"Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven." (Richteren 6:23) 

Je zou God maar ontmoeten, zoals Gideon. En volgens mij komt Gideon pas als het meeste achter de rug is rondom zijn roeping, tot het besef wat er eigenlijk echt gebeurt. Gideon vroeg om een teken. Dat was niet zo vreemd, dat zagen we gisteren al wel. Maar als het dan is gebeurd, dan denkt Gideon wel dat zijn laatste uur heeft geslagen. Heb jij dat ook wel eens, dat je ineens tot het besef komt van: "wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd?" Dat moet bij Gideon ongeveer zijn gebeurd.

 

Het teken dat Gideon vroeg, ging veel verder dan dat hij zelf had bedacht. Het enige dat Gideon vroeg was of de Engel hem een teken wilde geven dat dit echt van God was. En wat Gideon toen bedacht was dat hij even weg zou gaan om wat eten te halen en dat die man, de Engel, er nog zou zijn als hij terugkwam, want hij wilde voor Hem eten klaarmaken. En op het moment dat hij dan terugkomt, zegt die Engel: "Leg het geitenbokje en de ongezuurde broden op een rots en giet het kooknat er overheen. Dan kom je met een complete maaltijd aan bij die Engel, en dan zegt Hij dat Gideon het op een rots moet leggen. 

Vervolgens gaat de Engel er naartoe, raakt het met zijn staf aan en in plaats van een maaltijd, wordt het een offer. De vlammen slaan uit de rots en verteert alles. Dat is het moment dat Gideon weet: dit is God Zelf. En op dat moment slaat de angst om zijn hart. Ik denk niet dat wij zo'n soort ervaring hebben. Maar het gevolg van Gideon is wel heel logisch. Als God dan zo dichtbij is geweest, dan ku je bij Zijn heiligheid niet bestaan. Misschien is dat besef bij ons wel eens ver weg geraakt. Een Israëliet wist wat de heiligheid van God was. Die heiligheid is nu voor ons ook niet veranderd. Zonder verzoening is God absoluut een verterend vuur. En Gideon beseft dit helemaal. 

Als Gideon dan denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen dan stelt God hem gerust. En dan laat God Zijn karakter zien tegenover degenen die Zijn dienstknechten zijn. God ontmoet ons met deze woorden: Vrede zij jullie. Zo gaat God om met degenen die Hij roept in Zijn Koninkrijk. Al hebben wij soms een teken nodig, al draaien wij soms de werkelijkheid om, God komt met vrede naar hen toe die Hij wil zenden in deze wereld. En Hij zegt erbij: "Je zult niet sterven en je hoeft niet bang te zijn." 

Je hoeft niet bang te zijn om te gaan in de bestemming die God voor je heeft, maar als God zegt dat Hij met je zal gaan, dan gaat Hij met vrede met je mee. God leeft in vrede met jou en jij met Hem en vanuit die rust en vrede mag jij gaan wandelen in de bediening die God voor je heeft. Strijdbare held, God is er met Zijn vrede bij. 

Gebed: HEER, U ontmoet mij met vrede, zelfs als ik veel te weinig Uw heiligheid beseft. Maar met U erbij, durf ik te gaan, waar U mij ook maar zendt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu