"Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep." (1 Samuël 3:8) 

Gods stem verstaan, dat is voor velen een heel lastig onderwerp. Lang heb ik zelf geloofd dat God alleen maar zou spreken door Zijn Woord en verder niet. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik aan God wat vroeg en antwoord zocht en ik dan mijn Bijbel open deed en wat ik dan als eerste las moest dan het antwoord maar zijn. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat je dan wel hele vreemde dingen kunt krijgen. Je zou maar als eerste tekst lezen: "En Salomo had 300 vrouwen." Toch is de vraag over hoe we Gods stem kunnen verstaan, actueel en velen worstelen met deze vraag.

 

Hoe kun je Gods stem eigenlijk verstaan? Maar misschien is de andere vraag die nog belangrijker lijkt de volgende: "Stel je voor dat God iets tegen je wilt zeggen, maar jij verstaat op dat moment Gods stem niet." En hoe voorkom je nu dat als je zoekt naar Gods antwoord, dat je bepaalde omstandigheden niet zelf gaat invullen en hoe weet je nu dat het Gods stem is en niet die van jezelf. En dan heb ik het nog niet over de vraag of het letterlijk een stem moet zijn of misschien alleen maar een gedachte. 

Ik wil om met dit thema te beginnen eerst maar even een bemoediging geven: Gods stem leren verstaan moet je leren en het bijzondere is dat God er ook echt je de tijd voor wil geven om dat te leren. Ik wil je aan het begin van dit thema vragen of jij bereid bent om echt te leren luisteren naar Gods stem, zelfs als God soms dingen van je vraagt die niet altijd leuk zijn. Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als we de profeten in het Oude Testament zien, dan is hun boodschap echt niet altijd de meest positieve. 

Ik denk wel dat er in onze tijd heel veel mensen zijn zoals Samuël. Samuël ligt als jongen op zijn bed in de tempel te slapen als God hem roept. Er staat dat er op dat moment eigenlijk geen woord van God was. Niemand kreeg dus een woord van de HEER. Ongetwijfeld had dit er ook mee te maken dat niemand er naar zocht. En zelfs Eli had drie keer Samuël aan zijn bed nodig voordat hij in de gaten kreeg dat God Samuël misschien wel riep. Dat is wat, dan ben je priester en dan weet je niet eens dat Samuël door de HEER geroepen wordt. En daar ligt Samuël, die een stem hoort en er echt niets van begrijpt. Drie keer staat hij bij Eli en hij hoorde toch echt een stem. Hij droomde echt niet! Zo kan het zijn met het spreken van God. Soms zijn we er te onbekend mee om Gods stem te onderscheiden. En bij Samuël was dit een concrete stem, maar door heel de Bijbel heen openbaart God Zich ook op andere manieren. 

Gebed: HEER, ik wil Uw stem verstaan, ik wil horen wat U wilt dat ik horen zal en wil keuzes maken op basis van wat U van mij vraagt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu