"Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEERE. Toen gaf de HEERE hen over in de hand van Midian, zeven jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen." (Richteren 6:1 en 2) 

Al langere tijd wilde ik een tijdje gaan schrijven over het boek Richteren, maar lang niet elk gedeelte vertelt zoveel dat we het heel concreet kunnen maken. De komende tijd zullen we stilstaan bij de geschiedenis van Gideon. De tijd voor Gideon was eigenlijk een tijd waarin het telkens dezelfde kant op ging. Het volk Israël zondigde verschrikkelijk, God gaf vijanden en vervolgens kreeg het volk berouw en gaf God een richter over Israël die de leiding weer nam. Ook bij Gideon was dat zo. Er was veertig jaar rust in het land geweest, maar Israël had niet veel geleerd van het verleden en deed wat kwaad was in de ogen van God. En de gevolgen waren niet te overzien.

 

Je moet met het boek Richteren uitkijken dat je het niet gaat vertalen naar onze tijd in de letterlijke zin. Als je stelt dat God vijanden geeft zoals bij Israël, dan kom je vroeg of laat in de knel, omdat wij in de eerste plaats niet het volk van God zijn zoals Israël en in de tweede plaats omdat er Nieuw Testamentisch wel het een en ander is veranderd in Gods manier van handelen. Wat we wel zien in alle oorlogen in het Oude Testament is de geestelijke strijd, daar lopen behoorlijk wat parallellen. 

Israël lag onder de druk van hun vijanden. De Midianieten waren een volk dat telkens de oogst kapot maakte bij Israël, maar dat blijkt niet het enige te zijn. Ze trekken ook het land in op een manier die Israël zo bang maakt dat ze de bergen in vluchten. Telkens als Midian komt, zitten de Israëlieten in de grotten van de bergen. Ze lijken vooral bezig te zijn met het vluchten voor de vijand. Het vluchten voor een tegenstander die groter en sterker is als zij, is de enige prioriteit die ze hebben. 

Soms lijkt het ook veel makkelijker om weg te vluchten voor de realiteit, in plaats van ons heil bij God te zoeken. Of zeg ik nu hele vreemde dingen? Het is toch veel makkelijker om ergens je bescherming in te zoeken, zodra de grote boze vijand je leven bedreigt. En of dat nu een letterlijke vijand is, of ziekte, tegenslag of iets anders. Wij zijn wel heel geneigd om net zo te doen als Israël: Als er iets op ons afkomt wat wij moeilijk de baas kunnen, dan vluchten we het liefst weg in plaats van daar samen met God tegen te strijden. 

Hoe herkenbaar is het beeld dat Israël ons geeft. En er is ook niemand die hen op dit moment vertelt hoe het wel moet. En ondanks hun vluchten wordt het er zeker niet beter op. Sommige tegenslagen en moeiten lijken zo groot als dat Midian was. Ze waren als sprinkhanen die het hele land kapot maakten. Hoe gaan we daar dan mee om en hoe gaat God daar mee om? 

Gebed: HEER, misschien zijn er veel dingen anders dan bij Israël, maar ik herken die houding van Israël maar al te goed. Vluchten is soms zo veilig, en dan maar net doen of dingen er niet zijn. Of als dit niet lukt slaan wij makkelijker om ons heen dan dat we de strijd met U strijden.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu