"En hij zei tegen Hem: Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt." (Richteren 6:17) 

Heb jij er wel eens over nagedacht wat jij voor een teken zou willen hebben van God? Ik hoor wel eens van mensen die willen graag een briefje op hun nachtkastje. Ik hoor ook wel eens van mensen die zeggen dan gewoon van: "je moet God gewoon vertrouwen en je mag niet om een teken vragen." Maar kun je zo makkelijk je er vanaf maken? Je zou er maar voorstaan zoals Gideon.

 

Je moet je even bedenken dat er een man naar je toe komt terwijl je in oorlogsgebied bent. Je durft niets meer dan alleen vluchten en daar houdt het mee op. Die man die naar je toekomt zegt dat hij een engel van God is. Zo ziet hij er niet bepaald uit, het is een gewone man. En deze man zegt dan tegen je, terwijl de kanonnen bulderen dat jij een strijdbare held bent en dat jij die machtige vijand gaat overwinnen. En hij zegt erbij dat God met je zal zijn en dat Hij je zendt. En dan lijkt het er op dat die man gaat vertrekken en jou, met deze boodschap alleen achterlaat. Vervolgens sta jij op en dan ga jij even die hele grote vijand te lijf? 

Weet je wat ik zou doen? Ik zou tegen die man zeggen: "Heel mooi dat u dat denkt, maar ik denk toch dat het zo niet is. Wie zegt mij dat God met mij zal zijn en dat Hij mij zendt?" Ik zou in ieder geval niet gelijk bedenken dat dit allemaal klopte. Sterker nog, ik zou er niets van geloven. Elke man op deze wereld zou wel met zo'n boodschap kunnen komen. Ik zou echt een bevestiging van God moeten hebben en het liefst gewoon een duidelijk teken, om dit te geloven. Ik wil best geloven dat God mij op een grootse manier wil gebruiken, maar dan moet ik wel heel zeker weten dat ik in Gods weg ga. Ik zou om een teken vragen, net als dat Gideon doet. 

De opdracht van Gideon is enorm en eigenlijk menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Het is gewoon niet mogelijk dat zo'n eenvoudige boerenjongen zo'n opdracht zou aankunnen. Is het dan ongehoord dat Gideon vraagt om een teken? De belofte is wel groot, want Gideon zal Midian verslaan alsof het maar één man is, maar klopt deze belofte wel echt? En dan vraagt Gideon om een teken. En het teken is niet eens zo groot. Gideon wil alleen maar een offer brengen aan deze man en hij vraagt hem om daar op te wachten.  

Wij hebben soms ook een teken nodig om te wandelen in onze bestemming. Dat is een bevestiging die we mogen vragen omdat we verlangen naar duidelijkheid over Gods weg. Dat is niet iets dat oneerbiedig is, maar het zijn wegwijzers op Gods weg met ons leven. Gods weg is soms heel uitzonderlijk en hebben wij zekerheid nodig, niet omdat we twijfelen aan God, maar omdat de boodschap soms niet zo helder is als dat we nodig hebben. Gideon gaat ons voor in het vragen om een teken. 

Gebed: HEER, maak mij U weg bekend en bevestig die dan ook keer op keer, zodat ik zeker weet dat ik Uw stem versta.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu