Vandaag wil ik iets met je delen. Voor ene keer wijk ik af van de normale structuur en wil ik iets met je delen wat God mij vandaag liet zien. 

Vandaag heb ik in Limburg gewandeld en tijdens het wandelen gaf God mij op een bijzondere manier onderwijs. Terwijl we aan een pittige wandeling bezig waren waarin heuvels en dalen elkaar afwisselden, we regelmatig van 100 meter naar 200 meter moesten klimmen besefte ik ineens hoe dat dit een beeld is van het leven. Maar zelfs meer dan dat.

 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als je aan mij vraagt wat ik het lieft heb, dan ben ik het liefst op de top van de berg. Of ik ben bezig om naar de top toe te klimmen. Het dal, daar ben ik niet graag. Misschien wel omdat een berg bedwingen een uitdaging voor mij is. Maar stel je nu voor dat je echt altijd op de top wil zijn. Daar moet je gewoon eens over nadenken wat daar de gevolgen van zijn. Het gevolg van altijd op de top zijn, is dat je nooit verder zal komen. Het enige dat je kunt doen is rondjes blijven lopen rondom de top van de berg. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Maar wat bereik je als je rond ene top je leven lang rondjes blijft lopen? Dan leef je op de top, dat is zo. Misschien ook wel geestelijk. Maar als je tien rondjes rond de top hebt gehad, dan weet je de elfde keer precies wat er gaat komen en kun je geen nieuwe ontdekkingen meer doen.


Maar hoe kun je wel steeds meer leren? Dat kan maar op ene manier: Als je telkens verder gaat. Je levensweg kan een weg zijn waarin je heel je leven rond de top van ene berg blijft lopen. Er zijn ook mensen die er voor kiezen om in het dal te leven, maar ik merk dat dit mij niet past. Maar als ik echt meer wil ontdekken in Gods Koninkrijk, als ik echt God de ruimte wil geven om mij te laten groeien in mijn bediening, dan moet ik dus het lef hebben om het dal in te gaan. Niet om depressief te gaan zitten wezen, maar dan moet ik lef hebben om het dal van strijd en beproeving in te gaan om uiteindelijk bij de volgende bergtop te komen. Weet je dat je alleen maar nieuwe toppen in je geloofsleven en in je bediening kunt ontdekken als je er voor kies om ook door het dal te gaan. Dat kan alleen maar als je er voor kies om die veilig top te verlaten in via het dal naar de volgende top te gaan.


Het dal staat in de Bijbel symbool voor de plaats waar de strijd plaats vindt. De strijd wordt nooit gestreden op de bergtop, maar altijd in het dal. De grootste overwinningen worden dan ook niet gewonnen op de bergtop, maar in het dal. In het dal ga je de strijd aan met dat wat jou tegen zal houden om de nieuwe top te kunnen bereiken. In het dal, haal je de overwinningen. En ik weet dat sommigen zich het dal laten inrollen omdat ze niet meer weten hoe het moet. Dat bedoel ik nu niet. Ik wil je vooral aanmoedigen om de top te verlaten om door het dal, te gaan ervaren dat God meer voor je heeft. Ik wil je uitdagen om met God het dal in te gaan waar de strijd tegen de machten en krachten plaatsvindt om dan ook met God de volgende top te bereiken waar jij nog weer meer mag zien van Gods kracht en heerlijkheid. En de top waarop je nu bent is zo veilig, maar ik geloof dat God je meer wil laten zien, maar dat kost je wel wat. En het is de vraag of jij die kosten wil betalen. Want je veilige top loslaten betekent strijd, aanvechting, onzekerheid en nog veel meer. Maar houdt dan het doel voor ogen waar je het voor doet: God de ruimte geven je nieuwe toppen te laten ontdekken. Bergland is nooit vlak land, maar altijd wisselend in hoogte, tenzij de er voor kiest om rondjes te blijven lopen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu