Vandaag wil ik iets met je delen. Voor ene keer wijk ik af van de normale structuur en wil ik iets met je delen wat God mij vandaag liet zien. 

Vandaag heb ik in Limburg gewandeld en tijdens het wandelen gaf God mij op een bijzondere manier onderwijs. Terwijl we aan een pittige wandeling bezig waren waarin heuvels en dalen elkaar afwisselden, we regelmatig van 100 meter naar 200 meter moesten klimmen besefte ik ineens hoe dat dit een beeld is van het leven. Maar zelfs meer dan dat.

 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als je aan mij vraagt wat ik het lieft heb, dan ben ik het liefst op de top van de berg. Of ik ben bezig om naar de top toe te klimmen. Het dal, daar ben ik niet graag. Misschien wel omdat een berg bedwingen een uitdaging voor mij is. Maar stel je nu voor dat je echt altijd op de top wil zijn. Daar moet je gewoon eens over nadenken wat daar de gevolgen van zijn. Het gevolg van altijd op de top zijn, is dat je nooit verder zal komen. Het enige dat je kunt doen is rondjes blijven lopen rondom de top van de berg. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Maar wat bereik je als je rond ene top je leven lang rondjes blijft lopen? Dan leef je op de top, dat is zo. Misschien ook wel geestelijk. Maar als je tien rondjes rond de top hebt gehad, dan weet je de elfde keer precies wat er gaat komen en kun je geen nieuwe ontdekkingen meer doen.


Maar hoe kun je wel steeds meer leren? Dat kan maar op ene manier: Als je telkens verder gaat. Je levensweg kan een weg zijn waarin je heel je leven rond de top van ene berg blijft lopen. Er zijn ook mensen die er voor kiezen om in het dal te leven, maar ik merk dat dit mij niet past. Maar als ik echt meer wil ontdekken in Gods Koninkrijk, als ik echt God de ruimte wil geven om mij te laten groeien in mijn bediening, dan moet ik dus het lef hebben om het dal in te gaan. Niet om depressief te gaan zitten wezen, maar dan moet ik lef hebben om het dal van strijd en beproeving in te gaan om uiteindelijk bij de volgende bergtop te komen. Weet je dat je alleen maar nieuwe toppen in je geloofsleven en in je bediening kunt ontdekken als je er voor kies om ook door het dal te gaan. Dat kan alleen maar als je er voor kies om die veilig top te verlaten in via het dal naar de volgende top te gaan.


Het dal staat in de Bijbel symbool voor de plaats waar de strijd plaats vindt. De strijd wordt nooit gestreden op de bergtop, maar altijd in het dal. De grootste overwinningen worden dan ook niet gewonnen op de bergtop, maar in het dal. In het dal ga je de strijd aan met dat wat jou tegen zal houden om de nieuwe top te kunnen bereiken. In het dal, haal je de overwinningen. En ik weet dat sommigen zich het dal laten inrollen omdat ze niet meer weten hoe het moet. Dat bedoel ik nu niet. Ik wil je vooral aanmoedigen om de top te verlaten om door het dal, te gaan ervaren dat God meer voor je heeft. Ik wil je uitdagen om met God het dal in te gaan waar de strijd tegen de machten en krachten plaatsvindt om dan ook met God de volgende top te bereiken waar jij nog weer meer mag zien van Gods kracht en heerlijkheid. En de top waarop je nu bent is zo veilig, maar ik geloof dat God je meer wil laten zien, maar dat kost je wel wat. En het is de vraag of jij die kosten wil betalen. Want je veilige top loslaten betekent strijd, aanvechting, onzekerheid en nog veel meer. Maar houdt dan het doel voor ogen waar je het voor doet: God de ruimte geven je nieuwe toppen te laten ontdekken. Bergland is nooit vlak land, maar altijd wisselend in hoogte, tenzij de er voor kiest om rondjes te blijven lopen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu