"U hebt gaven genomenom uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God." (Psalm 68:19b) 

Als je goed hebt meegelezen dat afgelopen dagen en ook het Bijbelgedeelte hebt gelezen dan klopt er iets niet aan deze tekst. Is het je opgevallen dat in dit vers de opstandigen bij God mogen wonen? Maar dat staat in tegenstelling tot wat er in vers 7 staat. We hebben er toen niet zoveel aandacht aan geschonken en hebben toen alleen stilgestaan bij wie God is voor de gelovigen. Maar bij dat zevende vers staat ook nog iets over de opstandigen. De opstandigen zullen wonen in een dor land. Dat is eigenlijk een land zonder leven. Degenen die niet behoren bij de gelovigen, zullen in een levenloos land wonen. En dan lees je vervolgens vers 19 en daar mogen ze wonen bij God.

 

Vandaag is het Pinksteren. Waar is het eigenlijk Pinksteren voor geworden? Je zou als je wat charismatisch bent aangelegd, kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen is gekomen om Zijn gaven uit te delen, zodat wij gaven van inzicht en kennis kunnen ontvangen, dat wij in tongen kunnen spreken en zullen profeteren en ga zo nog maar even door. En ja, dat is ook werkelijk de kracht van de Heilige Geest, die ons is geschonken en waar we ook werkelijk gebruik van moeten maken. Ik zou ook echt willen benadrukken dat de gaven van de Geest absolute realiteit zijn voor de kerk van nu. Maar die gaven staan niet op zichzelf. 

Als Jezus de overwinning heeft behaald en de gevangenen achter Hem aan heeft weggevoerd, gebeurt er nog iets anders. David profeteert in deze psalm dat Hij gaven heeft genomen en deze aan de mensen heeft gegeven. Jezus vertrek naar de hemel, heeft meer teruggegeven dan wat we hadden toen Jezus op aarde was. Jezus heeft Zijn Geest daardoor gegeven aan iedereen die gelooft. Hij heeft alle Goddelijke gaven van inzicht, kracht en taal gegeven aan de kerk die is achtergebleven om Zijn bediening voort te zetten. 

En nu lijkt dat allemaal vooral bijzonder en misschien zelfs wel spectaculair. Dat is het ook wel, want als hemelse en Goddelijke krachten door ons mensen zichtbaar worden is dat spectaculair. Maar wat is het daar daarvan? Het doel is dat vers 7 van deze psalm wordt opgeheven. De opstandigen, die in een dor land zullen wonen, moeten uiteindelijk bereikt worden zodat zij, de opstandigen ook bij de HEER zullen leven. Dat is het doel van Pinksteren en daarom hebben wij, als gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Alle geestelijke gaven zijn daarmee beschikbaar gekomen om de mensen te dienen en om opstandigen, of ongelovigen, uiteindelijk te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Elk woord, door de Heilige Geest gesproken, elke zieke die geneest, elke duisternis die verdwijnt, laat het Koninkrijk zien en horen, zodat ongelovigen zullen geloven dat Jezus Koning is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God de mensen gaven gegeven, zodat de opstandigen tot volgelingen zullen worden. Het is het startpunt van de verzoenende Kerk van Jezus Christus. En wij vieren vandaag feest dat wij die bediening op onze schouders mogen dragen. 

Gebed: Vader, ik dank U dat U Uw Geest hebt gegeven, zodat iedereen uiteindelijk bij U zou kunnen wonen. Niemand hoeft meer als een opstandige achter te blijven, en ik wil niets liever dan Uw gaven gebruiken om er zoveel mogelijk te winnen voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu