"Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen." (Richteren 6:34) 

Er gebeurt in hele korte tijd, heel veel in de omstandigheden van Gideon, maar ook in de omstandigheden van Israël en zeker in de omstandigheden van zijn dorpsgenoten. Eigenlijk zullen dat voornamelijk familieleden zijn geweest. Al eerder in het hoofdstuk wordt Gideon genoemd als iemand die behoord bij Abiëzer. En als je nog eens goed leest en bedenkt dat de gewijdde paal van Baäl en het altaar van zijn vader zijn, maakt ook nog eens duidelijk dat de afkomst van Gideon niet de beste is. Die hele dorpsgemeenschap knielde voor Baäl en zijn vader blijkt daarin een grote rol te hebben. En juist zijn vader laat de god zelf zijn zoon straffen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

 

Was dit geloof van zijn vader? Of wist zijn vader dat God werkelijk Zich openbaarde en Baäl geen schijn van kans had? We weten het niet, maar wat er kort na die situatie gebeurd is nogal opzienbarend. Heel Midian en Amalek lag ondertussen weer klaar voor de strijd en ze waren de Jordaan al over. Eigenlijk is het een scenario dat niet best is. Maar dan gaat God verder met Gideon. En het lastige voor ons is, dat er een heleboel zaken onbesproken blijven.  

Er staat alleen dat de Geest van de HEER Gideon bekleedde. Meer staat er niet, maar dat is wel gelijk het verschil. Als de Geest van de HEER over je komt, bepalen niet langer de omstandigheden je manier van handelen, maar doet God dat Zelf. En als er al angst zou zijn, dan is dat verdwenen op het moment dat Gods Geest Gideon in beweging ging zetten. Maar weet je, zo werkt het ook gewoon bij God. Als God een opdracht geeft, laat Hij je die nooit alleen uitvoeren. Gideon had de belofte ook al gekregen dat God met hem zou zijn, maar ook zonder die belofte is God niet anders. Zou God je een opdracht geven voor Hem, die onmogelijk zou zijn? 

Op het moment dat de Geest over Gideon komt, is gelijk alles anders. Gideon pakt de bazuin en het hele dorp staat op en gaat achter Gideon aan. Zijn hele familie, die hem net nog ter dood wilde brengen, staat nu op en gaat achter hem aan. Dit is toch bijna niet te begrijpen. Denk jij dat dit mogelijk is, als jij midden in een familie zit, die uiteindelijk niets met Jezus hebben, of als je in een gemeente zit waar het Evangelie van het Koninkrijk geen ruimte krijgen en de overwinning van Jezus nooit gevierd wordt? Op het moment dat het Gods tijd is, wordt alles anders. Op één moment staat iedereen op, terwijl de vijand machtig en groot is, maar als de bazuin klinkt, lijkt iedereen er geloof in te krijgen. 

Zou jij op deze manier geloof in Gods overwinning willen overbrengen? Niet in jouw kracht, dat kan niet, maar wel in Gods kracht, want als Gods Geest komt, verandert alles. Dan verandert zelfs de stemming van 'tegen' naar 'voor'. Als God je roept, zorgt Hij ook voor de rest. 

Gebed: HEER, de strijd is van U en als U mij roept, wil ik geloven dat U het ook door mij heen zult doen. Zo wil ik beschikbaar zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu