"Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!" (Richteren 6:11 en 12) 

Heb je wel eens goed gelezen wat er gebeurt als God Gideon gaat roepen? Het is eigenlijk te gek voor woorden waar hij mee bezig is. De angst van de Israëlieten is gigantisch. Op het moment dat de Israëlieten uiteindelijk tot God gaan roepen, doen ze dat niet vanwege hun zonden, maar vanwege Midian. En als je dan doorleest, dan lees je dat ze zelfs bang zijn voor de goden van de Amorieten, waar Midian onderdeel van was. En blijkbaar is ook de man die God op het oog heeft net zo bang als de rest. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar je moet de verzen van deze dag eens even goed lezen.

 

God roept een sterke held, dat staat in vers 12. Maar wat is dat voor een sterke held die het volk moet gaan verlossen? Dat is een held die graan aan het dorsen is in een wijnpersbak. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie gaat er nu graan dorsen in een wijnpersbak? Dat klopt echt niet. Maar waarom deed Gideon dat? Hij deed het om het gedorste graan te redden van de Midianieten. Een wijnpersbak was een betonnen bak die ongeveer zo hoog als een man was. Normaal werden daar de druiven in gestort na de oogst en de wijnbouwer ging dan over de druiven lopen, zodat het sap eruit geperst werd en via een goot werd opgevangen.  

Gideon liep in deze bak, net niet zichtbaar, tarwe te dorsen. Dit heeft echt niets te maken met lef, dit is echt geen strijdbare held. Dit is een man die zo bang is als een wezel. Hij durft helemaal niets en Hij durft al helemaal geen vijand te gaan verslaan. En als hij het al zou durven, de vijand is als sprinkhanen op het veld, met wie zou hij de strijd aan moeten gaan. Herken je het gevoel van Gideon als je alles om je heen ziet? Begrijp je het op het moment dat je de woorden van Jezus hoort: "Maak alle volken tot Mijn discipelen."? Wat kan Gideon doen aan de hele situatie van Israël? Uiteindelijk helemaal niets. Gideon kan het ook echt niet, hij is gewoon een bange Israëliet waarvan er zoveel zijn in Israël. 

Jij kunt ook niet veranderen, maar God zegt vandaag, in jouw situatie: "Jij bent een strijdbare held." Ik weet niet wat jouw situatie is, maar God gaat jou gebruiken als een strijdbare held, ook al voel je daar helemaal niets van. Deze woorden van God zijn een feit omdat God ze spreekt en dat ze daarom waar zijn. Ik geloof dat als wij deze woorden aannemen en geloven, dat God ons zal gebruiken op een krachtige manier in situaties die wij niet de baas kunnen, maar waarin wij het verschil zullen maken. 

Gebed: HEER, er zijn genoeg situaties waarin ik mij echt die sterke held niet voel, maar ik wil niet in mijn kracht, maar in Uw kracht gaan in de bestemming die U voor mij hebt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu