"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

De kant van Petrus hebben we de afgelopen dagen wel bekeken. Maar er is ook nog een andere kant. De kant van de verlamde man. Stel je voor dat deze verlamde man het symbool is van jouw situatie. Misschien ben je niet letterlijk verlamd, maar verlamd jouw situatie wel je leven. En dan komt er een Petrus voorbij. Wat zou jij willen dat hij doet? Ja, natuurlijk kun je bedenken wat er allemaal in deze geschiedenis gebeurd en heel wenselijk antwoorden met: "dat ik weer gezond word." Dat klinkt heel netjes, maar is de praktijk van ons leven ook zo?

 

Als je eerlijk in de spiegel kijkt, ligt het toch vaak wel heel anders. Weet je wat ik bijzonder vind? Dat die verlamde man, als Petrus hem zijn hand toesteekt, dat hij die hand aanpakt en zich op zijn voeten laat zetten. Die man had geloof nodig om te kunnen gaan ervaren dat zijn enkels weer sterk werden. Volgens mij zou ik gedacht hebben: "Je kunt mij wat, Petrus, maar zo gek ben ik niet dat met ene zin ik zou denken dat ik kan staan. 

Wat geloof jij, in jouw moeilijke situaties van de kracht van Jezus. Het uitspreken over het leven van iemand anders is het ene, maar het andere, als het over jou gaat, hoe ervaar je dan je geloof? Of moet je soms eerlijk zeggen dat je tevreden bent met een tijdelijke oplossing waardoor het voor vandaag in ieder geval weer leefbaar is? Doe dan maar zilver en goud, want meer hoop, dat is teveel gevraagd. Dat is ongeveer hetzelfde als dat we God vragen om kracht, terwijl Hij genezing wil geven.  

Ik weet niet wat jouw situatie is, ik weet ook niet hoe het jou verlamd, maar ik wil dit tegen je zeggen dat hoe je situatie ook is, er kracht is in de Naam van Jezus. Geen kracht om kracht te geven alleen, maar kracht om werkelijk jouw situatie totaal te veranderen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van Jezus. Besef jij dat jij niet hoeft te berusten in jouw situatie of in jouw diagnose, maar dat jij je uit mag strekken naar de Naam Die hoop geeft, waar geen hoop meer is overgebleven? 

Besef jij dat jij je mag vastgrijpen aan het moment dat Jezus wordt verbonden aan jouw situatie. Dan gaat er werkelijk iets gebeuren. En misschien had deze man echt niet veel geloof, maar hij sloeg de hand van Petrus niet weg op het moment dat Petrus de verlamde man afstemt op Jezus. In de rol van Petrus kun je nog weglopen als er niets gebeurd en denken: het was Gods tijd nog niet. Maar in de rol van die verlamde man, dan gaat het om jezelf. Daar kun je niet voor weglopen, dan komt het geloof er echt op aan. Maar hoe jouw situatie ook is, deze geschiedenis laat zien dat er hoop is, ook als alle hoop is verdwenen. Jezus, hoop voor jouw leven! 

Gebed: Jezus, als het over mijn situatie gaat, wil ik toch geloven dat U er iets in kunt veranderen. Ik sterk mij uit naar het onmogelijke, omdat U laat zien dat alles mogelijk is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen

"Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem." (Mattheüs 4:20)

Groeien in je discipelschap leer je door te kijken wat Jezus deed. Echt kijken naar hoe Hij bewogen was, echt kijken hoe Hij te werk ging, echt kijken hoe Hij met de mensen omging en hoe Hij het Koninkrijk dichtbij bracht. Daar leer je van, zodat Hij het je straks kan vragen om Zijn bediening te dragen als Hij deze overdraagt aan Zijn volgelingen. Maar om te kijken is er nog wel iets nodig. En misschien voelt dat ook wel als iets radicaals. Discipelschap is ook echt radicaal. Discipelschap is een nog veel radicalere keus dan geloven. Geloven in Jezus en daar weinig of geen vervolg aan geven kost je niet veel. Het is de vraag of dit echt samen kan, want Jezus roept nergens een discipel op halve kracht.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu