"Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24) 

Heb jij je weleens afgevraagd op welke manier het mogelijk is om echt heilig en onberispelijk te zijn voor God? Of misschien moet ik je de vraag wel op een andere manier stellen: Is dat je al gelukt om heilig en onberispelijk te zijn voor God? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet zeggen: "Het lukt mij zo vaak niet." Dan zou ik je willen vragen hoe dat komt? Want het klopt dat het niet lukt, als wij de dingen uit onze eigen kracht doen en wat doen we dat makkelijk. We gaan er voor, we knokken er voor en we doen keihard onze best, maar ondertussen lukt het heel vaak niet. Is dat herkenbaar?

 

Als dit herkenbaar is, wil ik je iets meegeven vandaag over de vrucht van de Hemelvaart van Jezus. Heeft Hemelvaart een nut voor ons hier op aarde als het gaat om onze heiliging en om onze onberispelijkheid? Want dat is wat Paulus bidt in het voorgaande vers. Hij bidt daar of God ons wil heiligen en onberispelijk wil wil bewaren naar lichaam, ziel en geest tot de komst van Jezus Christus. En dat is juist wat voor ons soms zo moeilijk is. 

Weet je wat het doel is van Hemelvaart? Dat is niet dat Jezus naar de hemel ging omdat Zijn verheerlijkte lichaam het hier niet meer uit kon houden, dat is niet omdat alleen Zijn taak er op zat. Deels ging Jezus naar de hemel om daar Zijn bloed binnen te brengen in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeënbrief zegt. Deels is het ook omdat Hij daar voor ons zal pleiten bij Zijn Vader. Elke zonde, pleit Hij weg vanwege Zijn bloed. Maar er is nog iets wat van fundamenteel belang is waarom Jezus naar de hemel ging. 

Jezus ging naar de hemel om daardoor Zijn Geest te kunnen sturen naar ons. Jezus kon maar op ene plek zijn, terwijl Zijn Geest kan wonen in alle gelovigen. Dat is wat er gebeurt als je gelooft, dan woont Gods Geest in jou. En door de Geest van God, maakt Jezus waar, wat Paulus hier schrijft aan de Thessalonicenzen: "Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen." Weet je waar jouw heilging vandaan komt? Niet doordat jij zo goed bezig bent in eigen kracht, niet doordat jij zo je best loopt te doen om te strijden en te vechten tegen je zonden, maar jouw heiliging ligt alleen maar in het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan om Zijn Geest in jou te kunnen planten, zodat Zijn Geest, door jou heen heiliging en onberispelijkheid werkt. 

Zolang jij je richt op wat jij moet doen, zul je vast blijven lopen in je heiliging. Jouw heiliging komt alleen tot stand door het te laten gebeuren door de Geest van God in jou. Jij moet dus niets anders dan de Geest van God in jou de ruimte geven om je te heiligen. Hoe meer jij afgestemd zult zijn op Gods Geest en Hem je weg laat bepalen en Hem betrekt bij jouw keuzes, daar zal het woord van Paulus helemaal in vervulling gaan: "Hij zal het doen!" Dan wordt het hemelleven in jou vanzelf zichtbaar! 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw hemelvaart. U bent gegaan om Uw Geest in mij te kunnen planten, zodat ik geheiligd en onberispelijk zal zijn bij Uw komst.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

03 nov 2018
09:00AM - 04:00PM
Alpha-weekend in Nootdorp
04 nov 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap

"En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon." (Efeze 4:11 en 12a)

Ondanks dat Jezus Koning is van de kerk betekent dat niet dat Hij als Koning alleen regeert in de kerk. Hij bepaalt wel wat er moet gebeuren en door de Heilige Geest geeft Hij ook leiding aan de kerk, maar hier op aarde heeft Hij de aansturing in zekere zin uit handen gegeven. De bediening van Jezus heeft ligt op de schouders van elke gelovige, maar uit al die gelovigen heeft Jezus ook mensen uitgekozen die Hij een bediening heeft gegeven. Een bediening is iets dat groter is dan de gaven die de Geest aan elke gelovige geeft. Ieder van ons kan op de momenten dat de Geest dat wil wijsheid, kennis en wondermacht ontvangen. Maar om de kerk op aarde aan te sturen heeft Jezus bepaalde mensen een bediening gegeven waardoor er ook leiding gegeven kan worden.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu