"En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." (Johannes 14:29) 

Jezus wil zijn onderwerp afsluiten over de komst van de Heilige Geest, omdat het tijd wordt om aan Zijn laatste uren te beginnen. Maar voordat het zover is, zegt Hij nog even één ding. Want waarom heeft Jezus dit onderwijs gegeven, voordat Hij ging lijden en sterven. Waarom vertelde Hij Zijn discipelen al voor Zijn lijden en sterven over de tijd dat ze zich verweesd zouden voelen? Het kan deels zijn omdat het ook nog wat te maken heeft met de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar Hij zegt er bij dat als de Trooster zal komen, dat ze het dan zullen begrijpen. Het is nodig dat ze het daarom al vast weten.

 

Eigenlijk wel heel logisch wat Jezus zegt. Als de Heilige Geest dan komt, en in volle kracht over hen komt, is dat dan vreemd? Is het vreemd als de discipelen straks op de Pinksterdag in vreemde talen spreken? Is het vreemd dat als het straks Pinksteren is geweest dat de discipelen wonderen en tekenen zullen doen? Nee, dat zal straks niet vreemd zijn. Petrus zal straks zelfs direct als het gebeurt zeggen: "Dit is wat voorzegt is door de profeet Joël." Hij zal het herkennen. Jezus heeft het voorzegt dat door de Heilige Geest, de bediening die op Jezus lag, ook op de gelovigen zal leggen. Hoe kan Johannes 14:12, dat de gelovige dezelfde tekenen zal doen als Jezus, waar zijn? Alleen door dit wat Jezus hier al zegt, voordat het gaat gebeuren. De Heilige Geest zal komen. 

Tot nu toe voelt dit eigenlijk best veilig, om dit zo te lezen. Dat was toch bedoeld voor de discipelen op dat moment, dus het is eigenlijk wel mooi om te lezen. Ja, misschien wel. Maar deze boodschap is niet een boodschap voor 11 mannen die straks vervuld worden met de Geest, en dus ook met de kracht en macht van Jezus. Het is de boodschap voor de hele kerk van Jezus Christus. Elke gelovige zal op deze manier de vervulling kunnen en ook moeten ontvangen van de Heilige Geest. Die maakt dat wij kunnen doen waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Tenzij we de Heilige Geest die ruimte niet geven. 

En in veel kerken hebben we de Heilige Geest alleen nog maar een bijrol gegeven. We zeggen dan: "Hij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel." En dat is waar voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven heeft de Heilige Geest de rol van het overdragen van God in en door ons heen. Hij is ons gegeven om Jezus door ons heen te leven, met alle liefde, kracht en macht. En als je in veel kerken het gaat hebben over die rol, wordt het ineens eng en houden we de Heilige Geest buiten de deur. En dat terwijl Jezus juist zegt: "Kijk er niet van op als de Heilige Geest met kracht over je komt, maar doe, door de Heilige Geest wat ik van je vraag, al vindt de hele wereld het vreemd, het is niet vreemd als je woorden van verzoening spreekt, die kracht doen, het is niet vreemd als je op zieken de handen legt en ze genezen en het is ook niet vreemd dat als je demonen aanspreekt dat ze vluchten. Ik heb het gezegd dat het zou gebeuren." 

Gebed: Jezus, U hebt het gezegd dat de Heilige Geest door mij zal werken omdat ik in U geloof. Ik wil de Heilige Geest echt alle ruimte geven, zodat U groter wordt door mij heen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu