Vandaag wil ik iets met je delen. Voor ene keer wijk ik af van de normale structuur en wil ik iets met je delen wat God mij vandaag liet zien. 

Vandaag heb ik in Limburg gewandeld en tijdens het wandelen gaf God mij op een bijzondere manier onderwijs. Terwijl we aan een pittige wandeling bezig waren waarin heuvels en dalen elkaar afwisselden, we regelmatig van 100 meter naar 200 meter moesten klimmen besefte ik ineens hoe dat dit een beeld is van het leven. Maar zelfs meer dan dat.

 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als je aan mij vraagt wat ik het lieft heb, dan ben ik het liefst op de top van de berg. Of ik ben bezig om naar de top toe te klimmen. Het dal, daar ben ik niet graag. Misschien wel omdat een berg bedwingen een uitdaging voor mij is. Maar stel je nu voor dat je echt altijd op de top wil zijn. Daar moet je gewoon eens over nadenken wat daar de gevolgen van zijn. Het gevolg van altijd op de top zijn, is dat je nooit verder zal komen. Het enige dat je kunt doen is rondjes blijven lopen rondom de top van de berg. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Maar wat bereik je als je rond ene top je leven lang rondjes blijft lopen? Dan leef je op de top, dat is zo. Misschien ook wel geestelijk. Maar als je tien rondjes rond de top hebt gehad, dan weet je de elfde keer precies wat er gaat komen en kun je geen nieuwe ontdekkingen meer doen.


Maar hoe kun je wel steeds meer leren? Dat kan maar op ene manier: Als je telkens verder gaat. Je levensweg kan een weg zijn waarin je heel je leven rond de top van ene berg blijft lopen. Er zijn ook mensen die er voor kiezen om in het dal te leven, maar ik merk dat dit mij niet past. Maar als ik echt meer wil ontdekken in Gods Koninkrijk, als ik echt God de ruimte wil geven om mij te laten groeien in mijn bediening, dan moet ik dus het lef hebben om het dal in te gaan. Niet om depressief te gaan zitten wezen, maar dan moet ik lef hebben om het dal van strijd en beproeving in te gaan om uiteindelijk bij de volgende bergtop te komen. Weet je dat je alleen maar nieuwe toppen in je geloofsleven en in je bediening kunt ontdekken als je er voor kies om ook door het dal te gaan. Dat kan alleen maar als je er voor kies om die veilig top te verlaten in via het dal naar de volgende top te gaan.


Het dal staat in de Bijbel symbool voor de plaats waar de strijd plaats vindt. De strijd wordt nooit gestreden op de bergtop, maar altijd in het dal. De grootste overwinningen worden dan ook niet gewonnen op de bergtop, maar in het dal. In het dal ga je de strijd aan met dat wat jou tegen zal houden om de nieuwe top te kunnen bereiken. In het dal, haal je de overwinningen. En ik weet dat sommigen zich het dal laten inrollen omdat ze niet meer weten hoe het moet. Dat bedoel ik nu niet. Ik wil je vooral aanmoedigen om de top te verlaten om door het dal, te gaan ervaren dat God meer voor je heeft. Ik wil je uitdagen om met God het dal in te gaan waar de strijd tegen de machten en krachten plaatsvindt om dan ook met God de volgende top te bereiken waar jij nog weer meer mag zien van Gods kracht en heerlijkheid. En de top waarop je nu bent is zo veilig, maar ik geloof dat God je meer wil laten zien, maar dat kost je wel wat. En het is de vraag of jij die kosten wil betalen. Want je veilige top loslaten betekent strijd, aanvechting, onzekerheid en nog veel meer. Maar houdt dan het doel voor ogen waar je het voor doet: God de ruimte geven je nieuwe toppen te laten ontdekken. Bergland is nooit vlak land, maar altijd wisselend in hoogte, tenzij de er voor kiest om rondjes te blijven lopen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu