"En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." (Johannes 14:29) 

Jezus wil zijn onderwerp afsluiten over de komst van de Heilige Geest, omdat het tijd wordt om aan Zijn laatste uren te beginnen. Maar voordat het zover is, zegt Hij nog even één ding. Want waarom heeft Jezus dit onderwijs gegeven, voordat Hij ging lijden en sterven. Waarom vertelde Hij Zijn discipelen al voor Zijn lijden en sterven over de tijd dat ze zich verweesd zouden voelen? Het kan deels zijn omdat het ook nog wat te maken heeft met de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar Hij zegt er bij dat als de Trooster zal komen, dat ze het dan zullen begrijpen. Het is nodig dat ze het daarom al vast weten.

 

Eigenlijk wel heel logisch wat Jezus zegt. Als de Heilige Geest dan komt, en in volle kracht over hen komt, is dat dan vreemd? Is het vreemd als de discipelen straks op de Pinksterdag in vreemde talen spreken? Is het vreemd dat als het straks Pinksteren is geweest dat de discipelen wonderen en tekenen zullen doen? Nee, dat zal straks niet vreemd zijn. Petrus zal straks zelfs direct als het gebeurt zeggen: "Dit is wat voorzegt is door de profeet Joël." Hij zal het herkennen. Jezus heeft het voorzegt dat door de Heilige Geest, de bediening die op Jezus lag, ook op de gelovigen zal leggen. Hoe kan Johannes 14:12, dat de gelovige dezelfde tekenen zal doen als Jezus, waar zijn? Alleen door dit wat Jezus hier al zegt, voordat het gaat gebeuren. De Heilige Geest zal komen. 

Tot nu toe voelt dit eigenlijk best veilig, om dit zo te lezen. Dat was toch bedoeld voor de discipelen op dat moment, dus het is eigenlijk wel mooi om te lezen. Ja, misschien wel. Maar deze boodschap is niet een boodschap voor 11 mannen die straks vervuld worden met de Geest, en dus ook met de kracht en macht van Jezus. Het is de boodschap voor de hele kerk van Jezus Christus. Elke gelovige zal op deze manier de vervulling kunnen en ook moeten ontvangen van de Heilige Geest. Die maakt dat wij kunnen doen waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Tenzij we de Heilige Geest die ruimte niet geven. 

En in veel kerken hebben we de Heilige Geest alleen nog maar een bijrol gegeven. We zeggen dan: "Hij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel." En dat is waar voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven heeft de Heilige Geest de rol van het overdragen van God in en door ons heen. Hij is ons gegeven om Jezus door ons heen te leven, met alle liefde, kracht en macht. En als je in veel kerken het gaat hebben over die rol, wordt het ineens eng en houden we de Heilige Geest buiten de deur. En dat terwijl Jezus juist zegt: "Kijk er niet van op als de Heilige Geest met kracht over je komt, maar doe, door de Heilige Geest wat ik van je vraag, al vindt de hele wereld het vreemd, het is niet vreemd als je woorden van verzoening spreekt, die kracht doen, het is niet vreemd als je op zieken de handen legt en ze genezen en het is ook niet vreemd dat als je demonen aanspreekt dat ze vluchten. Ik heb het gezegd dat het zou gebeuren." 

Gebed: Jezus, U hebt het gezegd dat de Heilige Geest door mij zal werken omdat ik in U geloof. Ik wil de Heilige Geest echt alle ruimte geven, zodat U groter wordt door mij heen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 4:18-22

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken

"En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken." (Mattheüs 4:19)

De kerk van Jezus is ook de kerk van discipelen. We hadden al eerder de definitie van de kerk: De verzameling van gelovigen die leven zoals Jezus leefde en willen zijn zoals Hij was om de hele wereld te winnen voor Jezus. Als je het dan over discipelschap hebt, dan gaat het even niet in de eerste plaats om die verzameling van gelovigen, maar het gaat in de eerste plaats over jou als gelovige. Niet de gelovige die vooral met zijn eigen geloof en geloofservaring bezig is, maar de gelovige die groeit in discipelschap. Het gaat dan dus over jou persoonlijk, die steeds meer gaat zijn zoals Jezus was en gaat doen wat Jezus deed. Je gaat dus als discipel steeds meer op Hem lijken en steeds meer hetzelfde doen. Op Hem lijken heeft dan te maken met hoe Hij leefde en hetzelfde doen gaat over het laten zien van het Koninkrijk.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu