"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6) 

Dan loop je gewoon de stad binnen en zie je iemand bij de stadspoort zitten die verlamd is. Deze man zat daar elke dag. Bekenden zetten hem daar elke dag neer, telkens weer. En elke dag zat die man daar met zijn opgehouden handen in de hoop dat mensen wat medelijden met hem hadden en hem wat geld wilden geven voor zijn levensonderhoud. Veel meer dan het bestaan van een zwerver had deze man niet. En dan komen Petrus en Johannes de stad binnen. Welke verwachting zou die man gehad hebben? Welke verwachten hebben arme tobbers, als jij langs komt? Of mag ik die vraag niet stellen?

 

Misschien is de vraag die deze man door zijn houding stelt, voor ons soms nog te lastig. Al kan het ook wel eens te makkelijk zijn om een stap verder te zetten. Kijk er zijn mensen, die liefst hun neus ophalen voor deze man. Geld geven is hoe dan ook voor sommigen al een brug te ver. Er zijn er die zo aan hun geld vastzitten dat ze zo snel mogelijk doorlopen. Maar ik wil je zeggen dat deze man uiteindelijk niets heeft aan je geld. Wat had deze man er mee bereikt als Petrus hen Johannes hem geld hadden gegeven? Het enige dat ze dan bereikt hadden was dat wij wellicht op die dag een keer kon eten, maar morgen moest hij er weer zitten.

Uiteindelijk helpt het ook niet om een zwerver op Centraal Station geld te geven. Als je dit zegt omdat je gewoon vast zit aan je geld, moet je wel bij jezelf te rade gaan en dit vandaag maar eens belijden bij God. Maar uiteindelijk is deze manier niet geholpen met geld. Dat verandert uiteindelijk niets aan de situatie van deze man, daarmee blijft hij gewoon een verlamde. Weet je wat het leven van deze man radicaal verandert? Één Naam! De Naam van Jezus, die verandert zijn leven compleet en radicaal. 

Als Petrus en Johannes bij deze man komen, verbinden ze zijn leven met de Naam van Jezus Christus van Nazareth. Geld hebben ze niet eens. En zelfs als ze het hadden, was dat niet wat ze hadden willen geven. En vooral Petrus blijkt hier dan de man te zijn met lef en groot geloof. Hij wist dat bij God alles mogelijk zou zijn, omdat Jezus elke gebrokenheid had overwonnen door Zijn lijden en sterven. En dat maakt dat als we de Naam van Jezus verbinden aan het leven van mensen, dat we ook mogen verwachten dat Jezus iets door ons heen zal doen. 

Het principe van Petrus is hier niet dat hij tijdelijk iets wilde doen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we het van Jezus verwachten dat Hij werkelijk gaat ingrijpen, zelfs als wij dat niet kunnen beredeneren. En dan zegt Petrus: "Sta op en ga lopen." Dat is wat die man echt hielp. Misschien is dit ook het antwoord wel op heel veel nood en ellende in deze wereld: we verbinden veel te weinig de machtige Naam van Jezus aan situaties bij mensen die we ontmoeten en proberen te veel de oplossingen te bedenken binnen onze mogelijkheden. En durf dat eens los te laten de komende tijd en begin eens om aan elke situatie de Naam van Jezus te verbinden, en deel dan de komende tijd eens wat je hebt meegemaakt. 

Gebed: Vader, ik wil niet langer mensen helpen met mijn mogelijkheden, maar met de Uwe en hun situaties verbinden aan de Naam van Jezus. Ik zal met mensen bij U komen en hen verbinden aan de Naam van Jezus, zodat U iets kunt doen dat echt verandering brengt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu