"En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." (Johannes 14:29) 

Jezus wil zijn onderwerp afsluiten over de komst van de Heilige Geest, omdat het tijd wordt om aan Zijn laatste uren te beginnen. Maar voordat het zover is, zegt Hij nog even één ding. Want waarom heeft Jezus dit onderwijs gegeven, voordat Hij ging lijden en sterven. Waarom vertelde Hij Zijn discipelen al voor Zijn lijden en sterven over de tijd dat ze zich verweesd zouden voelen? Het kan deels zijn omdat het ook nog wat te maken heeft met de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar Hij zegt er bij dat als de Trooster zal komen, dat ze het dan zullen begrijpen. Het is nodig dat ze het daarom al vast weten.

 

Eigenlijk wel heel logisch wat Jezus zegt. Als de Heilige Geest dan komt, en in volle kracht over hen komt, is dat dan vreemd? Is het vreemd als de discipelen straks op de Pinksterdag in vreemde talen spreken? Is het vreemd dat als het straks Pinksteren is geweest dat de discipelen wonderen en tekenen zullen doen? Nee, dat zal straks niet vreemd zijn. Petrus zal straks zelfs direct als het gebeurt zeggen: "Dit is wat voorzegt is door de profeet Joël." Hij zal het herkennen. Jezus heeft het voorzegt dat door de Heilige Geest, de bediening die op Jezus lag, ook op de gelovigen zal leggen. Hoe kan Johannes 14:12, dat de gelovige dezelfde tekenen zal doen als Jezus, waar zijn? Alleen door dit wat Jezus hier al zegt, voordat het gaat gebeuren. De Heilige Geest zal komen. 

Tot nu toe voelt dit eigenlijk best veilig, om dit zo te lezen. Dat was toch bedoeld voor de discipelen op dat moment, dus het is eigenlijk wel mooi om te lezen. Ja, misschien wel. Maar deze boodschap is niet een boodschap voor 11 mannen die straks vervuld worden met de Geest, en dus ook met de kracht en macht van Jezus. Het is de boodschap voor de hele kerk van Jezus Christus. Elke gelovige zal op deze manier de vervulling kunnen en ook moeten ontvangen van de Heilige Geest. Die maakt dat wij kunnen doen waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Tenzij we de Heilige Geest die ruimte niet geven. 

En in veel kerken hebben we de Heilige Geest alleen nog maar een bijrol gegeven. We zeggen dan: "Hij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel." En dat is waar voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven heeft de Heilige Geest de rol van het overdragen van God in en door ons heen. Hij is ons gegeven om Jezus door ons heen te leven, met alle liefde, kracht en macht. En als je in veel kerken het gaat hebben over die rol, wordt het ineens eng en houden we de Heilige Geest buiten de deur. En dat terwijl Jezus juist zegt: "Kijk er niet van op als de Heilige Geest met kracht over je komt, maar doe, door de Heilige Geest wat ik van je vraag, al vindt de hele wereld het vreemd, het is niet vreemd als je woorden van verzoening spreekt, die kracht doen, het is niet vreemd als je op zieken de handen legt en ze genezen en het is ook niet vreemd dat als je demonen aanspreekt dat ze vluchten. Ik heb het gezegd dat het zou gebeuren." 

Gebed: Jezus, U hebt het gezegd dat de Heilige Geest door mij zal werken omdat ik in U geloof. Ik wil de Heilige Geest echt alle ruimte geven, zodat U groter wordt door mij heen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu