"Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft." (1 Korinthe 12:31) 

Het twaalfde hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief is een bekend gedeelte als het gaat over de gaven van de Geest. Gisteren zagen we al dat de gaven van de Geest niet alleen gaven zijn die spectaculair zijn, al zijn ze dat wel, omdat het hemelse en Goddelijke spectaculair is. Maar dat die gaven ook altijd een doel hebben. Het doel van de gaven van de Geest is vooral dat de hele wereld gewonnen zou worden voor Jezus en daar hebben wij, als gelovigen heel veel gereedschap bij gekregen in de vorm van de gaven van de Geest.

 

Paulus heeft eigenlijk drie hele hoofdstukken nodig in de Korinthebrief om dit duidelijk te maken. In dit 31e vers maakt hij even een punt waarin hij de stap wil maken waarbij het niet gaat over hoeveel gaven we gekregen hebben, maar dat ze in de eerste plaats uit liefde gebruikt moeten worden. Tegelijk geeft hij ons, aan het einde van een hoofdstuk met de opsomming van gaven van de Geest wel mee dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gaven. 

Het voor voor Paulus daarbij duidelijk dat niet iedereen, op hetzelfde moment, dezelfde gaven van de Geest ter beschikking heeft. De gaven geeft de Geest op Zijn tijd en op Zijn manier. Daarnaast zijn er ook nog bedieningen. Dan gaat het niet om de gaven op het moment dat ze nodig zijn, maar dan gaat het over mensen die een bepaalde gaven altijd hebben. Allemaal kunnen we gave van profetie ontvangen, maar sommigen hebben daar een bediening in. Dat geldt ook voor genezing, over wonderlijke kracht en alle andere gaven. Het is voor iedereen beschikbaar als we het nodig hebben en sommigen hebben er een bediening voor gekregen waardoor die gave er altijd is. 

En dan zegt Paulus, na een heel rijtje gaven, die voor sommige mensen ervoor zorgt dat ze bang worden voor charismagische uitspattingen, dat we ons moeten uitstrekken naar de beste gave. Paulus bedoelt daarmee dat we open moeten staan voor wat de Geest door ons heen wil doen en welke bediening, specifiek voor jou bestemd is. Daar mogen we niet alleen naar zoeken, maar daar moeten we ons zelfs naar uitstrekken. Niet omdat wij zo bijzonder moeten zijn, daar mag het nooit om gaan. Het gaat niet om wat wij kunnen, maar om wat God door ons heen wil doen om deze wereld Jezus te laten zien. 

Besef vandaag eens echt diep dat Jezus Zijn bediening op onze schouders heeft gelegd. Hij is niet naar de hemel gegaan om Zijn bediening te stoppen, maar Hij is naar de hemel gegaan om Zijn Geest te geven, zodat het Koninkrijk door ons heen explosief zal groeien. Hij heeft door Pinksteren heen, Zijn kracht, macht en heerlijkheid vermenigvuldigd in elke gelovige, zodat Zijn kerk in glorie en heerlijkheid zal stralen en straks als Zijn bruid zal klaar staan op Zijn dag, als Hij zal terugkomen. Ben jij beschikbaar om hierin te dienen? Wil jij echt je uitstrekken naar de gaven van de Geest? 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, maar schenk mij ook Uw gaven, zodat ik werkelijk Jezus zal uitleven op aarde.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu