"Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEERE. Toen gaf de HEERE hen over in de hand van Midian, zeven jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen." (Richteren 6:1 en 2) 

Al langere tijd wilde ik een tijdje gaan schrijven over het boek Richteren, maar lang niet elk gedeelte vertelt zoveel dat we het heel concreet kunnen maken. De komende tijd zullen we stilstaan bij de geschiedenis van Gideon. De tijd voor Gideon was eigenlijk een tijd waarin het telkens dezelfde kant op ging. Het volk Israël zondigde verschrikkelijk, God gaf vijanden en vervolgens kreeg het volk berouw en gaf God een richter over Israël die de leiding weer nam. Ook bij Gideon was dat zo. Er was veertig jaar rust in het land geweest, maar Israël had niet veel geleerd van het verleden en deed wat kwaad was in de ogen van God. En de gevolgen waren niet te overzien.

 

Je moet met het boek Richteren uitkijken dat je het niet gaat vertalen naar onze tijd in de letterlijke zin. Als je stelt dat God vijanden geeft zoals bij Israël, dan kom je vroeg of laat in de knel, omdat wij in de eerste plaats niet het volk van God zijn zoals Israël en in de tweede plaats omdat er Nieuw Testamentisch wel het een en ander is veranderd in Gods manier van handelen. Wat we wel zien in alle oorlogen in het Oude Testament is de geestelijke strijd, daar lopen behoorlijk wat parallellen. 

Israël lag onder de druk van hun vijanden. De Midianieten waren een volk dat telkens de oogst kapot maakte bij Israël, maar dat blijkt niet het enige te zijn. Ze trekken ook het land in op een manier die Israël zo bang maakt dat ze de bergen in vluchten. Telkens als Midian komt, zitten de Israëlieten in de grotten van de bergen. Ze lijken vooral bezig te zijn met het vluchten voor de vijand. Het vluchten voor een tegenstander die groter en sterker is als zij, is de enige prioriteit die ze hebben. 

Soms lijkt het ook veel makkelijker om weg te vluchten voor de realiteit, in plaats van ons heil bij God te zoeken. Of zeg ik nu hele vreemde dingen? Het is toch veel makkelijker om ergens je bescherming in te zoeken, zodra de grote boze vijand je leven bedreigt. En of dat nu een letterlijke vijand is, of ziekte, tegenslag of iets anders. Wij zijn wel heel geneigd om net zo te doen als Israël: Als er iets op ons afkomt wat wij moeilijk de baas kunnen, dan vluchten we het liefst weg in plaats van daar samen met God tegen te strijden. 

Hoe herkenbaar is het beeld dat Israël ons geeft. En er is ook niemand die hen op dit moment vertelt hoe het wel moet. En ondanks hun vluchten wordt het er zeker niet beter op. Sommige tegenslagen en moeiten lijken zo groot als dat Midian was. Ze waren als sprinkhanen die het hele land kapot maakten. Hoe gaan we daar dan mee om en hoe gaat God daar mee om? 

Gebed: HEER, misschien zijn er veel dingen anders dan bij Israël, maar ik herken die houding van Israël maar al te goed. Vluchten is soms zo veilig, en dan maar net doen of dingen er niet zijn. Of als dit niet lukt slaan wij makkelijker om ons heen dan dat we de strijd met U strijden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu