"Daarom zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk." (Richteren 7:4a) 

Hoeveel mensen denk jij dat je nodig hebt om een compleet leger, zo groot als sprinkhanen die het hele land kaalvreten, te kunnen verslaan? Doe er maar zoveel mogelijk. Tenminste dat zou ik zeggen. Hoeveel mensen heb jij nodig, als God zou vragen om heen Nederland te laten zien dat Hij God is? Ik geloof dat ik een bediening nodig zou hebben met duizenden christenen in Nederland. En met de geschiedenis van Gideon wordt niet gezegd dat er maar een paar mensen nodig zijn en dat de rest gewoon achterover mag leunen. Dit is wat we in de kerk nog wel eens zien gebeuren. Het gaat in deze geschiedenis juist over een bemoediging dat de strijd niet afhankelijk is van de hoeveelheid mensen, maar hoe God kan werken met Zijn kracht.

 

Gideon heeft lang getwijfeld over de opdracht van God. Vooral wilde hij heel zeker weten of het inderdaad Gods plan en Gods weg was om de vijand te gaan verslaan. Ondanks het offer dat de Engel in brand stak, heeft Gideon nog twee keer een bevestiging gevraagd. En God bleef geduldig wachten tot Gideon zeker wist dat het om Gods plan voor Israël ging. Gideon ging ook echt niet over één nacht ijs. Maar nu hij het zeker weet, roept hij een compleet leger bij elkaar van 32.000 man. Eigenlijk is dit wel heel opmerkelijk, want het volk was gewend geraakt om weg te kruipen. Blijkbaar is de aanwezigheid van een leider, onder leiding van de Heilige Geest, iets dat helpend is. Besef ook als jij mag staan in je bediening, dat dit ook anderen in beweging zet en hoop laat geven. Als jij gaat luisteren naar Gods plan en naar Gods stem, dan bemoedig jij daar ook anderen mee. 

Maar dan zegt God ook dat dit grote leger te veel is. Gideon moet iedereen wegsturen die bang is. Dat is geen veroordeling, maar zo werkt het wel in de strijd van God. Angst wordt feilloos door de vijand opgemerkt. In de geestelijke strijd is dat ook zo. Als wij niet in onze autoriteit durven te gaan staan die we in Christus hebben, dan zal de vijand altijd kunnen terugslaan. Niet iedereen is geschikt als strijder. Soms kost dat echt tijd! Zolang je bang bent, ben je kwetsbaar.  

Uiteindelijk blijven er 10.000 over. Ik kan mij voorstellen dat Gideon gedacht heeft dat dit echt niet kan. En dan zegt God, terwijl hij daar staat met 10.000 man, dat dit nog teveel is. En ondertussen ziet Gideon een enorme vijand en God zegt: "Dit zijn er teveel." En God geeft nog een selectieprocedure. Ze moeten water drinken en degenen die bukken bij de rivier en het water met hun handen naar hun mond brengen en het oplikken, die mogen mee. De rest moet achterblijven. Ik geloof dat we niet bezig moeten zijn met de vraag over de verschillen van water drinken. God selecteert degenen die de strijd aankunnen. Het zijn er maar 300! Dat is minder dan 1% van het leger dat bij elkaar geroepen was. En toch zal God door deze mannen het wonder van Zijn overwinning geven. Er is maar ene vraag: durven wij, met God tot het uiterste te gaan? Zelfs als Hij maar 1% van onze kracht wil gebruiken? 

Gebed: HEER, ook als U maar 1% wil gebruiken, dan ben ik beschikbaar. Ik geef mij voor 100%, maar U mag het doen, zoals U het wilt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu