"U hebt gaven genomenom uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God." (Psalm 68:19b) 

Als je goed hebt meegelezen dat afgelopen dagen en ook het Bijbelgedeelte hebt gelezen dan klopt er iets niet aan deze tekst. Is het je opgevallen dat in dit vers de opstandigen bij God mogen wonen? Maar dat staat in tegenstelling tot wat er in vers 7 staat. We hebben er toen niet zoveel aandacht aan geschonken en hebben toen alleen stilgestaan bij wie God is voor de gelovigen. Maar bij dat zevende vers staat ook nog iets over de opstandigen. De opstandigen zullen wonen in een dor land. Dat is eigenlijk een land zonder leven. Degenen die niet behoren bij de gelovigen, zullen in een levenloos land wonen. En dan lees je vervolgens vers 19 en daar mogen ze wonen bij God.

 

Vandaag is het Pinksteren. Waar is het eigenlijk Pinksteren voor geworden? Je zou als je wat charismatisch bent aangelegd, kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen is gekomen om Zijn gaven uit te delen, zodat wij gaven van inzicht en kennis kunnen ontvangen, dat wij in tongen kunnen spreken en zullen profeteren en ga zo nog maar even door. En ja, dat is ook werkelijk de kracht van de Heilige Geest, die ons is geschonken en waar we ook werkelijk gebruik van moeten maken. Ik zou ook echt willen benadrukken dat de gaven van de Geest absolute realiteit zijn voor de kerk van nu. Maar die gaven staan niet op zichzelf. 

Als Jezus de overwinning heeft behaald en de gevangenen achter Hem aan heeft weggevoerd, gebeurt er nog iets anders. David profeteert in deze psalm dat Hij gaven heeft genomen en deze aan de mensen heeft gegeven. Jezus vertrek naar de hemel, heeft meer teruggegeven dan wat we hadden toen Jezus op aarde was. Jezus heeft Zijn Geest daardoor gegeven aan iedereen die gelooft. Hij heeft alle Goddelijke gaven van inzicht, kracht en taal gegeven aan de kerk die is achtergebleven om Zijn bediening voort te zetten. 

En nu lijkt dat allemaal vooral bijzonder en misschien zelfs wel spectaculair. Dat is het ook wel, want als hemelse en Goddelijke krachten door ons mensen zichtbaar worden is dat spectaculair. Maar wat is het daar daarvan? Het doel is dat vers 7 van deze psalm wordt opgeheven. De opstandigen, die in een dor land zullen wonen, moeten uiteindelijk bereikt worden zodat zij, de opstandigen ook bij de HEER zullen leven. Dat is het doel van Pinksteren en daarom hebben wij, als gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Alle geestelijke gaven zijn daarmee beschikbaar gekomen om de mensen te dienen en om opstandigen, of ongelovigen, uiteindelijk te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Elk woord, door de Heilige Geest gesproken, elke zieke die geneest, elke duisternis die verdwijnt, laat het Koninkrijk zien en horen, zodat ongelovigen zullen geloven dat Jezus Koning is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God de mensen gaven gegeven, zodat de opstandigen tot volgelingen zullen worden. Het is het startpunt van de verzoenende Kerk van Jezus Christus. En wij vieren vandaag feest dat wij die bediening op onze schouders mogen dragen. 

Gebed: Vader, ik dank U dat U Uw Geest hebt gegeven, zodat iedereen uiteindelijk bij U zou kunnen wonen. Niemand hoeft meer als een opstandige achter te blijven, en ik wil niets liever dan Uw gaven gebruiken om er zoveel mogelijk te winnen voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu