"En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven." (Richteren 7:15) 

Soms hoor je dingen waarvan je zegt: "Ik kan mijn oren niet geloven". Herken je dat? Het kan eigenlijk gewoon helemaal niet waar zijn wat je hoort. Maar toch kun je er niet omheen dat het wel waar moet zijn. Of het is te toevallig dat je iets precies op een bepaald moment hoort. Overigens zijn dat ook vaak momenten dat God je iets wil laten zien of dat Hij je iets wil bevestigen waar jij zolang over twijfelde. Dingen gebeuren nooit toevallig en er zijn momenten dat God op bepaalde momenten iets laat gebeuren dat eigenlijk niet kan, maar waardoor je juist een onderstreping krijgt van iets dat God al eerder zei.

 

Dat gebeurde ook bij Gideon. Gideon was echt nog niet dol enthousiast geworden om met driehonderd mannen die machtige vijand te verslaan. En ook als God hem naar beneden stuurt, dan neemt hij vanwege zijn angst iemand mee. En dan komt hij in het dal. Hoe moet dat zijn geweest om midden tussen het kamp van de vijand door te lopen? En dan loopt hij daar rond en dan hoort hij bij een tent een verhaal. Iemand vertelt aan een ander zijn droom. Die droom is volgens mij niet te begrijpen. Het gaat over een gerstebrood dat van de berg afrolt en tegen een tent aanrolt waardoor de hele tent tegen de vlakte gaat. 

Wat kun je nu halen uit zo'n droom? Nou, er is een andere soldaat die de uitleg gaat geven. Hij zegt: "Dat is het zwaard van Gideon." Ik ben best creatief, maar uit deze droom had ik dit er nooit over kunnen bedenken. Zeker niet als je beseft dat Gideon echt geen grote overwinnaar was in oorlogen en gewoon maar een kleine, onbekende Israëliet is. Het enige dat Gideon had gedaan, was de gewijdde paal en het altaar van Baäl slopen. Maar deze man weet het: Deze droom gaat over Gideon. Hoe is het mogelijk dat die man dit heeft gedroomd? Hij kende Gideon waarschijnlijk helemaal niet.  

De strijd was niet van Gideon, dat was wel duidelijk. God had hem de overwinning gegeven. Gideon zou alleen de overwinning hoeven op te halen. De rest was allemaal klaar. En deze droom is niet zomaar een droom. Ik maak soms mee dat God in een droom iemand tot erkenning brengt van zonden. God werkt door dromen heen. En of deze man dat ooit heeft beseft is maar de vraag, maar voor Gideon was dit een bijzondere bevestiging. En juist op een moment dat hij daar niet naar had gevraagd. 

Wij mogen ook scherp zijn op de momenten dat God Zijn weg bevestigt. En Hij weet ook wel dat wij soms die bevestiging op een bijzondere manier nodig hebben. De impact van deze droom is voor Gideon zo groot dat hij in aanbidding buigt voor God. Dan zijn er momenten dat je weet, dat je weet, dat je het weet dat iets een antwoord is van God. En op die momenten kun je gaan en blijft de twijfel buiten de deur. God zal Zijn weg echt bevestigen! 

Gebed: HEER, ik wil luisteren naar Uw stem, maar ik wil ook opmerkzaam zijn op die momenten dat U mij op een bijzondere manier wilt bemoedigen. Geef geloof en vertrouwen op Uw weg met mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu