"Bid zonder ophouden." (1 Thessalonicenzen 5:17) 

Bidden is iets dat we de hele dag moeten doen. Je moet er dus echt uitgebreid de tijd voor nemen en vooral veel op je kamer zitten om stil te bidden. Misschien denk je, wat is dit nu ineens wat ik lees? Nou, dit is wat ik nogal eens hoor. Ik kom mensen tegen die zijn vastgelopen omdat ze geleerd hebben dat ze echt genoeg stille tijd moeten nemen en dat dan ook nog op een bepaalde manier moet gebeuren. Ik zeg dan altijd: "Als mijn relatie met God moet afhangen van mijn vorm van stille tijd, dan is mijn relatie met God niet best, maar ik merk dat mijn relatie met God levend is, terwijl ik aan al die vormen echt niet voldoe." 

 

Hoe ver kun je een Bijbeltekst uit zijn verband trekken? Wat kun je er ook in leggen, als het gaat over interpretatie? Wat belangrijk is, is dat je de tekst gewoon leest zoals hij er staat, niets meer en niets minder. Maak het ook niet moeilijker en maak er zeker geen regels en wetten omheen, want er zijn als genoeg schriftgeleerden geweest die dat hebben gedaan. Wat zegt Paulus eigenlijk? Hij zegt alleen maar dat we moeten bidden onder ophouden. 

Ons leven moet dus een biddend leven zijn, wat niet betekent dat je de hele dag op je knieën zit te bidden, maar wat zegt dat je leven een biddende houding heeft. Bidden is praten met God, het is je geestelijke ademhaling in je relatie met God. Als je in een aardse relatie niet meer praat met elkaar, dan gaat het leven eruit. Maar als ik op basis van deze kennis zeg dat ik elke avond op een vaste tijd een uur met mijn vrouw moet praten, kan ik je garanderen dat dit mijn huwelijk niet ten goede zou komen. 

Bij God is dit niet anders. Natuurlijk is het goed als je een vaste tijd hebt om te bidden. Niet omdat het moet, maar omdat je het nodig hebt, meer niet. En verder, oefen jezelf om gewoon de hele dag door met God in gesprek te zijn. Ik heb echt momenten dat ik in situaties tegen God zeg: "Laat mij zien, wat ik nu moet zien" of "Vader, ik vind dit moeilijk, wilt U mij helpen." Pas stond ik voor een studentenvereniging, waar ik niemand kende met een breed thema. Waar moet je dan accenten leggen? Het enige wat ik deed was tijdens het gebed met het team vragen: "Heer, geef mij een beeld van deze groep, zodat ik weet wat ik moet weten." En het beeld dat God direct gaf, was zo krachtig en ook zo waar, dat het ook die groep bemoedigde. 

Maar dit kan alleen als je bidt zonder ophouden. Zorg dat gebed iets normaals is, zoals je in een relatie met elkaar praat. Je relatie met God krijg je niet kado, dat is gewoon soms hard werken. Niet omdat God niet wil, maar omdat wij soms van die einzelgängers zijn die het zelf willen doen. Daarom is deze oproep van Paulus helemaal op zijn plaats. En hoe meer je dit gewoon wordt, hoe meer de Geest je ook in situaties zal leiden en inzicht zal geven. 

Gebed: Vader, mijn relatie met U is zo belangrijk, dat ik altijd met U in gesprek wil zijn, maar soms vergeet ik het zo makkelijk, helpt U mij daar dan bij?

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 10:1-11

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.
3  Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.
4  Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee,  en groet niemand onderweg.
5  En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.
7 Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt,  want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.
8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
10 Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg:
11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen.
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu