"Daarom zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk." (Richteren 7:4a) 

Hoeveel mensen denk jij dat je nodig hebt om een compleet leger, zo groot als sprinkhanen die het hele land kaalvreten, te kunnen verslaan? Doe er maar zoveel mogelijk. Tenminste dat zou ik zeggen. Hoeveel mensen heb jij nodig, als God zou vragen om heen Nederland te laten zien dat Hij God is? Ik geloof dat ik een bediening nodig zou hebben met duizenden christenen in Nederland. En met de geschiedenis van Gideon wordt niet gezegd dat er maar een paar mensen nodig zijn en dat de rest gewoon achterover mag leunen. Dit is wat we in de kerk nog wel eens zien gebeuren. Het gaat in deze geschiedenis juist over een bemoediging dat de strijd niet afhankelijk is van de hoeveelheid mensen, maar hoe God kan werken met Zijn kracht.

 

Gideon heeft lang getwijfeld over de opdracht van God. Vooral wilde hij heel zeker weten of het inderdaad Gods plan en Gods weg was om de vijand te gaan verslaan. Ondanks het offer dat de Engel in brand stak, heeft Gideon nog twee keer een bevestiging gevraagd. En God bleef geduldig wachten tot Gideon zeker wist dat het om Gods plan voor Israël ging. Gideon ging ook echt niet over één nacht ijs. Maar nu hij het zeker weet, roept hij een compleet leger bij elkaar van 32.000 man. Eigenlijk is dit wel heel opmerkelijk, want het volk was gewend geraakt om weg te kruipen. Blijkbaar is de aanwezigheid van een leider, onder leiding van de Heilige Geest, iets dat helpend is. Besef ook als jij mag staan in je bediening, dat dit ook anderen in beweging zet en hoop laat geven. Als jij gaat luisteren naar Gods plan en naar Gods stem, dan bemoedig jij daar ook anderen mee. 

Maar dan zegt God ook dat dit grote leger te veel is. Gideon moet iedereen wegsturen die bang is. Dat is geen veroordeling, maar zo werkt het wel in de strijd van God. Angst wordt feilloos door de vijand opgemerkt. In de geestelijke strijd is dat ook zo. Als wij niet in onze autoriteit durven te gaan staan die we in Christus hebben, dan zal de vijand altijd kunnen terugslaan. Niet iedereen is geschikt als strijder. Soms kost dat echt tijd! Zolang je bang bent, ben je kwetsbaar.  

Uiteindelijk blijven er 10.000 over. Ik kan mij voorstellen dat Gideon gedacht heeft dat dit echt niet kan. En dan zegt God, terwijl hij daar staat met 10.000 man, dat dit nog teveel is. En ondertussen ziet Gideon een enorme vijand en God zegt: "Dit zijn er teveel." En God geeft nog een selectieprocedure. Ze moeten water drinken en degenen die bukken bij de rivier en het water met hun handen naar hun mond brengen en het oplikken, die mogen mee. De rest moet achterblijven. Ik geloof dat we niet bezig moeten zijn met de vraag over de verschillen van water drinken. God selecteert degenen die de strijd aankunnen. Het zijn er maar 300! Dat is minder dan 1% van het leger dat bij elkaar geroepen was. En toch zal God door deze mannen het wonder van Zijn overwinning geven. Er is maar ene vraag: durven wij, met God tot het uiterste te gaan? Zelfs als Hij maar 1% van onze kracht wil gebruiken? 

Gebed: HEER, ook als U maar 1% wil gebruiken, dan ben ik beschikbaar. Ik geef mij voor 100%, maar U mag het doen, zoals U het wilt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu