"En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend." (Handelingen 4:3 en 4) 

Hoever mag het gaan? Dat is wel een vraag die je zou kunnen stellen als je de hele geschiedenis van deze man doorleest. Het opmerkelijke is dat toen die man op zijn benen ging staan, dat het volk compleet van slag was. Blijkbaar waren ze zo sterk van slag dat Petrus het toch nodig vond om op dat moment te gaan preken. Het wonder dat was zo krachtig dat er onder het volk iets gebeurde. Maar als er één ding duidelijk is, dan is het dat Petrus wil wijzen op Hem door Wie dit wonder is gebeurd. Het gaat uiteindelijk om de verkondiging van het Koninkrijk van Jezus Christus.

 

Dat wonder was al blijkbaar iets lastigs, maar als Petrus dan ook verteld hoe het in elkaar zit, dan belanden ze in de gevangenis. Het volk luistert nog wel, maar uiteindelijk worden de priesters en de geestelijk leiders van het volk zo boos dat Petrus en Johannes opgepakt worden. Dat lijkt te gaan om de onrust die was ontstaan na de genezing van die man. En reken dat een bovennatuurlijke genezing wat losmaakt. En echt, dat is niet alleen positief, het is vooral negatief. Dat is tegenwoordig echt niet veel beter. Als wij Jezus verbinden aan een situatie en Jezus grijpt in, dan komt er altijd commentaar. Of het nu over een genezing op Opwekking gaat of een wonderlijke verdwijning van kanker na een intens gebed van familie, er wordt altijd wat van gevonden. 

Ben jij nog bereidt om Jezus te volgen in Zijn opdracht, als je weet dat dit de gevolgen zijn? Uiteindelijk was het probleem niet de genezing, maar het Woord van God dat ze gebracht hadden. Als je ziet wat er door dit wonder gebeurt, dan sta je versteld. Het wonder maakt baan om het Evangelie te verkondigen en dan komen er maar liefst vijfduizend mannen tot geloof. Daar zijn de vrouwen en kinderen niet bij. De geestelijk leidslieden zien de kerk van toen gewoon leeglopen. Dit is verschrikkelijk en dit mag niet gebeuren. 

Dit is de angst die religie altijd heeft: ze zijn bang dat ze hun invloed kwijt raken als de Geest echt gaat werken. En heel lang kan religie door manipulatie en macht de controle houden en de Geest lijken tegen te houden, maar als de Geest dan echt doorbreekt, dan moet religie echt aan de noodrem trekken. Petrus en Johannes levert dat een nachtje gevangenis op. Eigenlijk is het een grote overwinning. Maar hebben wij dat er voor over? Of schrikken we terug als het ons iets gaat kosten. Het begon met lef hebben om uit te stappen in geloof, maar het eindigt met volharding als er lijden op volgt. 

Petrus begon niet met preken, soms kun je dat ook beter maar even niet doen, maar vanuit het wonder was er zoveel ruimte om het Evangelie te brengen, die kansen moeten wij ook weer leren benutten. Juist omdat het Evangelie alleen maar op weerstand stuit. Dat kost je soms heel wat, maar als je bedenkt dat er vijfduizend nieuwe gelovigen tegenover staan, is de overwinning voor Koning Jezus. 

Gebed: Vader, soms ben ik geneigd om mijzelf even terug te trekken omdat ik bang ben voor wat komen gaat als ik echt ga staan in geloof. Maar U bent het waard om alle ruimte te krijgen en daarom zal ik Uw Naam verkondigen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu