"Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24) 

Heb jij je weleens afgevraagd op welke manier het mogelijk is om echt heilig en onberispelijk te zijn voor God? Of misschien moet ik je de vraag wel op een andere manier stellen: Is dat je al gelukt om heilig en onberispelijk te zijn voor God? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet zeggen: "Het lukt mij zo vaak niet." Dan zou ik je willen vragen hoe dat komt? Want het klopt dat het niet lukt, als wij de dingen uit onze eigen kracht doen en wat doen we dat makkelijk. We gaan er voor, we knokken er voor en we doen keihard onze best, maar ondertussen lukt het heel vaak niet. Is dat herkenbaar?

 

Als dit herkenbaar is, wil ik je iets meegeven vandaag over de vrucht van de Hemelvaart van Jezus. Heeft Hemelvaart een nut voor ons hier op aarde als het gaat om onze heiliging en om onze onberispelijkheid? Want dat is wat Paulus bidt in het voorgaande vers. Hij bidt daar of God ons wil heiligen en onberispelijk wil wil bewaren naar lichaam, ziel en geest tot de komst van Jezus Christus. En dat is juist wat voor ons soms zo moeilijk is. 

Weet je wat het doel is van Hemelvaart? Dat is niet dat Jezus naar de hemel ging omdat Zijn verheerlijkte lichaam het hier niet meer uit kon houden, dat is niet omdat alleen Zijn taak er op zat. Deels ging Jezus naar de hemel om daar Zijn bloed binnen te brengen in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeënbrief zegt. Deels is het ook omdat Hij daar voor ons zal pleiten bij Zijn Vader. Elke zonde, pleit Hij weg vanwege Zijn bloed. Maar er is nog iets wat van fundamenteel belang is waarom Jezus naar de hemel ging. 

Jezus ging naar de hemel om daardoor Zijn Geest te kunnen sturen naar ons. Jezus kon maar op ene plek zijn, terwijl Zijn Geest kan wonen in alle gelovigen. Dat is wat er gebeurt als je gelooft, dan woont Gods Geest in jou. En door de Geest van God, maakt Jezus waar, wat Paulus hier schrijft aan de Thessalonicenzen: "Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen." Weet je waar jouw heilging vandaan komt? Niet doordat jij zo goed bezig bent in eigen kracht, niet doordat jij zo je best loopt te doen om te strijden en te vechten tegen je zonden, maar jouw heiliging ligt alleen maar in het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan om Zijn Geest in jou te kunnen planten, zodat Zijn Geest, door jou heen heiliging en onberispelijkheid werkt. 

Zolang jij je richt op wat jij moet doen, zul je vast blijven lopen in je heiliging. Jouw heiliging komt alleen tot stand door het te laten gebeuren door de Geest van God in jou. Jij moet dus niets anders dan de Geest van God in jou de ruimte geven om je te heiligen. Hoe meer jij afgestemd zult zijn op Gods Geest en Hem je weg laat bepalen en Hem betrekt bij jouw keuzes, daar zal het woord van Paulus helemaal in vervulling gaan: "Hij zal het doen!" Dan wordt het hemelleven in jou vanzelf zichtbaar! 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw hemelvaart. U bent gegaan om Uw Geest in mij te kunnen planten, zodat ik geheiligd en onberispelijk zal zijn bij Uw komst.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu