"En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat." (Richteren 6:25) 

Ik preekte ooit in Rotterdam over deze geschiedenis van Gideon op een plaats waar het verlangen was het heel Rotterdam voor Jezus zou worden. Dat betekent tegelijk wel dat je als hoorder van zo'n preek moet beseffen dat het niet alleen over Gideon gaat, maar ook over jou. Als je dat bedenkt ligt er een opdracht die heel erg groot is. Maar als je dan ook bedenkt wat Gideon moet doen, dan schrik je bijna van de opdracht die Gideon krijgt. Die opdracht vertaalde ik op dat moment even naar een Rotterdamse variant. En dan komt het ineens erg dichtbij.

 

Wat moet Gideon doen? Hij moet in de eerste plaats zorgen voor offerdieren, maar voordat hij moet gaan offeren, moet hij een bijna onmogelijk opdracht uitvoeren. Hij moet de gewijdde paal omver halen. De paal die aanbeden werd als God. Het volkssymbool bij uitstek, als die paal omver zou gaan, is het leven eigenlijk weg. Ik vroeg in Rotterdam: "Stel je voor dat God aan jou vraagt om de afgod van Rotterdam te slopen, wat zou er gebeuren? Wat is trouwens de afgod van Rotterdam?" De plek waar ik op dat moment sprak was een plek waar echt geen nette kerkmensen zaten, maar meer mensen uit de goot van de samenleving. Direct gaf er iemand antwoord: "De Kuip" 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niets heb met die club, maar het antwoord stemde wel tot nadenken, want stel je voor dat je midden in de nacht deze afgod gaat slopen? Direct reageerde die Rotterdammer in plat Rotterdams: "Dan maken ze je af." Dat is nu precies de kern wat er hier in deze geschiedenis gebeurt. Die gewijde paal en het altaar dat erbij stond is heilig, daar moet je niet aankomen. Maar Gideon kreeg op de opdracht om alles met de grond gelijk te maken. Als je zou vragen wat het gevolg is, dan zou iedereen zeggen: "Dan maken ze je af." 

Dit is toch de opdracht voor Gideon. Dat is niet misselijk, als God je deze opdracht geeft, maar tegelijk is het zo logisch, want God wil geen andere goden naast Zich. Dus ook geen palen die als god aanbeden worden. Juist hierdoor waren de vijanden het land binnengevallen, juist hierdoor was het oordeel van God gekomen over Israël. Ik weet niet wat jij ervaart, maar heb het lef eens om aan een afgod te komen. En die zijn er heel wat. Binnen de kerk allerlei tradities, in de hele wereld om ons heen, waar wij ook gewoon deel van uitmaken, materialisme, rechten die we zouden hebben. 

Uiteindelijk zorgen afgoden altijd dat we God kwijtraken, onze relatie met Hem kwijt raken en ga zo maar door. Uiteindelijk raakt God uit beeld. De vraag is of wij durven om de strijd met al die afgoden aan te gaan omdat God het van ons vraagt en Hem weer op de eerste plaats te zetten. 

Gebed: HEER, U verdient de eerste plaats en ook de enige plaats van aanbidding. Als U mij vraagt afgoden omver te halen, zal ik luisteren, wat de gevolgen ook zijn, ik wil slechts in aanbidding leven voor U en onder Uw zegen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu