"En hij zei tegen Hem: Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt." (Richteren 6:17) 

Heb jij er wel eens over nagedacht wat jij voor een teken zou willen hebben van God? Ik hoor wel eens van mensen die willen graag een briefje op hun nachtkastje. Ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen dan gewoon van: "je moet God gewoon vertrouwen en je mag niet om een teken vragen." Maar kun je zo makkelijk je er vanaf maken? Je zou er maar voorstaan zoals Gideon.

 

Je moet je even bedenken dat er een man naar je toe komt terwijl je in oorlogsgebied bent. Je durft niets meer dan alleen vluchten en daar houdt het mee op. Die man die naar je toekomt zegt dat hij een engel van God is. Zo ziet hij er niet bepaald uit, het is een gewone man. En deze man zegt dan tegen je, terwijl de kanonnen bulderen dat jij een strijdbare held bent en dat jij die machtige vijand gaat overwinnen. En hij zegt erbij dat God met je zal zijn en dat Hij je zendt. En dan lijkt het er op dat die man gaat vertrekken en jou, met deze boodschap alleen achterlaat. Vervolgens sta jij op en dan ga jij even die hele grote vijand te lijf? 

Weet je wat ik zou doen? Ik zou tegen die man zeggen: "Heel mooi dat u dat denkt, maar ik denk toch dat het zo niet is. Wie zegt mij dat God met mij zal zijn en dat Hij mij zendt?" Ik zou in ieder geval niet gelijk bedenken dat dit allemaal klopte. Sterker nog, ik zou er niets van geloven. Elke man op deze wereld zou wel met zo'n boodschap kunnen komen. Ik zou echt een bevestiging van God moeten hebben en het liefst gewoon een duidelijk teken, om dit te geloven. Ik wil best geloven dat God mij op een grootse manier wil gebruiken, maar dan moet ik wel heel zeker weten dat ik in Gods weg ga. Ik zou om een teken vragen, net als dat Gideon doet. 

De opdracht van Gideon is enorm en eigenlijk menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Het is gewoon niet mogelijk dat zo'n eenvoudige boerenjongen zo'n opdracht zou aankunnen. Is het dan ongehoord dat Gideon vraagt om een teken? De belofte is wel groot, want Gideon zal Midian verslaan alsof het maar één man is, maar klopt deze belofte wel echt? En dan vraagt Gideon om een teken. En het teken is niet eens zo groot. Gideon wil alleen maar een offer brengen aan deze man en hij vraagt hem om daar op te wachten.  

Wij hebben soms ook een teken nodig om te wandelen in onze bestemming. Dat is een bevestiging die we mogen vragen omdat we verlangen naar duidelijkheid over Gods weg. Dat is niet iets dat oneerbiedig is, maar het zijn wegwijzers op Gods weg met ons leven. Gods weg is soms heel uitzonderlijk en hebben wij zekerheid nodig, niet omdat we twijfelen aan God, maar omdat de boodschap soms niet zo helder is als dat we nodig hebben. Gideon gaat ons voor in het vragen om een teken. 

Gebed: HEER, maak mij U weg bekend en bevestig die dan ook keer op keer, zodat ik zeker weet dat ik Uw stem versta.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu