"En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat." (Richteren 6:25) 

Ik preekte ooit in Rotterdam over deze geschiedenis van Gideon op een plaats waar het verlangen was het heel Rotterdam voor Jezus zou worden. Dat betekent tegelijk wel dat je als hoorder van zo'n preek moet beseffen dat het niet alleen over Gideon gaat, maar ook over jou. Als je dat bedenkt ligt er een opdracht die heel erg groot is. Maar als je dan ook bedenkt wat Gideon moet doen, dan schrik je bijna van de opdracht die Gideon krijgt. Die opdracht vertaalde ik op dat moment even naar een Rotterdamse variant. En dan komt het ineens erg dichtbij.

 

Wat moet Gideon doen? Hij moet in de eerste plaats zorgen voor offerdieren, maar voordat hij moet gaan offeren, moet hij een bijna onmogelijk opdracht uitvoeren. Hij moet de gewijdde paal omver halen. De paal die aanbeden werd als God. Het volkssymbool bij uitstek, als die paal omver zou gaan, is het leven eigenlijk weg. Ik vroeg in Rotterdam: "Stel je voor dat God aan jou vraagt om de afgod van Rotterdam te slopen, wat zou er gebeuren? Wat is trouwens de afgod van Rotterdam?" De plek waar ik op dat moment sprak was een plek waar echt geen nette kerkmensen zaten, maar meer mensen uit de goot van de samenleving. Direct gaf er iemand antwoord: "De Kuip" 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niets heb met die club, maar het antwoord stemde wel tot nadenken, want stel je voor dat je midden in de nacht deze afgod gaat slopen? Direct reageerde die Rotterdammer in plat Rotterdams: "Dan maken ze je af." Dat is nu precies de kern wat er hier in deze geschiedenis gebeurt. Die gewijde paal en het altaar dat erbij stond is heilig, daar moet je niet aankomen. Maar Gideon kreeg op de opdracht om alles met de grond gelijk te maken. Als je zou vragen wat het gevolg is, dan zou iedereen zeggen: "Dan maken ze je af." 

Dit is toch de opdracht voor Gideon. Dat is niet misselijk, als God je deze opdracht geeft, maar tegelijk is het zo logisch, want God wil geen andere goden naast Zich. Dus ook geen palen die als god aanbeden worden. Juist hierdoor waren de vijanden het land binnengevallen, juist hierdoor was het oordeel van God gekomen over Israël. Ik weet niet wat jij ervaart, maar heb het lef eens om aan een afgod te komen. En die zijn er heel wat. Binnen de kerk allerlei tradities, in de hele wereld om ons heen, waar wij ook gewoon deel van uitmaken, materialisme, rechten die we zouden hebben. 

Uiteindelijk zorgen afgoden altijd dat we God kwijtraken, onze relatie met Hem kwijt raken en ga zo maar door. Uiteindelijk raakt God uit beeld. De vraag is of wij durven om de strijd met al die afgoden aan te gaan omdat God het van ons vraagt en Hem weer op de eerste plaats te zetten. 

Gebed: HEER, U verdient de eerste plaats en ook de enige plaats van aanbidding. Als U mij vraagt afgoden omver te halen, zal ik luisteren, wat de gevolgen ook zijn, ik wil slechts in aanbidding leven voor U en onder Uw zegen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu