"En het gebeurde en diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven." (Richteren 7:9) 

Daar sta je dan met minder dan 1% van je leger. Dat is toch het grootste drama wat je kunt bedenken. Dit is echt een kansloze missie. Wie gaat er nu met 300 mannen een oorlog winnen? Dit is toch niet te bedenken? En toch was dit de opdracht van God. De rest kon allemaal terug naar huis, alleen dit kleine groepje mannen mag de strijd aangaan. Ik weet niet hoe dat gevoeld moet hebben. Dat lijkt toch een soort kanonnenvoer? De kans dat je nu nog ooit levend thuiskomt uit deze strijd is eigenlijk voorbij.

 

En dan midden in de nacht komt God naar Gideon toe. En midden in de nacht moet hij opstaan. Midden in de nacht, alleen! God geeft een onbegrijpelijke opdracht, Hij moet opstaan, afdalen naar het kamp van de Midianieten, want het hele leger heeft God in zijn hand gegeven. Dit is toch totaal niet meer logisch? En toch is het precies de waarheid voor Gideon en ook voor ons, want in de geestelijke wereld is het exact hetzelfde. Uiteindelijk is de strijd al gewonnen. Wij hoeven geen enkele vijand te overwinnen, dat is al gebeurt. Het enige wat wij moeten doen is die geestelijke vijanden er aan helpen herinneren dat wij het overwonnen land al ontvangen hebben. 

Gideon moet naar de vijand toegaan met de wetenschap dat het land hem al gegeven is. Hij mag, als hij bang is, nog wel even iemand meenemen, maar meer heeft hij niet nodig. De andere 299 mannen mogen gewoon blijven slapen. Met twee man naar een leger dat zo talrijk is als sprinkhanen en gelovend dat de strijd al gestreden is. Kunnen wij geloven dat wij niet hoeven te strijden? 

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms echt heel moeilijk vind. Soms gaat het er stevig aan toe en ben ik geneigd te denken dat het afhangt van mijn strijd, van mijn inzet en van hoe ik aanpak, maar het is niet waar. Natuurlijk moeten wij onze dingen doen, maar het hangt nooit af van mijn strijden, maar slechts van mijn geloof in Jezus' overwinning. Dat is het enige dat het verschil maakt, en als ik dat doe en op die manier, welke geestelijke macht dan ook, aanspreek, zal hij wijken, niet vanwege mijn strijd, maar vanwege de overwinning waarin wij delen door het werk van Jezus. 

Dan lopen wij het dal in, midden tussen een leger dat machtiger is dan wij, maar dat al in onze hand is gegeven. Op die manier lijkt de strijd onmogelijk, maar we gaan ook niet een strijd in die nog beslist moet worden, maar een strijd die al beslist is en waar we alleen de overwinning over hoeven op te eisen. Dat is wat God doet voor ons. Hij verlost Israël door Gideon, maar Gideon hoeft tegelijk niets anders te doen dan gewoon de overwinning op te eisen en het land dat hem in handen is gegeven in te nemen. 

Gebed: HEER, alleen Uw overwinning, maakt dat ik een winnaar ben, ik ga de vijand tegemoet in Uw overwinning en de winst is zeker.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu