"En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend." (Handelingen 4:3 en 4) 

Hoever mag het gaan? Dat is wel een vraag die je zou kunnen stellen als je de hele geschiedenis van deze man doorleest. Het opmerkelijke is dat toen die man op zijn benen ging staan, dat het volk compleet van slag was. Blijkbaar waren ze zo sterk van slag dat Petrus het toch nodig vond om op dat moment te gaan preken. Het wonder dat was zo krachtig dat er onder het volk iets gebeurde. Maar als er één ding duidelijk is, dan is het dat Petrus wil wijzen op Hem door Wie dit wonder is gebeurd. Het gaat uiteindelijk om de verkondiging van het Koninkrijk van Jezus Christus.

 

Dat wonder was al blijkbaar iets lastigs, maar als Petrus dan ook verteld hoe het in elkaar zit, dan belanden ze in de gevangenis. Het volk luistert nog wel, maar uiteindelijk worden de priesters en de geestelijk leiders van het volk zo boos dat Petrus en Johannes opgepakt worden. Dat lijkt te gaan om de onrust die was ontstaan na de genezing van die man. En reken dat een bovennatuurlijke genezing wat losmaakt. En echt, dat is niet alleen positief, het is vooral negatief. Dat is tegenwoordig echt niet veel beter. Als wij Jezus verbinden aan een situatie en Jezus grijpt in, dan komt er altijd commentaar. Of het nu over een genezing op Opwekking gaat of een wonderlijke verdwijning van kanker na een intens gebed van familie, er wordt altijd wat van gevonden. 

Ben jij nog bereidt om Jezus te volgen in Zijn opdracht, als je weet dat dit de gevolgen zijn? Uiteindelijk was het probleem niet de genezing, maar het Woord van God dat ze gebracht hadden. Als je ziet wat er door dit wonder gebeurt, dan sta je versteld. Het wonder maakt baan om het Evangelie te verkondigen en dan komen er maar liefst vijfduizend mannen tot geloof. Daar zijn de vrouwen en kinderen niet bij. De geestelijk leidslieden zien de kerk van toen gewoon leeglopen. Dit is verschrikkelijk en dit mag niet gebeuren. 

Dit is de angst die religie altijd heeft: ze zijn bang dat ze hun invloed kwijt raken als de Geest echt gaat werken. En heel lang kan religie door manipulatie en macht de controle houden en de Geest lijken tegen te houden, maar als de Geest dan echt doorbreekt, dan moet religie echt aan de noodrem trekken. Petrus en Johannes levert dat een nachtje gevangenis op. Eigenlijk is het een grote overwinning. Maar hebben wij dat er voor over? Of schrikken we terug als het ons iets gaat kosten. Het begon met lef hebben om uit te stappen in geloof, maar het eindigt met volharding als er lijden op volgt. 

Petrus begon niet met preken, soms kun je dat ook beter maar even niet doen, maar vanuit het wonder was er zoveel ruimte om het Evangelie te brengen, die kansen moeten wij ook weer leren benutten. Juist omdat het Evangelie alleen maar op weerstand stuit. Dat kost je soms heel wat, maar als je bedenkt dat er vijfduizend nieuwe gelovigen tegenover staan, is de overwinning voor Koning Jezus. 

Gebed: Vader, soms ben ik geneigd om mijzelf even terug te trekken omdat ik bang ben voor wat komen gaat als ik echt ga staan in geloof. Maar U bent het waard om alle ruimte te krijgen en daarom zal ik Uw Naam verkondigen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu