"U hebt gaven genomenom uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God." (Psalm 68:19b) 

Als je goed hebt meegelezen dat afgelopen dagen en ook het Bijbelgedeelte hebt gelezen dan klopt er iets niet aan deze tekst. Is het je opgevallen dat in dit vers de opstandigen bij God mogen wonen? Maar dat staat in tegenstelling tot wat er in vers 7 staat. We hebben er toen niet zoveel aandacht aan geschonken en hebben toen alleen stilgestaan bij wie God is voor de gelovigen. Maar bij dat zevende vers staat ook nog iets over de opstandigen. De opstandigen zullen wonen in een dor land. Dat is eigenlijk een land zonder leven. Degenen die niet behoren bij de gelovigen, zullen in een levenloos land wonen. En dan lees je vervolgens vers 19 en daar mogen ze wonen bij God.

 

Vandaag is het Pinksteren. Waar is het eigenlijk Pinksteren voor geworden? Je zou als je wat charismatisch bent aangelegd, kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen is gekomen om Zijn gaven uit te delen, zodat wij gaven van inzicht en kennis kunnen ontvangen, dat wij in tongen kunnen spreken en zullen profeteren en ga zo nog maar even door. En ja, dat is ook werkelijk de kracht van de Heilige Geest, die ons is geschonken en waar we ook werkelijk gebruik van moeten maken. Ik zou ook echt willen benadrukken dat de gaven van de Geest absolute realiteit zijn voor de kerk van nu. Maar die gaven staan niet op zichzelf. 

Als Jezus de overwinning heeft behaald en de gevangenen achter Hem aan heeft weggevoerd, gebeurt er nog iets anders. David profeteert in deze psalm dat Hij gaven heeft genomen en deze aan de mensen heeft gegeven. Jezus vertrek naar de hemel, heeft meer teruggegeven dan wat we hadden toen Jezus op aarde was. Jezus heeft Zijn Geest daardoor gegeven aan iedereen die gelooft. Hij heeft alle Goddelijke gaven van inzicht, kracht en taal gegeven aan de kerk die is achtergebleven om Zijn bediening voort te zetten. 

En nu lijkt dat allemaal vooral bijzonder en misschien zelfs wel spectaculair. Dat is het ook wel, want als hemelse en Goddelijke krachten door ons mensen zichtbaar worden is dat spectaculair. Maar wat is het daar daarvan? Het doel is dat vers 7 van deze psalm wordt opgeheven. De opstandigen, die in een dor land zullen wonen, moeten uiteindelijk bereikt worden zodat zij, de opstandigen ook bij de HEER zullen leven. Dat is het doel van Pinksteren en daarom hebben wij, als gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Alle geestelijke gaven zijn daarmee beschikbaar gekomen om de mensen te dienen en om opstandigen, of ongelovigen, uiteindelijk te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Elk woord, door de Heilige Geest gesproken, elke zieke die geneest, elke duisternis die verdwijnt, laat het Koninkrijk zien en horen, zodat ongelovigen zullen geloven dat Jezus Koning is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God de mensen gaven gegeven, zodat de opstandigen tot volgelingen zullen worden. Het is het startpunt van de verzoenende Kerk van Jezus Christus. En wij vieren vandaag feest dat wij die bediening op onze schouders mogen dragen. 

Gebed: Vader, ik dank U dat U Uw Geest hebt gegeven, zodat iedereen uiteindelijk bij U zou kunnen wonen. Niemand hoeft meer als een opstandige achter te blijven, en ik wil niets liever dan Uw gaven gebruiken om er zoveel mogelijk te winnen voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu