"Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24) 

Heb jij je weleens afgevraagd op welke manier het mogelijk is om echt heilig en onberispelijk te zijn voor God? Of misschien moet ik je de vraag wel op een andere manier stellen: Is dat je al gelukt om heilig en onberispelijk te zijn voor God? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet zeggen: "Het lukt mij zo vaak niet." Dan zou ik je willen vragen hoe dat komt? Want het klopt dat het niet lukt, als wij de dingen uit onze eigen kracht doen en wat doen we dat makkelijk. We gaan er voor, we knokken er voor en we doen keihard onze best, maar ondertussen lukt het heel vaak niet. Is dat herkenbaar?

 

Als dit herkenbaar is, wil ik je iets meegeven vandaag over de vrucht van de Hemelvaart van Jezus. Heeft Hemelvaart een nut voor ons hier op aarde als het gaat om onze heiliging en om onze onberispelijkheid? Want dat is wat Paulus bidt in het voorgaande vers. Hij bidt daar of God ons wil heiligen en onberispelijk wil wil bewaren naar lichaam, ziel en geest tot de komst van Jezus Christus. En dat is juist wat voor ons soms zo moeilijk is. 

Weet je wat het doel is van Hemelvaart? Dat is niet dat Jezus naar de hemel ging omdat Zijn verheerlijkte lichaam het hier niet meer uit kon houden, dat is niet omdat alleen Zijn taak er op zat. Deels ging Jezus naar de hemel om daar Zijn bloed binnen te brengen in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeënbrief zegt. Deels is het ook omdat Hij daar voor ons zal pleiten bij Zijn Vader. Elke zonde, pleit Hij weg vanwege Zijn bloed. Maar er is nog iets wat van fundamenteel belang is waarom Jezus naar de hemel ging. 

Jezus ging naar de hemel om daardoor Zijn Geest te kunnen sturen naar ons. Jezus kon maar op ene plek zijn, terwijl Zijn Geest kan wonen in alle gelovigen. Dat is wat er gebeurt als je gelooft, dan woont Gods Geest in jou. En door de Geest van God, maakt Jezus waar, wat Paulus hier schrijft aan de Thessalonicenzen: "Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen." Weet je waar jouw heilging vandaan komt? Niet doordat jij zo goed bezig bent in eigen kracht, niet doordat jij zo je best loopt te doen om te strijden en te vechten tegen je zonden, maar jouw heiliging ligt alleen maar in het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan om Zijn Geest in jou te kunnen planten, zodat Zijn Geest, door jou heen heiliging en onberispelijkheid werkt. 

Zolang jij je richt op wat jij moet doen, zul je vast blijven lopen in je heiliging. Jouw heiliging komt alleen tot stand door het te laten gebeuren door de Geest van God in jou. Jij moet dus niets anders dan de Geest van God in jou de ruimte geven om je te heiligen. Hoe meer jij afgestemd zult zijn op Gods Geest en Hem je weg laat bepalen en Hem betrekt bij jouw keuzes, daar zal het woord van Paulus helemaal in vervulling gaan: "Hij zal het doen!" Dan wordt het hemelleven in jou vanzelf zichtbaar! 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw hemelvaart. U bent gegaan om Uw Geest in mij te kunnen planten, zodat ik geheiligd en onberispelijk zal zijn bij Uw komst.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu