"De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. (Psalm 68:18 en 19a) 

Wij weten niet wat er precies is gebeurd in de geestelijke wereld op het moment dat Jezus de overwinning heeft opgeëist. Jezus is de grote Overwinnaar, maar de beelden die Psalm 68 oproept zijn niet zo maar wat beelden van een overwinning. De overwinning van Jezus is de grootste overwinning geweest in de hele wereldgeschiedenis. Het is als de overwinning van ontelbaar veel strijdhelden. Jezus ging voorop, na dat wat Zijn nederlaag op Golgotha leek te worden, maar toen Hij vervolgens opstond uit de dood, en Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf, had verslagen heeft Hij al met Zijn vijanden afgerekend.

 

Jezus ging volgens de Hebreeënbrief met Zijn bloed het binnenste heiligdom binnen, maar Hij ging niet zomaar omhoog op Hemelvaartsdag. Jezus nam als Overwinnaar Zijn gevangenen mee. In het begin van de psalm stond dat Jezus gevangenen uitleidt in voorspoed, maar hier staat dat Hij ook nieuwe gevangenen meeneemt. De gevangenis van de dood over opengebroken, maar met de triomftocht naar de hemel, sleurde Jezus Zijn Eigen gevangenen achter Zijn strijdwagen aan. Zoals het was met een koning in de oudheid die overwon de overwonnen vijand achter zijn strijdwagen bond, zo doet Jezus dat ook. Alle overwonnen vijanden volgen, vastgebonden aan de strijdwagen van onze Koning. Dood bungelt vastgebonden aan de strijdwagen, al rennend mee, vloek al even zo, tot satan toe. Uiteindelijk zijn alle machten en krachten overwonnen en openlijk ten toon gesteld. Ze staan eigenlijk op een overwinningspodium, zodat iedereen kan zien hoe groot de overwinning van Jezus is. 

Het is wel zo dat satan nog wel rondgaat als een briesende leeuw, maar hij is al wel overwonnen. Engelen van God zullen ook over hem en zijn demonen triomferen. Uiteindelijk heeft satan niets meer te zeggen en op het moment dat wij in de Naam van Jezus, demonen wegsturen, dan doen wij dat niet, maar op de klank van onze stem en bij het noemen van de Naam van Jezus, reageren de tienduizenden engelen om elke macht en kracht, elke geest en demon uit het rijk van de duisternis, op te pakken en af te voeren. En waar Jezus is, is de heiligheid van de Sinaï. 

Dat laatste is een beeld dat we kennen uit het boek Exodus. Op het moment dat Mozes de berg Sinaï op ging, was er rondom de berg heel veel groots vertoon van Gods aanwezigheid. De berg werd zo heilig dat zelfs de dieren dood zouden neervallen als ze de berg zouden proberen aan te raken. Zo groot is de heiligheid van Jezus' overwinning, dat zodra er een niet geheiligde en dus een vijand in Zijn buurt van Zijn overwinningswagen zal komen, ze verslonden zouden worden door de heiligheid van God. Wat een gigantische overwinning is dit die Jezus meenam naar de hemel. En elke ruimte die is vrijgekomen door elke vijand die is overwonnen, zal ingenomen worden door dat wat Jezus gaat uitdelen vanuit de hemel. Want Jezus heeft ons iets uit te delen. Daarom vieren we morgen Pinksteren. 

Gebed: Jezus, wat een grootse woorden heeft U gegeven aan Uw overwinning. Dank U wel voor het feit dat uiteindelijk wij met U mogen en zullen heersen over de legermacht van satan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu