In de hoop al zalig

 

"Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij het hopen wat wij niet zien, dan verwachten we het met volharding." (Romeinen 8:24 en 25)

 

De schepping zucht en wij zuchten mee. Hier op aarde is het niet. Soms stapelen de slechte berichten zich op, soms overspoelt de ellende je. Wij zuchten, ook in ons lichaam en we zien uit naar de verlossing van ons lichaam. Tenminste, als het goed is wel. Natuurlijk zal dit de ene keer veel sterker zijn dan de andere keer en soms zijn er nog zoveel dingen belangrijk. Maar uiteindelijk besef je als gelovige dat het hier op aarde niet is. En we verlangen naar het volmaakte. Want dat volmaakte is er nog niet. Sterker nog, de zaligheid is echt nog geen feit, wij hopen er slechts op.

Paulus zegt dat wij in de hoop zalig zijn geworden, maar dat betekent tegelijk ook dat wew nog niet zalig zijn. Dat klinkt wel wat apart, want geestelijk is de zaligheid toch een feit? In Christus ben je al zalig. Dat is zo, maar in de lichamelijke ervaring zijn we dit nog niet en is dit de hoop waarin we zalig zijn geworden. We zijn wel zalig geworden, maar nog in de hoop. Nog niet letterlijk dus. En zolang we nog niet letterlijk, lichamelijk zalig zijn, geloven we wel dat we het straks zullen ontvangen. Daar is geen twijfel over, absoluut niet! En dat geloof waarin wij uitzien, noemt Paulus de hoop waarin we zalig zijn geworden.

 

En natuurlijk is dat precies wat het is. Want we hopen erop. En natuurlijk bedoelt Paulus niet een hoop die onzeker is, maar een hoop die Bijbels vast is. Het is een zaligheid die absoluut zeker is dat we die uiteindelijk zullen ontvangen! Uiteindelijk wel, maar nu hebben we deze zaligheid nog pas in de hoop ontvangen. En zodra deze hoop vervuld is, zal het ook geen hoop meer zijn. Hoop die vervuld is, is namelijk een feit en zolang onze lichamelijke zaligheid nog geen feit is, is dit nog een hoop. 

 

Straks zal deze hoop werkelijk en helemaal vervuld worden, daar moeten we nu nog even op wachten. Maar omdat we het nog niet zien blijven we hopen in geloof! Hopen op dat wat zeker zal komen. En nee, laat in die hoop geen twijfel toe, want Jezus' werk is vast en zeker. Het werk van Jezus is je deel al geworden in het geloof, maar lichamelijk moet je dit nog ontvangen. En hoe we hopen? Maar op ene manier: met volharding. We zetten ons hart helemaal op deze hoop, tot het moment dat we deze hoop vervuld zullen krijgen. En nog even moeten we volharden, we zuchten, verlangend naar Jezus' komst. We zuchten als in barendsnood met de schepping mee, totdat straks de geboorte van de nieuwe dag er zal zijn. Totdat onze hoop zal overgaan in aanschouwen, want de hoop waarin we zijn zaliggeworden is al een zaligheid die we in hoop hebben ontvangen. Het is als een kado, wat we nu nog niet mogen uitpakken, maar wat we wel hebben ontvangen.

 

Gebed: Vader, ondanks mijn zuchten met de schepping en ondanks mijn lichaam dat verlangt naar de verlossing, heb ik het kado van de zaligheid al ontvangen, maar het kadopapier van de hoop zit er nog omheen. Maar ik geloof dat we het al hebben gekregen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom