"En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat." (Richteren 6:25) 

Ik preekte ooit in Rotterdam over deze geschiedenis van Gideon op een plaats waar het verlangen was het heel Rotterdam voor Jezus zou worden. Dat betekent tegelijk wel dat je als hoorder van zo'n preek moet beseffen dat het niet alleen over Gideon gaat, maar ook over jou. Als je dat bedenkt ligt er een opdracht die heel erg groot is. Maar als je dan ook bedenkt wat Gideon moet doen, dan schrik je bijna van de opdracht die Gideon krijgt. Die opdracht vertaalde ik op dat moment even naar een Rotterdamse variant. En dan komt het ineens erg dichtbij.

 

Wat moet Gideon doen? Hij moet in de eerste plaats zorgen voor offerdieren, maar voordat hij moet gaan offeren, moet hij een bijna onmogelijk opdracht uitvoeren. Hij moet de gewijdde paal omver halen. De paal die aanbeden werd als God. Het volkssymbool bij uitstek, als die paal omver zou gaan, is het leven eigenlijk weg. Ik vroeg in Rotterdam: "Stel je voor dat God aan jou vraagt om de afgod van Rotterdam te slopen, wat zou er gebeuren? Wat is trouwens de afgod van Rotterdam?" De plek waar ik op dat moment sprak was een plek waar echt geen nette kerkmensen zaten, maar meer mensen uit de goot van de samenleving. Direct gaf er iemand antwoord: "De Kuip" 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niets heb met die club, maar het antwoord stemde wel tot nadenken, want stel je voor dat je midden in de nacht deze afgod gaat slopen? Direct reageerde die Rotterdammer in plat Rotterdams: "Dan maken ze je af." Dat is nu precies de kern wat er hier in deze geschiedenis gebeurt. Die gewijde paal en het altaar dat erbij stond is heilig, daar moet je niet aankomen. Maar Gideon kreeg op de opdracht om alles met de grond gelijk te maken. Als je zou vragen wat het gevolg is, dan zou iedereen zeggen: "Dan maken ze je af." 

Dit is toch de opdracht voor Gideon. Dat is niet misselijk, als God je deze opdracht geeft, maar tegelijk is het zo logisch, want God wil geen andere goden naast Zich. Dus ook geen palen die als god aanbeden worden. Juist hierdoor waren de vijanden het land binnengevallen, juist hierdoor was het oordeel van God gekomen over Israël. Ik weet niet wat jij ervaart, maar heb het lef eens om aan een afgod te komen. En die zijn er heel wat. Binnen de kerk allerlei tradities, in de hele wereld om ons heen, waar wij ook gewoon deel van uitmaken, materialisme, rechten die we zouden hebben. 

Uiteindelijk zorgen afgoden altijd dat we God kwijtraken, onze relatie met Hem kwijt raken en ga zo maar door. Uiteindelijk raakt God uit beeld. De vraag is of wij durven om de strijd met al die afgoden aan te gaan omdat God het van ons vraagt en Hem weer op de eerste plaats te zetten. 

Gebed: HEER, U verdient de eerste plaats en ook de enige plaats van aanbidding. Als U mij vraagt afgoden omver te halen, zal ik luisteren, wat de gevolgen ook zijn, ik wil slechts in aanbidding leven voor U en onder Uw zegen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu