"Bid zonder ophouden." (1 Thessalonicenzen 5:17) 

Bidden is iets dat we de hele dag moeten doen. Je moet er dus echt uitgebreid de tijd voor nemen en vooral veel op je kamer zitten om stil te bidden. Misschien denk je, wat is dit nu ineens wat ik lees? Nou, dit is wat ik nogal eens hoor. Ik kom mensen tegen die zijn vastgelopen omdat ze geleerd hebben dat ze echt genoeg stille tijd moeten nemen en dat dan ook nog op een bepaalde manier moet gebeuren. Ik zeg dan altijd: "Als mijn relatie met God moet afhangen van mijn vorm van stille tijd, dan is mijn relatie met God niet best, maar ik merk dat mijn relatie met God levend is, terwijl ik aan al die vormen echt niet voldoe." 

 

Hoe ver kun je een Bijbeltekst uit zijn verband trekken? Wat kun je er ook in leggen, als het gaat over interpretatie? Wat belangrijk is, is dat je de tekst gewoon leest zoals hij er staat, niets meer en niets minder. Maak het ook niet moeilijker en maak er zeker geen regels en wetten omheen, want er zijn als genoeg schriftgeleerden geweest die dat hebben gedaan. Wat zegt Paulus eigenlijk? Hij zegt alleen maar dat we moeten bidden onder ophouden. 

Ons leven moet dus een biddend leven zijn, wat niet betekent dat je de hele dag op je knieën zit te bidden, maar wat zegt dat je leven een biddende houding heeft. Bidden is praten met God, het is je geestelijke ademhaling in je relatie met God. Als je in een aardse relatie niet meer praat met elkaar, dan gaat het leven eruit. Maar als ik op basis van deze kennis zeg dat ik elke avond op een vaste tijd een uur met mijn vrouw moet praten, kan ik je garanderen dat dit mijn huwelijk niet ten goede zou komen. 

Bij God is dit niet anders. Natuurlijk is het goed als je een vaste tijd hebt om te bidden. Niet omdat het moet, maar omdat je het nodig hebt, meer niet. En verder, oefen jezelf om gewoon de hele dag door met God in gesprek te zijn. Ik heb echt momenten dat ik in situaties tegen God zeg: "Laat mij zien, wat ik nu moet zien" of "Vader, ik vind dit moeilijk, wilt U mij helpen." Pas stond ik voor een studentenvereniging, waar ik niemand kende met een breed thema. Waar moet je dan accenten leggen? Het enige wat ik deed was tijdens het gebed met het team vragen: "Heer, geef mij een beeld van deze groep, zodat ik weet wat ik moet weten." En het beeld dat God direct gaf, was zo krachtig en ook zo waar, dat het ook die groep bemoedigde. 

Maar dit kan alleen als je bidt zonder ophouden. Zorg dat gebed iets normaals is, zoals je in een relatie met elkaar praat. Je relatie met God krijg je niet kado, dat is gewoon soms hard werken. Niet omdat God niet wil, maar omdat wij soms van die einzelgängers zijn die het zelf willen doen. Daarom is deze oproep van Paulus helemaal op zijn plaats. En hoe meer je dit gewoon wordt, hoe meer de Geest je ook in situaties zal leiden en inzicht zal geven. 

Gebed: Vader, mijn relatie met U is zo belangrijk, dat ik altijd met U in gesprek wil zijn, maar soms vergeet ik het zo makkelijk, helpt U mij daar dan bij?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu