"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

De kant van Petrus hebben we de afgelopen dagen wel bekeken. Maar er is ook nog een andere kant. De kant van de verlamde man. Stel je voor dat deze verlamde man het symbool is van jouw situatie. Misschien ben je niet letterlijk verlamd, maar verlamd jouw situatie wel je leven. En dan komt er een Petrus voorbij. Wat zou jij willen dat hij doet? Ja, natuurlijk kun je bedenken wat er allemaal in deze geschiedenis gebeurd en heel wenselijk antwoorden met: "dat ik weer gezond word." Dat klinkt heel netjes, maar is de praktijk van ons leven ook zo?

 

Als je eerlijk in de spiegel kijkt, ligt het toch vaak wel heel anders. Weet je wat ik bijzonder vind? Dat die verlamde man, als Petrus hem zijn hand toesteekt, dat hij die hand aanpakt en zich op zijn voeten laat zetten. Die man had geloof nodig om te kunnen gaan ervaren dat zijn enkels weer sterk werden. Volgens mij zou ik gedacht hebben: "Je kunt mij wat, Petrus, maar zo gek ben ik niet dat met ene zin ik zou denken dat ik kan staan. 

Wat geloof jij, in jouw moeilijke situaties van de kracht van Jezus. Het uitspreken over het leven van iemand anders is het ene, maar het andere, als het over jou gaat, hoe ervaar je dan je geloof? Of moet je soms eerlijk zeggen dat je tevreden bent met een tijdelijke oplossing waardoor het voor vandaag in ieder geval weer leefbaar is? Doe dan maar zilver en goud, want meer hoop, dat is teveel gevraagd. Dat is ongeveer hetzelfde als dat we God vragen om kracht, terwijl Hij genezing wil geven.  

Ik weet niet wat jouw situatie is, ik weet ook niet hoe het jou verlamd, maar ik wil dit tegen je zeggen dat hoe je situatie ook is, er kracht is in de Naam van Jezus. Geen kracht om kracht te geven alleen, maar kracht om werkelijk jouw situatie totaal te veranderen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van Jezus. Besef jij dat jij niet hoeft te berusten in jouw situatie of in jouw diagnose, maar dat jij je uit mag strekken naar de Naam Die hoop geeft, waar geen hoop meer is overgebleven? 

Besef jij dat jij je mag vastgrijpen aan het moment dat Jezus wordt verbonden aan jouw situatie. Dan gaat er werkelijk iets gebeuren. En misschien had deze man echt niet veel geloof, maar hij sloeg de hand van Petrus niet weg op het moment dat Petrus de verlamde man afstemt op Jezus. In de rol van Petrus kun je nog weglopen als er niets gebeurd en denken: het was Gods tijd nog niet. Maar in de rol van die verlamde man, dan gaat het om jezelf. Daar kun je niet voor weglopen, dan komt het geloof er echt op aan. Maar hoe jouw situatie ook is, deze geschiedenis laat zien dat er hoop is, ook als alle hoop is verdwenen. Jezus, hoop voor jouw leven! 

Gebed: Jezus, als het over mijn situatie gaat, wil ik toch geloven dat U er iets in kunt veranderen. Ik sterk mij uit naar het onmogelijke, omdat U laat zien dat alles mogelijk is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu