"En het gebeurde en diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven." (Richteren 7:9) 

Daar sta je dan met minder dan 1% van je leger. Dat is toch het grootste drama wat je kunt bedenken. Dit is echt een kansloze missie. Wie gaat er nu met 300 mannen een oorlog winnen? Dit is toch niet te bedenken? En toch was dit de opdracht van God. De rest kon allemaal terug naar huis, alleen dit kleine groepje mannen mag de strijd aangaan. Ik weet niet hoe dat gevoeld moet hebben. Dat lijkt toch een soort kanonnenvoer? De kans dat je nu nog ooit levend thuiskomt uit deze strijd is eigenlijk voorbij.

 

En dan midden in de nacht komt God naar Gideon toe. En midden in de nacht moet hij opstaan. Midden in de nacht, alleen! God geeft een onbegrijpelijke opdracht, Hij moet opstaan, afdalen naar het kamp van de Midianieten, want het hele leger heeft God in zijn hand gegeven. Dit is toch totaal niet meer logisch? En toch is het precies de waarheid voor Gideon en ook voor ons, want in de geestelijke wereld is het exact hetzelfde. Uiteindelijk is de strijd al gewonnen. Wij hoeven geen enkele vijand te overwinnen, dat is al gebeurt. Het enige wat wij moeten doen is die geestelijke vijanden er aan helpen herinneren dat wij het overwonnen land al ontvangen hebben. 

Gideon moet naar de vijand toegaan met de wetenschap dat het land hem al gegeven is. Hij mag, als hij bang is, nog wel even iemand meenemen, maar meer heeft hij niet nodig. De andere 299 mannen mogen gewoon blijven slapen. Met twee man naar een leger dat zo talrijk is als sprinkhanen en gelovend dat de strijd al gestreden is. Kunnen wij geloven dat wij niet hoeven te strijden? 

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms echt heel moeilijk vind. Soms gaat het er stevig aan toe en ben ik geneigd te denken dat het afhangt van mijn strijd, van mijn inzet en van hoe ik aanpak, maar het is niet waar. Natuurlijk moeten wij onze dingen doen, maar het hangt nooit af van mijn strijden, maar slechts van mijn geloof in Jezus' overwinning. Dat is het enige dat het verschil maakt, en als ik dat doe en op die manier, welke geestelijke macht dan ook, aanspreek, zal hij wijken, niet vanwege mijn strijd, maar vanwege de overwinning waarin wij delen door het werk van Jezus. 

Dan lopen wij het dal in, midden tussen een leger dat machtiger is dan wij, maar dat al in onze hand is gegeven. Op die manier lijkt de strijd onmogelijk, maar we gaan ook niet een strijd in die nog beslist moet worden, maar een strijd die al beslist is en waar we alleen de overwinning over hoeven op te eisen. Dat is wat God doet voor ons. Hij verlost Israël door Gideon, maar Gideon hoeft tegelijk niets anders te doen dan gewoon de overwinning op te eisen en het land dat hem in handen is gegeven in te nemen. 

Gebed: HEER, alleen Uw overwinning, maakt dat ik een winnaar ben, ik ga de vijand tegemoet in Uw overwinning en de winst is zeker.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu