"En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven." (Richteren 7:15) 

Soms hoor je dingen waarvan je zegt: "Ik kan mijn oren niet geloven". Herken je dat? Het kan eigenlijk gewoon helemaal niet waar zijn wat je hoort. Maar toch kun je er niet omheen dat het wel waar moet zijn. Of het is te toevallig dat je iets precies op een bepaald moment hoort. Overigens zijn dat ook vaak momenten dat God je iets wil laten zien of dat Hij je iets wil bevestigen waar jij zolang over twijfelde. Dingen gebeuren nooit toevallig en er zijn momenten dat God op bepaalde momenten iets laat gebeuren dat eigenlijk niet kan, maar waardoor je juist een onderstreping krijgt van iets dat God al eerder zei.

 

Dat gebeurde ook bij Gideon. Gideon was echt nog niet dol enthousiast geworden om met driehonderd mannen die machtige vijand te verslaan. En ook als God hem naar beneden stuurt, dan neemt hij vanwege zijn angst iemand mee. En dan komt hij in het dal. Hoe moet dat zijn geweest om midden tussen het kamp van de vijand door te lopen? En dan loopt hij daar rond en dan hoort hij bij een tent een verhaal. Iemand vertelt aan een ander zijn droom. Die droom is volgens mij niet te begrijpen. Het gaat over een gerstebrood dat van de berg afrolt en tegen een tent aanrolt waardoor de hele tent tegen de vlakte gaat. 

Wat kun je nu halen uit zo'n droom? Nou, er is een andere soldaat die de uitleg gaat geven. Hij zegt: "Dat is het zwaard van Gideon." Ik ben best creatief, maar uit deze droom had ik dit er nooit over kunnen bedenken. Zeker niet als je beseft dat Gideon echt geen grote overwinnaar was in oorlogen en gewoon maar een kleine, onbekende Israëliet is. Het enige dat Gideon had gedaan, was de gewijdde paal en het altaar van Baäl slopen. Maar deze man weet het: Deze droom gaat over Gideon. Hoe is het mogelijk dat die man dit heeft gedroomd? Hij kende Gideon waarschijnlijk helemaal niet.  

De strijd was niet van Gideon, dat was wel duidelijk. God had hem de overwinning gegeven. Gideon zou alleen de overwinning hoeven op te halen. De rest was allemaal klaar. En deze droom is niet zomaar een droom. Ik maak soms mee dat God in een droom iemand tot erkenning brengt van zonden. God werkt door dromen heen. En of deze man dat ooit heeft beseft is maar de vraag, maar voor Gideon was dit een bijzondere bevestiging. En juist op een moment dat hij daar niet naar had gevraagd. 

Wij mogen ook scherp zijn op de momenten dat God Zijn weg bevestigt. En Hij weet ook wel dat wij soms die bevestiging op een bijzondere manier nodig hebben. De impact van deze droom is voor Gideon zo groot dat hij in aanbidding buigt voor God. Dan zijn er momenten dat je weet, dat je weet, dat je het weet dat iets een antwoord is van God. En op die momenten kun je gaan en blijft de twijfel buiten de deur. God zal Zijn weg echt bevestigen! 

Gebed: HEER, ik wil luisteren naar Uw stem, maar ik wil ook opmerkzaam zijn op die momenten dat U mij op een bijzondere manier wilt bemoedigen. Geef geloof en vertrouwen op Uw weg met mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu