"En het gebeurde en diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven." (Richteren 7:9) 

Daar sta je dan met minder dan 1% van je leger. Dat is toch het grootste drama wat je kunt bedenken. Dit is echt een kansloze missie. Wie gaat er nu met 300 mannen een oorlog winnen? Dit is toch niet te bedenken? En toch was dit de opdracht van God. De rest kon allemaal terug naar huis, alleen dit kleine groepje mannen mag de strijd aangaan. Ik weet niet hoe dat gevoeld moet hebben. Dat lijkt toch een soort kanonnenvoer? De kans dat je nu nog ooit levend thuiskomt uit deze strijd is eigenlijk voorbij.

 

En dan midden in de nacht komt God naar Gideon toe. En midden in de nacht moet hij opstaan. Midden in de nacht, alleen! God geeft een onbegrijpelijke opdracht, Hij moet opstaan, afdalen naar het kamp van de Midianieten, want het hele leger heeft God in zijn hand gegeven. Dit is toch totaal niet meer logisch? En toch is het precies de waarheid voor Gideon en ook voor ons, want in de geestelijke wereld is het exact hetzelfde. Uiteindelijk is de strijd al gewonnen. Wij hoeven geen enkele vijand te overwinnen, dat is al gebeurt. Het enige wat wij moeten doen is die geestelijke vijanden er aan helpen herinneren dat wij het overwonnen land al ontvangen hebben. 

Gideon moet naar de vijand toegaan met de wetenschap dat het land hem al gegeven is. Hij mag, als hij bang is, nog wel even iemand meenemen, maar meer heeft hij niet nodig. De andere 299 mannen mogen gewoon blijven slapen. Met twee man naar een leger dat zo talrijk is als sprinkhanen en gelovend dat de strijd al gestreden is. Kunnen wij geloven dat wij niet hoeven te strijden? 

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms echt heel moeilijk vind. Soms gaat het er stevig aan toe en ben ik geneigd te denken dat het afhangt van mijn strijd, van mijn inzet en van hoe ik aanpak, maar het is niet waar. Natuurlijk moeten wij onze dingen doen, maar het hangt nooit af van mijn strijden, maar slechts van mijn geloof in Jezus' overwinning. Dat is het enige dat het verschil maakt, en als ik dat doe en op die manier, welke geestelijke macht dan ook, aanspreek, zal hij wijken, niet vanwege mijn strijd, maar vanwege de overwinning waarin wij delen door het werk van Jezus. 

Dan lopen wij het dal in, midden tussen een leger dat machtiger is dan wij, maar dat al in onze hand is gegeven. Op die manier lijkt de strijd onmogelijk, maar we gaan ook niet een strijd in die nog beslist moet worden, maar een strijd die al beslist is en waar we alleen de overwinning over hoeven op te eisen. Dat is wat God doet voor ons. Hij verlost Israël door Gideon, maar Gideon hoeft tegelijk niets anders te doen dan gewoon de overwinning op te eisen en het land dat hem in handen is gegeven in te nemen. 

Gebed: HEER, alleen Uw overwinning, maakt dat ik een winnaar ben, ik ga de vijand tegemoet in Uw overwinning en de winst is zeker.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu