"Daarom zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk." (Richteren 7:4a) 

Hoeveel mensen denk jij dat je nodig hebt om een compleet leger, zo groot als sprinkhanen die het hele land kaalvreten, te kunnen verslaan? Doe er maar zoveel mogelijk. Tenminste dat zou ik zeggen. Hoeveel mensen heb jij nodig, als God zou vragen om heen Nederland te laten zien dat Hij God is? Ik geloof dat ik een bediening nodig zou hebben met duizenden christenen in Nederland. En met de geschiedenis van Gideon wordt niet gezegd dat er maar een paar mensen nodig zijn en dat de rest gewoon achterover mag leunen. Dit is wat we in de kerk nog wel eens zien gebeuren. Het gaat in deze geschiedenis juist over een bemoediging dat de strijd niet afhankelijk is van de hoeveelheid mensen, maar hoe God kan werken met Zijn kracht.

 

Gideon heeft lang getwijfeld over de opdracht van God. Vooral wilde hij heel zeker weten of het inderdaad Gods plan en Gods weg was om de vijand te gaan verslaan. Ondanks het offer dat de Engel in brand stak, heeft Gideon nog twee keer een bevestiging gevraagd. En God bleef geduldig wachten tot Gideon zeker wist dat het om Gods plan voor Israël ging. Gideon ging ook echt niet over één nacht ijs. Maar nu hij het zeker weet, roept hij een compleet leger bij elkaar van 32.000 man. Eigenlijk is dit wel heel opmerkelijk, want het volk was gewend geraakt om weg te kruipen. Blijkbaar is de aanwezigheid van een leider, onder leiding van de Heilige Geest, iets dat helpend is. Besef ook als jij mag staan in je bediening, dat dit ook anderen in beweging zet en hoop laat geven. Als jij gaat luisteren naar Gods plan en naar Gods stem, dan bemoedig jij daar ook anderen mee. 

Maar dan zegt God ook dat dit grote leger te veel is. Gideon moet iedereen wegsturen die bang is. Dat is geen veroordeling, maar zo werkt het wel in de strijd van God. Angst wordt feilloos door de vijand opgemerkt. In de geestelijke strijd is dat ook zo. Als wij niet in onze autoriteit durven te gaan staan die we in Christus hebben, dan zal de vijand altijd kunnen terugslaan. Niet iedereen is geschikt als strijder. Soms kost dat echt tijd! Zolang je bang bent, ben je kwetsbaar.  

Uiteindelijk blijven er 10.000 over. Ik kan mij voorstellen dat Gideon gedacht heeft dat dit echt niet kan. En dan zegt God, terwijl hij daar staat met 10.000 man, dat dit nog teveel is. En ondertussen ziet Gideon een enorme vijand en God zegt: "Dit zijn er teveel." En God geeft nog een selectieprocedure. Ze moeten water drinken en degenen die bukken bij de rivier en het water met hun handen naar hun mond brengen en het oplikken, die mogen mee. De rest moet achterblijven. Ik geloof dat we niet bezig moeten zijn met de vraag over de verschillen van water drinken. God selecteert degenen die de strijd aankunnen. Het zijn er maar 300! Dat is minder dan 1% van het leger dat bij elkaar geroepen was. En toch zal God door deze mannen het wonder van Zijn overwinning geven. Er is maar ene vraag: durven wij, met God tot het uiterste te gaan? Zelfs als Hij maar 1% van onze kracht wil gebruiken? 

Gebed: HEER, ook als U maar 1% wil gebruiken, dan ben ik beschikbaar. Ik geef mij voor 100%, maar U mag het doen, zoals U het wilt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu