"De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. (Psalm 68:18 en 19a) 

Wij weten niet wat er precies is gebeurd in de geestelijke wereld op het moment dat Jezus de overwinning heeft opgeëist. Jezus is de grote Overwinnaar, maar de beelden die Psalm 68 oproept zijn niet zo maar wat beelden van een overwinning. De overwinning van Jezus is de grootste overwinning geweest in de hele wereldgeschiedenis. Het is als de overwinning van ontelbaar veel strijdhelden. Jezus ging voorop, na dat wat Zijn nederlaag op Golgotha leek te worden, maar toen Hij vervolgens opstond uit de dood, en Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf, had verslagen heeft Hij al met Zijn vijanden afgerekend.

 

Jezus ging volgens de Hebreeënbrief met Zijn bloed het binnenste heiligdom binnen, maar Hij ging niet zomaar omhoog op Hemelvaartsdag. Jezus nam als Overwinnaar Zijn gevangenen mee. In het begin van de psalm stond dat Jezus gevangenen uitleidt in voorspoed, maar hier staat dat Hij ook nieuwe gevangenen meeneemt. De gevangenis van de dood over opengebroken, maar met de triomftocht naar de hemel, sleurde Jezus Zijn Eigen gevangenen achter Zijn strijdwagen aan. Zoals het was met een koning in de oudheid die overwon de overwonnen vijand achter zijn strijdwagen bond, zo doet Jezus dat ook. Alle overwonnen vijanden volgen, vastgebonden aan de strijdwagen van onze Koning. Dood bungelt vastgebonden aan de strijdwagen, al rennend mee, vloek al even zo, tot satan toe. Uiteindelijk zijn alle machten en krachten overwonnen en openlijk ten toon gesteld. Ze staan eigenlijk op een overwinningspodium, zodat iedereen kan zien hoe groot de overwinning van Jezus is. 

Het is wel zo dat satan nog wel rondgaat als een briesende leeuw, maar hij is al wel overwonnen. Engelen van God zullen ook over hem en zijn demonen triomferen. Uiteindelijk heeft satan niets meer te zeggen en op het moment dat wij in de Naam van Jezus, demonen wegsturen, dan doen wij dat niet, maar op de klank van onze stem en bij het noemen van de Naam van Jezus, reageren de tienduizenden engelen om elke macht en kracht, elke geest en demon uit het rijk van de duisternis, op te pakken en af te voeren. En waar Jezus is, is de heiligheid van de Sinaï. 

Dat laatste is een beeld dat we kennen uit het boek Exodus. Op het moment dat Mozes de berg Sinaï op ging, was er rondom de berg heel veel groots vertoon van Gods aanwezigheid. De berg werd zo heilig dat zelfs de dieren dood zouden neervallen als ze de berg zouden proberen aan te raken. Zo groot is de heiligheid van Jezus' overwinning, dat zodra er een niet geheiligde en dus een vijand in Zijn buurt van Zijn overwinningswagen zal komen, ze verslonden zouden worden door de heiligheid van God. Wat een gigantische overwinning is dit die Jezus meenam naar de hemel. En elke ruimte die is vrijgekomen door elke vijand die is overwonnen, zal ingenomen worden door dat wat Jezus gaat uitdelen vanuit de hemel. Want Jezus heeft ons iets uit te delen. Daarom vieren we morgen Pinksteren. 

Gebed: Jezus, wat een grootse woorden heeft U gegeven aan Uw overwinning. Dank U wel voor het feit dat uiteindelijk wij met U mogen en zullen heersen over de legermacht van satan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu