"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Dan loop je gewoon de stad binnen en zie je iemand bij de stadspoort zitten die verlamd is. Deze man zat daar elke dag. Bekenden zetten hem daar elke dag neer, telkens weer. En elke dag zat die man daar met zijn opgehouden handen in de hoop dat mensen wat medelijden met hem hadden en hem wat geld wilden geven voor zijn levensonderhoud. Veel meer dan het bestaan van een zwerver had deze man niet. En dan komen Petrus en Johannes de stad binnen. Welke verwachting zou die man gehad hebben? Welke verwachten hebben arme tobbers, als jij langs komt? Of mag ik die vraag niet stellen?

 

Misschien is de vraag die deze man door zijn houding stelt, voor ons soms nog te lastig. Al kan het ook wel eens te makkelijk zijn om een stap verder te zetten. Kijk er zijn mensen, die liefst hun neus ophalen voor deze man. Geld geven is hoe dan ook voor sommigen al een brug te ver. Er zijn er die zo aan hun geld vastzitten dat ze zo snel mogelijk doorlopen. Maar ik wil je zeggen dat deze man uiteindelijk niets heeft aan je geld. Wat had deze man er mee bereikt als Petrus hen Johannes hem geld hadden gegeven? Het enige dat ze dan bereikt hadden was dat wij wellicht op die dag een keer kon eten, maar morgen moest hij er weer zitten.

Uiteindelijk helpt het ook niet om een zwerver op Centraal Station geld te geven. Als je dit zegt omdat je gewoon vast zit aan je geld, moet je wel bij jezelf te rade gaan en dit vandaag maar eens belijden bij God. Maar uiteindelijk is deze manier niet geholpen met geld. Dat verandert uiteindelijk niets aan de situatie van deze man, daarmee blijft hij gewoon een verlamde. Weet je wat het leven van deze man radicaal verandert? Één Naam! De Naam van Jezus, die verandert zijn leven compleet en radicaal. 

Als Petrus en Johannes bij deze man komen, verbinden ze zijn leven met de Naam van Jezus Christus van Nazareth. Geld hebben ze niet eens. En zelfs als ze het hadden, was dat niet wat ze hadden willen geven. En vooral Petrus blijkt hier dan de man te zijn met lef en groot geloof. Hij wist dat bij God alles mogelijk zou zijn, omdat Jezus elke gebrokenheid had overwonnen door Zijn lijden en sterven. En dat maakt dat als we de Naam van Jezus verbinden aan het leven van mensen, dat we ook mogen verwachten dat Jezus iets door ons heen zal doen. 

Het principe van Petrus is hier niet dat hij tijdelijk iets wilde doen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we het van Jezus verwachten dat Hij werkelijk gaat ingrijpen, zelfs als wij dat niet kunnen beredeneren. En dan zegt Petrus: "Sta op en ga lopen." Dat is wat die man echt hielp. Misschien is dit ook het antwoord wel op heel veel nood en ellende in deze wereld: we verbinden veel te weinig de machtige Naam van Jezus aan situaties bij mensen die we ontmoeten en proberen te veel de oplossingen te bedenken binnen onze mogelijkheden. En durf dat eens los te laten de komende tijd en begin eens om aan elke situatie de Naam van Jezus te verbinden, en deel dan de komende tijd eens wat je hebt meegemaakt. 

Gebed: Vader, ik wil niet langer mensen helpen met mijn mogelijkheden, maar met de Uwe en hun situaties verbinden aan de Naam van Jezus. Ik zal met mensen bij U komen en hen verbinden aan de Naam van Jezus, zodat U iets kunt doen dat echt verandering brengt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu