bij Jesaja, maar het is wel duidelijk dat hij dit op een manier ervaart die niet de gewone werkelijkheid is. 

Dat blijkt ook wel uit de manier van beschrijven. Hij zag de Heer zitten op Zijn troon en er stonden engelen om Hem heen. En de heiligheid van God kwam met zoveel kracht over Jesaja dat hij beefde. Er komt zelfs een engel naar hem toe gevlogen die zijn lippen van de ongerechtigheid reinigt. En door het geheel heen gaat het op dit punt om de roeping van Jesaja. 

Het is wel duidelijk dat Jesaja geen moment twijfelt dat het hier gaat om een visioen van God. De manier hoe God hier spreekt is een manier die we vaker zien in de Bijbel. God geeft eigenlijk een beeld van dat wat Jesaja moet zien van de werkelijkheid die geestelijk is. Er zijn momenten dat God door beelden spreekt. Zeker de beelddenkers onder ons zijn hier echt gevoelig voor. Natuurlijk kun je je afvragen of dit niet een beeld is dat je zelf bedenkt, maar heel vaak zijn het dan dingen die je zelf echt niet had kunnen bedenken. Om dit te leren moet je niet gelijk in grote bedieningen denken, maar begin gewoon eens om aan God te vragen of Hij je bij kleine dingen op deze manier wil laten zien wat van belang is. En op momenten dat je een beeld ergens van hebt, deel dat dan ook, ook als je het zelf nog niet begrijpt. 

Gebed: HEER, ik wil U vragen om mij in concrete situaties te laten zien wat U wilt zeggen en mij wil leren op welke manier ik door beelden of visioenen Uw stem kan verstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu